Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaravitorino

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2015 07:12 ΜΜ -03
Escuercito Común - Photo (c) Alfredo Sabaliauskas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alfredo Sabaliauskas
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Odontophrynus asper, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronaldperet

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 03:06 ΜΜ -03
Boana pardalis - Photo (c) Madalena Ecoturismo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Madalena Ecoturismo
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Boana pardalis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaravitorino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 06:10 ΜΜ -03
Erythrolamprus macrosomus - Photo (c) Diego Santana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Santana
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Erythrolamprus macrosomus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccostah

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2015 08:58 ΜΜ -03
Bokermannohyla martinsi - Photo (c) Raphael Lima, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Raphael Lima
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Bokermannohyla martinsi, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccostah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)
Hydromedusa maximiliani - Photo (c) Carlos Henrique, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Hydromedusa maximiliani, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccostah

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 07:30 ΜΜ -03
Chiasmocleis mantiqueira - Photo (c) Henrique C. Costa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Henrique C. Costa
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Chiasmocleis mantiqueira, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccostah

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 06:55 ΜΜ -03
Chiasmocleis mantiqueira - Photo (c) Henrique C. Costa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Henrique C. Costa
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Chiasmocleis mantiqueira, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccostah

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 07:17 ΜΜ -03
Scinax tripui - Photo (c) Henrique C. Costa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Henrique C. Costa
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Scinax tripui, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carol_paiva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 08:08 ΜΜ UTC
Haddadus binotatus - Photo (c) Abel Pérez  González, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Abel Pérez  González
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Haddadus binotatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolinacaberlon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:46 ΜΜ -03
Dendropsophus minutus - Photo (c) Rodrigo Tinoco, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rodrigo Tinoco
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Dendropsophus minutus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wjneely

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 10:10 ΜΜ -03
Haddadus binotatus - Photo (c) Abel Pérez  González, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Abel Pérez  González
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Haddadus binotatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolinacaberlon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 08:19 ΜΜ -03
Dendropsophus minutus - Photo (c) Rodrigo Tinoco, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rodrigo Tinoco
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Dendropsophus minutus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolinacaberlon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:20 ΜΜ -03

Τόπος

Gramado, RS, BR (Google, OSM)
Rhinella icterica - Photo (c) rondon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rondon
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Rhinella icterica, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaravitorino

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2015
Rhinella ornata - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Rhinella ornata, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaravitorino

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2015 10:36 ΠΜ -03

Ετικέτες

Boana semilineata - Photo (c) Ederson Oliveira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ederson Oliveira
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Boana semilineata, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaravitorino

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2015 06:49 ΜΜ -03

Ετικέτες

Tityus serrulatus - Photo (c) Sandro Von Matter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sandro Von Matter
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Tityus serrulatus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaravitorino

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2015 03:04 ΜΜ -03

Ετικέτες

Proceratophrys boiei - Photo (c) pedroivosimoes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by pedroivosimoes
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Proceratophrys boiei, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaravitorino

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2015 01:38 ΜΜ -03

Ετικέτες

Oxyrhopus petolarius - Photo (c) Daniel Vásquez-Restrepo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Vásquez-Restrepo
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Oxyrhopus petolarius, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaravitorino

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2015 06:44 ΜΜ -03
Scinax fuscomarginatus - Photo (c) M. Sacramento, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Scinax fuscomarginatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaravitorino

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2015 06:44 ΜΜ -03
Boana crepitans - Photo (c) Iasodhara Rodrigues Freire, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Iasodhara Rodrigues Freire
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Boana crepitans, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaravitorino

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2015 07:24 ΜΜ -03
Pseudis bolbodactyla - Photo (c) Denes Ferraz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Denes Ferraz
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Pseudis bolbodactyla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaravitorino

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2015 07:35 ΜΜ -03

Ετικέτες

Pipa carvalhoi - Photo (c) Raphael Becalli Soares, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Raphael Becalli Soares
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Pipa carvalhoi, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaravitorino

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2015 07:34 ΜΜ -03

Ετικέτες

Dermatonotus muelleri - Photo (c) Gustavo Masuzzo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Dermatonotus muelleri, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaravitorino

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2015 07:12 ΜΜ -03
Odontophrynus americanus - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Odontophrynus americanus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaravitorino

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2015 06:51 ΜΜ -03
Dendropsophus minutus - Photo (c) Rodrigo Tinoco, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rodrigo Tinoco
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Dendropsophus minutus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaravitorino

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2015
Rhinella - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Γένος Rhinella, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaravitorino

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2015
Rhinella ornata × crucifer - Photo (c) Eduardo Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Rhinella ornata × crucifer, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettinadungs

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2017 08:50 ΜΜ -03

Τόπος

Ecolodge Itororo (Google, OSM)

Περιγραφή

Frog

Bokermannohyla - Photo (c) Raphael Lima, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Raphael Lima
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Γένος Bokermannohyla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorsartrio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 08:14 ΜΜ -03
Dendropsophus elegans - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Dendropsophus elegans, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielecordeiro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 08:44 ΜΜ -03
Dendropsophus decipiens - Photo (c) Flávio Mendes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Flávio Mendes
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigotinoco: Dendropsophus decipiens, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 43