Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 09:57 AM CDT

Τόπος

Greenville, MS, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Common in small thickets within highly disturbed sand prairie

Zanthoxylum clava-herculis - Photo (c) fiddleman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fiddleman
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Zanthoxylum clava-herculis, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 09:56 AM CDT

Τόπος

Greenville, MS, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Common in small thickets within highly disturbed sand grassland

Sideroxylon lanuginosum - Photo (c) Ron Stephens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Stephens
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Sideroxylon lanuginosum, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thesirenlord

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 08:41 AM CDT
Hamamelis virginiana - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kent McFarland
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Hamamelis virginiana, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

thesirenlord

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 08:37 AM CDT
Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) Carolyn Gritzmaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carolyn Gritzmaker
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puidwen

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 10:18 AM CDT
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 09:56 AM CDT

Περιγραφή

with @elbourret

Sassafras albidum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Sassafras albidum, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgehead

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 11:08 AM CDT

Περιγραφή

Common.

Frangula caroliniana - Photo (c) rockybranch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rockybranch
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Frangula caroliniana, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgehead

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:26 AM CDT

Περιγραφή

Common along lakeshore.

Diospyros virginiana - Photo (c) Bala, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bala
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Diospyros virginiana, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)

Παρατηρητής

sedgehead

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:52 AM CDT

Περιγραφή

Four plants here. I can't tell if they were planted or if a mature tree is nearby that spread seed. These four were all small.

Taxodium distichum - Photo (c) Kent C. Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent C. Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Taxodium distichum, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)

Παρατηρητής

sedgehead

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:52 AM CDT

Περιγραφή

Four plants here. I can't tell if they were planted or if a mature tree is nearby that spread seed. These four were all small.

Taxodium - Photo (c) UBC Botanical Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Γένος Taxodium, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 01:03 PM CDT
Taxodium distichum - Photo (c) Kent C. Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent C. Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Taxodium distichum, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 12:59 PM CDT
Lackeya multiflora - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Clark
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Lackeya multiflora, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 12:46 PM CDT
Smilax bona-nox - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Smilax bona-nox, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 11:44 AM CDT
Taxodium distichum - Photo (c) Kent C. Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent C. Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Taxodium distichum, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 01:12 PM CDT
Scincella lateralis - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Scincella lateralis, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderboy2015

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 11:17 AM CDT
Ludwigia - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Γένος Ludwigia, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderboy2015

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 11:34 AM CDT
Potentilla indica - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Potentilla indica, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bearly33

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:43 AM CDT
Oxydendrum arboreum - Photo (c) teamtigerlily, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Oxydendrum arboreum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timjohnson479

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 02:01 PM CDT

Περιγραφή

Saw several early morning on Chesney prairie, very small dragon flies

Perithemis tenera - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Perithemis tenera, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anebrd

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022
Erythemis simplicicollis - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Erythemis simplicicollis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqueline145

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 12:01 PM CDT
Αναρριχητική Σάλπιγγα - Photo (c) korvidai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Αναρριχητική Σάλπιγγα (Campsis radicans)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blink70050

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 11:25 AM CDT
Quercus nigra - Photo (c) Nicholas Cowey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas Cowey
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Quercus nigra, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnyb01

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:32 AM CDT
Ulmus alata - Photo (c) bbk-htx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Ulmus alata, Ένα μέλος του Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markwlasalle

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:46 AM CDT
Libellula vibrans - Photo (c) Seth Wollney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Libellula vibrans, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebirdnerd

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 06:37 PM CDT
Erythemis simplicicollis - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Erythemis simplicicollis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanier2

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)
Phyllanthus urinaria - Photo (c) Kuan-Chieh (Chuck) Hung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kuan-Chieh (Chuck) Hung
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Phyllanthus urinaria, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prcoakes

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Callicarpa americana - Photo (c) CameliaTWU, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Callicarpa americana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clhyman

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 09:19 AM CDT
Nelumbo lutea - Photo (c) liz west, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Nelumbo lutea, Ένα μέλος του Πρωτεώδη (Τάξη Proteales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msherk

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 08:27 AM CDT
Salix nigra - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Salix nigra, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

birderboy2015

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 07:42 AM CDT
Αμερικανική Νερόκοτα - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη rockybranch: Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 15096