Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciano_bernardes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022
Alagoasa scissa - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Alagoasa scissa, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chatonov

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 11:17 AM -03
Riodina lycisca - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Riodina lycisca, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciano_bernardes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022
Iphiclus intersectus - Photo (c) Wagner Nogueira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Iphiclus intersectus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciano_bernardes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022
Stolas imparilis - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Stolas imparilis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciano_bernardes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022
Agathomerus signatus - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Agathomerus signatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciano_bernardes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022
Charidotella sexpunctata - Photo (c) Allen Belden, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Charidotella sexpunctata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciano_bernardes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022
Stolas imparilis - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Stolas imparilis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciano_bernardes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022
Desmogramma bivia - Photo (c) mendezcla7, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Desmogramma bivia, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 11:08 AM -03
Stilodes flavosignata - Photo (c) Reinaldo Oliveira Elias, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Stilodes flavosignata, Ένα μέλος του Λεπτινοτάρσα (Γένος Leptinotarsa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mzamoner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 11:22 AM -03
Riodina lycisca - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Riodina lycisca, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

ryanvrodriguez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 12:25 PM UTC
Βραχύκερα - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enzojournetnovoselic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 08:19 AM EST
Dypsis lutescens - Photo (c) Scott Zona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Dypsis lutescens, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvitor_os

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 02:29 PM -03
Psiguria ternata - Photo (c) Mayk Oliveira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Psiguria ternata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josev_ge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 03:53 PM -03
Braconidae - Photo (c) Carolyn Gritzmaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Οικογένεια Braconidae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josev_ge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 03:53 PM -03
Psocidae - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Οικογένεια Psocidae, Ένα μέλος του Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chatonov

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 09:13 AM -02
Lycaneptia nigrobasalis - Photo (c) Renato Machado de Sobral, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Lycaneptia nigrobasalis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 11:21 AM HST

Περιγραφή

Micrischyrus scriprus

Mycotretus ornatus - Photo (c) Anderson Rabello Pereira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Mycotretus ornatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matheusmsantos

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 01:25 PM -03
Blapida okeni - Photo (c) Maristela Zamoner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Blapida okeni, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvitor_os

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 05:49 PM -03
Colaspoides - Photo (c) aero bird, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Γένος Colaspoides, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvitor_os

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 08:14 AM -03
Archipini - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Φυλή Archipini, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvitor_os

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 05:13 PM -03
Colaspis - Photo (c) Bioexploradores Farallones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Γένος Colaspis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvitor_os

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 05:15 PM -03
Azya - Photo (c) Christopher Mayhew, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Γένος Azya, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matheusmsantos

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 02:03 PM -03
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chatonov

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 02:26 PM -02
Cyrtonota - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Γένος Cyrtonota, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wagnernogueira

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 07:12 AM -03
Lemini - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Φυλή Lemini, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

limarrudandre

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 09:22 AM -02
Diabroticina - Photo (c) Santis Jaume Schinkel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Υποφυλή Diabroticina, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaquebiesdorf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 06:06 PM -02
Botanochara macularia - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Botanochara macularia, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claricedorocinski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 01:26 PM -02

Τόπος

Capão da Onça (Google, OSM)
Lixus - Photo (c) Wild Chroma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Γένος Lixus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wagnernogueira

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 07:12 AM -03
Megalopodinae - Photo (c) Jim McClarin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Υποοικογένεια Megalopodinae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvitor_os

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 01:21 PM -03
Coprini - Photo (c) gbohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roe_brasil: Φυλή Coprini, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 106