Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cuufnb_bagus_arimbawa

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2020 03:42 PM AWST
Takydromus sexlineatus - Photo (c) Circle Fong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη robinjames: Takydromus sexlineatus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

mohitnanwani

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019
Γελαδάρης - Photo (c) Bill Carrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη robinjames: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohitnanwani

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019
Lonchura punctulata - Photo (c) Michael, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη robinjames: Lonchura punctulata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohitnanwani

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2019
Halcyon cyanoventris - Photo (c) EKO PRASTYO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη robinjames: Halcyon cyanoventris, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohitnanwani

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2019
Halcyon cyanoventris - Photo (c) EKO PRASTYO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη robinjames: Halcyon cyanoventris, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cserdo_judd_tecson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2019 10:02 AM AWST

Περιγραφή

Found at the grounds of COMO Shambhala Estate

Halcyon cyanoventris - Photo (c) EKO PRASTYO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη robinjames: Halcyon cyanoventris, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperstorey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2017 09:07 PM AEST
Duttaphrynus melanostictus - Photo (c) H.T.Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη robinjames: Duttaphrynus melanostictus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρος Μακάκος (Macaca fascicularis)

Παρατηρητής

cuuact_eva_sedana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Bali, ID (Google, OSM)
Μακρύουρος Μακάκος - Photo (c) jorgejuanrueda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη robinjames: Μακρύουρος Μακάκος (Macaca fascicularis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκέκο Τοκάι (Gekko gecko)

Παρατηρητής

zeka661

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2006 03:17 AM CEST
Γκέκο Τοκάι - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη robinjames: Γκέκο Τοκάι (Gekko gecko)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeka661

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2006 12:30 AM CEST
Laticauda colubrina - Photo (c) Nigel Marsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη robinjames: Laticauda colubrina, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenboys

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2019 06:26 AM AWST
Bronchocela jubata - Photo (c) carmelo_lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη robinjames: Bronchocela jubata, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew280

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2019 08:26 AM AWST
Anoplodesmus - Photo (c) 
Sergei Golovatch, Pavel Stoev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη robinjames: Γένος Anoplodesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2019
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 12