Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_allen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 11:14 AM AEST
Calephorops viridis - Photo (c) Lek Khauv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lek Khauv
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Calephorops viridis, Ένα μέλος του Ακριδίνοι (Φυλή Acridini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorrainecphelan

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2018 03:56 AM AEST

Περιγραφή

Probably Atractomorpha australis. On reeds at an emphemeral wetland. Seen in several spots in the area this week.

Psednura pedestris - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Psednura pedestris, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2019 10:05 AM AEST
Heteropternis obscurella - Photo (c) Quartl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Heteropternis obscurella, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2018 12:40 PM AEDT
Cryptobothrus chrysophorus - Photo (c) Lukasz Karluk, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lukasz Karluk
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Cryptobothrus chrysophorus, Ένα μέλος του Ακριδίνοι (Φυλή Acridini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Περιγραφή

Sighting and photos (c) theanimalteam.

Froggattina australis - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Froggattina australis, Ένα μέλος του Ακριδίνοι (Φυλή Acridini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vmoser

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2019 10:31 AM CET
Caledia captiva - Photo (c) sarayoung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sarayoung
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Caledia captiva, Ένα μέλος του Ακριδίνοι (Φυλή Acridini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_allen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2019 07:57 PM AEST
Calephorops viridis - Photo (c) Lek Khauv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lek Khauv
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Calephorops viridis, Ένα μέλος του Ακριδίνοι (Φυλή Acridini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domf

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2015 09:35 PM AEST
Calephorops viridis - Photo (c) Lek Khauv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lek Khauv
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Calephorops viridis, Ένα μέλος του Ακριδίνοι (Φυλή Acridini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2015 02:43 PM AEST
Calephorops viridis - Photo (c) Lek Khauv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lek Khauv
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Calephorops viridis, Ένα μέλος του Ακριδίνοι (Φυλή Acridini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgdickinson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Froggattina australis - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Froggattina australis, Ένα μέλος του Ακριδίνοι (Φυλή Acridini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobyyy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2014 10:29 AM AEDT
Schizobothrus flavovittatus - Photo (c) johneichler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by johneichler
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Schizobothrus flavovittatus, Ένα μέλος του Ακριδίνοι (Φυλή Acridini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyoni-pete

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2019 11:48 AM AEST

Περιγραφή

3406

Froggattina australis - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Froggattina australis, Ένα μέλος του Ακριδίνοι (Φυλή Acridini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2014

Περιγραφή

One of the several types of grasshoppers seen around this location.

Peakesiina - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Υποφυλή Peakesiina, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 07:49 AM AEST
Aretzina - Photo (c) surfap, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by surfap
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Υποφυλή Aretzina, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyoni-pete

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2019 03:55 PM AEST

Περιγραφή

8327 on Qld Naturalists' Club long excursion. ?? Buforania

Yrrhapta - Photo (c) Daniel Kurek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Kurek
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Γένος Yrrhapta, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wajon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2016 09:38 AM AWST

Περιγραφή

Chingarrup Sanctuary, 643 Boxwood Hill-Ongerup Road, Boxwood Hill

Goniaea opomaloides - Photo (c) tleitch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by tleitch
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Goniaea opomaloides, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hinatea

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2010 02:51 PM EDT
Goniaea - Photo (c) Kelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Γένος Goniaea, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 07:36 AM AEST
Pycnostictus seriatus - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Pycnostictus seriatus, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2014

Περιγραφή

One of the several types of grasshoppers seen around this location.

Peakesiina - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Υποφυλή Peakesiina, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caliologist

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 12:54 PM UTC
Maclystriina - Photo (c) the_myall_mob, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Υποφυλή Maclystriina, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leithallb

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 09:43 AM AEST

Περιγραφή

1938 On Qld Naturalists' long excursion

Austroicetes tricolor - Photo (c) Michael Skvarla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Michael Skvarla
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Austroicetes tricolor, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2019 08:56 PM AEDT
Austroicetes - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Γένος Austroicetes, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wattlebird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 03:35 PM ACDT
Urnisa guttulosa - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Urnisa guttulosa, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wattlebird

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 01:06 PM ACDT
Austroicetes - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Γένος Austroicetes, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)

Παρατηρητής

wattlebird

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 03:17 PM ACDT
Οιδιποδίνες - Photo (c) David Turgeon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Turgeon
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wattlebird

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 01:12 PM ACDT
Phaulacridium vittatum - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Phaulacridium vittatum, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wattlebird

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 03:35 PM ACDT
Urnisa guttulosa - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Urnisa guttulosa, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wattlebird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 03:24 PM ACDT
Urnisa guttulosa - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Urnisa guttulosa, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wattlebird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 03:30 PM ACDT
Chortoicetes terminifera - Photo (c) johneichler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by johneichler
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Chortoicetes terminifera, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)

Παρατηρητής

wattlebird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 03:07 PM ACDT
Οιδιποδίνες - Photo (c) David Turgeon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Turgeon
Η ταυτότητα του χρήστη robert_read: Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 5195