Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2017 11:46 AM CEST
Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmandak

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2019
Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 02:36 PM HST

Περιγραφή

Chelodesmidae

Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalylara

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 11:42 AM UTC
Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021
Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silviolamothe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 08:55 PM -03
Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdjshepherd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2015 03:15 PM UTC
Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurubeba

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 06:29 PM -03
Eucampesmella - Photo (c) Alex Popovkin, Bahia, Brazil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Γένος Eucampesmella, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomazcallado

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 09:26 PM -04
Eucampesmella - Photo (c) Alex Popovkin, Bahia, Brazil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Γένος Eucampesmella, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monsores_diego

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 04:27 PM -03
Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2019 09:53 AM -03

Περιγραφή

Milípede

Ετικέτες

Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_nunes

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2016 02:20 AM UTC

Περιγραφή

No pico do Alto da Bandeira

Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julioalmeida

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 09:11 PM -03
Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_bio_canal

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2018 08:04 AM -02

Τόπος

Pão de Açucar (Google, OSM)
Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2017 11:50 AM HST
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Φυλή Cornalatini, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felippe_fonsec4

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 04:47 PM -03
Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2014 12:25 PM HST
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Γένος Pseudoleptodesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 08:57 AM -03
Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardo77

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 09:26 AM -03
Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2018 12:08 PM MST

Περιγραφή

cyanide-like defense chemical

Ετικέτες

Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnovaes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2020 01:11 PM -03
Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renata_xavier

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:33 AM -04
Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmgiordano

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2012 05:13 PM -02
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Γένος Odontopeltis, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thaynsilva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 10:05 AM -03
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Γένος Odontopeltis, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thaynsilva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 10:05 AM -03
Chelodesmidae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Οικογένεια Chelodesmidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2019 11:03 AM HST

Περιγραφή

Dendrodesmus sp - Millipede (DIPLOPODA, POLYDESMIDA) CHELODESMIDAE

Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Φυλή Cornalatini, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2018 12:13 PM HST

Περιγραφή

Alocodesmus sp - CHELODESMIDAE

Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_bouzan: Γένος Eurydesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 27