Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lacigerhart

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 03:01 PM PDT

Τόπος

Davis (Google, OSM)
Cleomella arborea - Photo (c) Matthew Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Cleomella arborea, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lacigerhart

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 03:14 PM PDT

Τόπος

Davis (Google, OSM)
Cleomella arborea - Photo (c) Matthew Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Cleomella arborea, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

mypak

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 03:26 PM PDT
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naomibot

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2018 01:59 PM PDT
Quercus palmeri - Photo (c) kevinhintsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kevinhintsa
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Quercus palmeri, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mypak

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 04:14 PM PDT
Sphex lucae - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Sphex lucae, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guadalupe148

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 04:17 PM PDT
Xylocopa sonorina - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Xylocopa sonorina, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guadalupe148

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 04:17 PM PDT
Ξυλοκοπάνα - Photo (c) L. Shyamal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mypak

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 04:57 PM PDT
Βεσπίδες - Photo (c) Cécile Bassaglia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mypak

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 04:14 PM PDT
Βεσπίδες - Photo (c) Cécile Bassaglia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachary368

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 01:43 PM PDT
Xylocopa sonorina - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Xylocopa sonorina, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mypak

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 04:42 PM PDT
Bombus vosnesenskii - Photo (c) Eric Running, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Running
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Bombus vosnesenskii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyjaecker-jones

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:31 AM PDT
Verbena lasiostachys - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Verbena lasiostachys, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_carretta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 12:39 PM PST

Τόπος

Miramar (Google, OSM)
Eschscholzia californica - Photo (c) Thomas Walsh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scissors2kil

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 11:29 AM UTC
Pedicularis densiflora - Photo (c) Luca Hickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luca Hickey
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Pedicularis densiflora, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

guadalupe148

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 01:04 PM PST
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marycruz13

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 11:42 AM PDT
Salvia spathacea - Photo (c) sennesand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sennesand
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Salvia spathacea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandaf

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 11:45 AM PDT
Melilotus albus - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sarah Gregg
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Melilotus albus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aghart

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 08:56 AM PDT
Melissodes - Photo (c) Bob McDougall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob McDougall
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Γένος Melissodes, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annesr

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 10:30 AM PDT
Artemisia douglasiana - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Artemisia douglasiana, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katelyncalvetti

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 06:45 PM PDT
Eschscholzia californica - Photo (c) Thomas Walsh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katelyncalvetti

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 06:46 PM PDT
Eschscholzia californica - Photo (c) Thomas Walsh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bombusvos

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 03:04 PM PDT
Aristolochia californica - Photo (c) dirque, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dirque
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Aristolochia californica, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natomapaul

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:17 PM PDT

Τόπος

Fair Oaks, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Poppy in California...Third Image
gives location...

Eschscholzia californica - Photo (c) Thomas Walsh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrd85

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 02:10 PM PDT
Lupinus arboreus - Photo (c) Tiffany Theden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tiffany Theden
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Lupinus arboreus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_coop

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 09:44 AM PDT

Τόπος

Vacaville, CA, US (Google, OSM)
Sairocarpus vexillocalyculatus - Photo (c) Robert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Sairocarpus vexillocalyculatus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderling

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 09:03 AM PDT
Diplacus aurantiacus - Photo (c) emilyfinette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Diplacus aurantiacus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericbg2

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 03:22 PM PDT
Sisyrinchium bellum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Sisyrinchium bellum, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη (Γένος Coccinella)

Παρατηρητής

angelsol

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 04:16 PM PDT
Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen17

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020

Τόπος

Davis CA USA (Google, OSM)

Περιγραφή

UCD Arboretum

Anthophora urbana - Photo (c) R.J. Adams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by R.J. Adams
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Anthophora urbana, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 03:15 PM PDT

Τόπος

Jamul, CA, USA (Google, OSM)
Dipterostemon capitatus capitatus - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rmdavis: Dipterostemon capitatus ssp. capitatus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 195