Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncowey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2017 01:01 ΜΜ CST
Pyrgini - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Francisco Farriols Sarabia
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Φυλή Pyrgini, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

guisauco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2016 10:57 ΠΜ CEST
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)

Παρατηρητής

anasilvia3

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2016 12:45 ΠΜ +03
Chrysoperla carnea - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Σύνθετο Chrysoperla carnea, Ένα μέλος του Χρύσωπας (Γένος Chrysoperla)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2019
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nakarb

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2014 01:07 ΜΜ MSK
Campsomeriella thoracica - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Campsomeriella thoracica, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)

Παρατηρητής

angus_smith

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Οικόσιτη Κότα - Photo (c) Dan LaVorgna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dan LaVorgna
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Του Λάχανου (Pieris brassicae)

Παρατηρητής

jbrichetto

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2017 09:30 ΠΜ CEST

Τόπος

Devon, England, GB (Google, OSM)
Πιερίδα Του Λάχανου - Photo (c) Freyja Brown, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freyja Brown
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Πιερίδα Του Λάχανου (Pieris brassicae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

lanius2016

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2014 02:39 ΜΜ CEST
Μαχάων - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)

Παρατηρητής

lanius2016

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2016 04:27 ΜΜ CEST
Μαύρο Φίδι Της Γυάρου - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)

Παρατηρητής

lanius2016

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2014 02:01 ΜΜ CEST
Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος - Photo (c) Alberto Colatore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto Colatore
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiangpee

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2017 12:53 ΜΜ HST
Attacus atlas - Photo (c) Pankaj Kumar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pankaj Kumar
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Attacus atlas, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samantaconte

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2017 03:42 ΜΜ SAST
Psilothrix - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Γένος Psilothrix, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2017 01:27 ΜΜ EST
Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

dasa

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2016

Τόπος

Valkerice (Google, OSM)
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβίνος (Bombus terrestris)

Παρατηρητής

lucabonniemoff

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2017 08:29 ΠΜ +11

Περιγραφή

Bumble bee

Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2017

Περιγραφή

Before I went to meet with the Rockwall Open Space Alliance, I stopped by a few parks in Rockwall.

I also stopped at Henry Chandler Park -- it's a recreational park with some soccer fields, so I didn't see too too many different critters.

Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

annesorbes

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2015 10:12 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Common Yellow Swallowtail gathering nectar of a flower of clover in an alpine meadow. Diois, France.

Machaon butinant une fleur de trèfle dans une prairie alpine. Diois, France.

Μαχάων - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

luca_maurino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Aleksandr Popov / Александр Попов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Popov / Александр Попов
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

roby

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2017 11:37 ΠΜ CET

Τόπος

Locarno, Svizzera (Google, OSM)
Κοκκινολαίμης - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncowey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2017 01:01 ΜΜ CST
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Γένος Pyrgus [inactive], Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2017
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisabettasbrega

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Τόπος

Roma, Lazio, IT (Google, OSM)
Lixus pulverulentus - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Lixus pulverulentus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)

Παρατηρητής

daniomiserocchi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2015 05:26 ΜΜ CET

Περιγραφή

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Αγριοκούνελο - Photo (c) Alex J., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_myall_mob

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Ανισόπτερα - Photo (c) Jim Moore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Moore
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisabettasbrega

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Τόπος

Roma, Lazio, IT (Google, OSM)
Lixus - Photo (c) Wild Chroma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wild Chroma
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Γένος Lixus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisabettasbrega

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Τόπος

Roma, Lazio, IT (Google, OSM)
Κουρκουλιονίδες - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

sabry1189

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2017 06:46 ΜΜ CET
Κοκκινολαίμης - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

sabry1189

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2017 06:49 ΜΜ CET
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bramadiarya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2017 04:07 ΜΜ WIB
Amata huebneri - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Amata huebneri, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

blackowl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2017 11:11 ΠΜ CET
Αλκυόνη - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)

Παρατηρητής

lek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2017 11:43 ΠΜ +11

Περιγραφή

~6 mm

Εφημερόπτερα - Photo (c) This Photo was taken by Böhringer Friedrich., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

gbrucks

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2016 04:28 ΜΜ CST
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη robertocatania95: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2017
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 42