Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brpeto

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2018 10:29 ΠΜ PDT
Xylocopa tabaniformis orpifex - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Xylocopa tabaniformis ssp. orpifex, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larahsia

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 11:26 ΠΜ PDT
Battus philenor - Photo (c) bobcc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Battus philenor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

ettalbot

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 10:41 ΠΜ PDT
Οσμία - Photo (c) Rusty Burlew, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rusty Burlew
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lacigerhart

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 03:01 ΜΜ PDT

Τόπος

Davis (Google, OSM)
Cleomella arborea - Photo (c) Matthew Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Cleomella arborea, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lacigerhart

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 03:14 ΜΜ PDT

Τόπος

Davis (Google, OSM)
Cleomella arborea - Photo (c) Matthew Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Cleomella arborea, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

mypak

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 03:26 ΜΜ PDT
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naomibot

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2018 01:59 ΜΜ PDT
Quercus palmeri - Photo (c) kevinhintsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevinhintsa
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Quercus palmeri, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mypak

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 04:14 ΜΜ PDT
Sphex lucae - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Sphex lucae, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guadalupe148

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 04:17 ΜΜ PDT
Xylocopa sonorina - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Xylocopa sonorina, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guadalupe148

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 04:17 ΜΜ PDT
Ξυλοκοπάνα - Photo (c) L. Shyamal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mypak

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 04:57 ΜΜ PDT
Βεσπίδες - Photo (c) Diego F. Cisneros-Heredia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diego F. Cisneros-Heredia
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mypak

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 04:14 ΜΜ PDT
Βεσπίδες - Photo (c) Diego F. Cisneros-Heredia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diego F. Cisneros-Heredia
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachary368

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 01:43 ΜΜ PDT
Xylocopa sonorina - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Xylocopa sonorina, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mypak

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 04:42 ΜΜ PDT
Bombus vosnesenskii - Photo (c) Eric Running, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Running
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Bombus vosnesenskii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyjaecker-jones

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:31 ΠΜ PDT
Verbena lasiostachys - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Verbena lasiostachys, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_carretta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 12:39 ΜΜ PST

Τόπος

Miramar (Google, OSM)
Eschscholzia californica - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scissors2kil

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 11:29 ΠΜ UTC
Pedicularis densiflora - Photo (c) 2010 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Pedicularis densiflora, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

guadalupe148

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 01:04 ΜΜ PST
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marycruz13

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 11:42 ΠΜ PDT
Salvia spathacea - Photo (c) Eric Koberle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Koberle
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Salvia spathacea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandaf

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 11:45 ΠΜ PDT
Melilotus albus - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sarah Gregg
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Melilotus albus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aghart

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 08:56 ΠΜ PDT
Melissodes - Photo (c) Bob McDougall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob McDougall
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Γένος Melissodes, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annesr

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 10:30 ΠΜ PDT
Artemisia douglasiana - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Artemisia douglasiana, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katelyncalvetti

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 06:45 ΜΜ PDT
Eschscholzia californica - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katelyncalvetti

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 06:46 ΜΜ PDT
Eschscholzia californica - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bombusvos

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 03:04 ΜΜ PDT
Aristolochia californica - Photo (c) Cat Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cat Chang
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Aristolochia californica, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natomapaul

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:17 ΜΜ PDT

Τόπος

Fair Oaks, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Poppy in California...Third Image
gives location...

Eschscholzia californica - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrd85

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 02:10 ΜΜ PDT
Lupinus arboreus - Photo (c) Tiffany Theden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tiffany Theden
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Lupinus arboreus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_coop

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 09:44 ΠΜ PDT

Τόπος

Vacaville, CA, US (Google, OSM)
Sairocarpus vexillocalyculatus - Photo (c) Robert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Sairocarpus vexillocalyculatus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderling

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 09:03 ΠΜ PDT
Diplacus aurantiacus - Photo (c) emilyfinette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Diplacus aurantiacus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericbg2

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 03:22 ΜΜ PDT
Sisyrinchium bellum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Sisyrinchium bellum, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 196