Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά Υφομοταξία Pterygota

Παρατηρητής

william1015

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 01:47 PM EDT
Halictidae - Photo (c) Ali and Brice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Οικογένεια Halictidae, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:47 AM EDT
Cylindromyia - Photo (c) Rick Wachs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Γένος Cylindromyia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vickiebell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 04:20 PM UTC

Τόπος

Canyon, TX, US (Google, OSM)
Cylindromyia - Photo (c) Rick Wachs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Γένος Cylindromyia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdrovetski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:26 PM EDT
Gymnoclytia - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Γένος Gymnoclytia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

killiks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:50 PM EDT
Gymnosoma - Photo (c) AfroBrazilian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Γένος Gymnosoma, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whateverwatcher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Cylindromyia - Photo (c) Rick Wachs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Γένος Cylindromyia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliloftis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 01:26 PM PDT

Τόπος

Palouse, WA, US (Google, OSM)
Gymnosoma - Photo (c) AfroBrazilian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Γένος Gymnosoma, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 08:07 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Goniini - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Φυλή Goniini, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 08:14 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Gymnoclytia - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Γένος Gymnoclytia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 08:29 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Winthemiini - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Φυλή Winthemiini, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Cordyligaster - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Γένος Cordyligaster, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 11:45 PM ADT

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Ormiini - Photo (c) Ryan Tippett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Φυλή Ormiini, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 02:29 PM ADT

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Telothyriini - Photo (c) Bioexploradores Farallones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Φυλή Telothyriini, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 09:14 AM ADT

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Minthoini - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Φυλή Minthoini, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 11:02 PM ADT

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Leskiini - Photo (c) Léo-Guy de Repentigny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Φυλή Leskiini, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 09:15 AM ADT

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Gymnoclytia - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Γένος Gymnoclytia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 08:42 AM ADT

Τόπος

Sara, BO-SC, BO (Google, OSM)
Gymnosomatini - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Φυλή Gymnosomatini, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 11:01 AM ADT

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Winthemiini - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Φυλή Winthemiini, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:05 AM ADT

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Cylindrophasia - Photo (c) Rodrigo Dios, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Γένος Cylindrophasia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stumpwaterdunn

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 11:30 AM EDT
Cylindromyia - Photo (c) Rick Wachs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Γένος Cylindromyia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stumpwaterdunn

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 05:12 PM EDT
Trichopoda lanipes - Photo (c) Louise Woodrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Trichopoda lanipes, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stumpwaterdunn

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 05:19 PM EDT
Dexiini - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Φυλή Dexiini, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stumpwaterdunn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 02:58 PM EDT
Cholomyia inaequipes - Photo (c) Rose A. Payne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Cholomyia inaequipes, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stumpwaterdunn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 03:31 PM EDT
Trichopoda plumipes - Photo (c) Mike  Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Trichopoda plumipes, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα Υποτάξη Heteroptera

Παρατηρητής

luis1110

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 04:05 PM UTC
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 01:40 PM CDT
Tachinidae - Photo (c) sharrisi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiomartins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 07:56 PM -03

Τόπος

Areal - RJ, Brasil (Google, OSM)
Tachinidae - Photo (c) sharrisi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή Υπεροικογένεια Oestroidea

Παρατηρητής

arturohernandez1

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2019 11:10 AM UTC
Tachinidae - Photo (c) sharrisi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filantus

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 02:24 PM UTC
Gymnosoma - Photo (c) AfroBrazilian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Γένος Gymnosoma, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosq

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2018 01:44 PM CDT
Cylindromyia - Photo (c) Rick Wachs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigodios: Γένος Cylindromyia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2561