Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 11:57 PM EAT
Palpopleura vestita - Photo (c) Martin Mandák, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martin Mandák
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Palpopleura vestita, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:52 AM SAST
Ciconia microscelis - Photo (c) maritzasouthafrica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by maritzasouthafrica
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Ciconia microscelis, Ένα μέλος του Πελαργός (Οικογένεια Ciconiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterslingsby

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2019 08:34 AM SAST

Περιγραφή

Under a stone 50 metres from stream

Potamonautes barnardi - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Potamonautes barnardi, Ένα μέλος του Ποταμοειδή (Υπεροικογένεια Potamoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_brunke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 02:59 PM SAST
Potamonautes barnardi - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Potamonautes barnardi, Ένα μέλος του Ποταμοειδή (Υπεροικογένεια Potamoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timbrammer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 08:48 PM EAT

Περιγραφή

Predated.

Arcopotamonautes montivagus - Photo (c) Marc Henrion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marc Henrion
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Arcopotamonautes montivagus, Ένα μέλος του Ποταμοειδή (Υπεροικογένεια Potamoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vats

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 11:12 AM SAST
Potamonautes danielsi - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Potamonautes danielsi, Ένα μέλος του Ποταμοειδή (Υπεροικογένεια Potamoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mashudu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 12:56 PM SAST
Potamonautes danielsi - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Potamonautes danielsi, Ένα μέλος του Ποταμοειδή (Υπεροικογένεια Potamoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_rochford

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 07:27 PM WAT
Sudanonautes - Photo (c) Rob Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Γένος Sudanonautes, Ένα μέλος του Ποταμοειδή (Υπεροικογένεια Potamoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennstockil

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 10:33 AM CAT
Bradinopyga cornuta - Photo (c) James Steamer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Steamer
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Bradinopyga cornuta, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wasinitourguide

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 12:20 PM EAT
Bradinopyga cornuta - Photo (c) James Steamer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Steamer
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Bradinopyga cornuta, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suvarna

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 08:33 PM SAST
Trithemis arteriosa - Photo (c) k_mcqualter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by k_mcqualter
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Trithemis arteriosa, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suvarna

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 08:38 PM SAST
Nesciothemis farinosa - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Nesciothemis farinosa, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 04:28 PM CAT
Pseudagrion glaucescens - Photo (c) ONG ODDB, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by ONG ODDB
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Pseudagrion glaucescens, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 04:28 PM CAT
Pseudagrion - Photo (c) Chris Burwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Burwell
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Γένος Pseudagrion, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 05:51 PM CAT
Hemistigma albipunctum - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Matt Muir
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Hemistigma albipunctum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 05:47 PM CAT
Brachythemis lacustris - Photo (c) lappiesdragonfly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Brachythemis lacustris, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 04:29 PM CAT
Ceriagrion katamborae - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Robert Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Ceriagrion katamborae, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 04:29 PM CAT
Ceriagrion - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Γένος Ceriagrion, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttromblee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 12:41 PM EAT
Zygonyx elisabethae - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Zygonyx elisabethae, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koi_boi

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 03:43 PM SAST
Potamonautes perlatus - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Potamonautes perlatus, Ένα μέλος του Ποταμοειδή (Υπεροικογένεια Potamoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 06:17 AM CAT
Lessertia benguellensis - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Robert Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Lessertia benguellensis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

lyn_francey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 12:07 PM CAT

Τόπος

Kasane, Botswana (Google, OSM)
Tridax procumbens - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Tridax procumbens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyn_francey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 12:30 PM CAT

Τόπος

Kasane, Botswana (Google, OSM)
Garcinia livingstonei - Photo (c) I likE plants!, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Garcinia livingstonei, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suvarna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 11:38 PM SAST
Pantala flavescens - Photo (c) Mariano Fernández Kloster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mariano Fernández Kloster
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Pantala flavescens, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suvarna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 10:31 AM SAST
Hemistigma albipunctum - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Matt Muir
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Hemistigma albipunctum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corriedt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 10:17 AM SAST
Sympetrum fonscolombii - Photo (c) elisabraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by elisabraz
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Sympetrum fonscolombii, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spindlysen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Mesocnemis singularis - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Mesocnemis singularis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

njeri2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 01:40 PM EAT

Περιγραφή

Insect

Trithemis arteriosa - Photo (c) k_mcqualter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by k_mcqualter
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Trithemis arteriosa, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιλική Λιβελούλα (Anax imperator)

Παρατηρητής

nickypegg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 12:50 PM CAT

Περιγραφή

Focus terrible...

Βασιλική Λιβελούλα - Photo (c) Nicolas Zwahlen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nicolas Zwahlen
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Βασιλική Λιβελούλα (Anax imperator)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιλική Λιβελούλα (Anax imperator)

Παρατηρητής

maudie1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 08:19 AM EAT

Τόπος

HouseKonza (Google, OSM)

Περιγραφή

Good number around for several days now.

Βασιλική Λιβελούλα - Photo (c) Nicolas Zwahlen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nicolas Zwahlen
Η ταυτότητα του χρήστη robert_taylor: Βασιλική Λιβελούλα (Anax imperator)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 28530