Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

topfred

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 12:37 ΜΜ CEST
Fomitopsis betulina - Photo (c) Ira Reinhart-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ira Reinhart-Smith
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Fomitopsis betulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alon_mekin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 10:24 ΠΜ CEST

Τόπος

floridsdorf (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on a dead standing cherry tree

Laetiporus - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Γένος Laetiporus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evodevo-daniel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 02:45 ΜΜ CEST
Sarcodon imbricatus - Photo (c) Jerzy Opioła, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Sarcodon imbricatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

schachtelhalm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 02:29 ΜΜ CEST
Caloboletus calopus - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Caloboletus calopus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erzsebet67

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 05:12 ΜΜ CEST
Sparassis crispa - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Sparassis crispa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindapieber

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 12:16 ΜΜ CEST
Hydnum repandum - Photo (c) Piotr Lukasik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Piotr Lukasik
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Hydnum repandum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gorillarebecca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 04:02 ΜΜ CEST
Cerioporus squamosus - Photo (c) Sarah DeLong-Duhon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sarah DeLong-Duhon
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Cerioporus squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

legolas1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Austria (Google, OSM)
Ganoderma applanatum - Photo (c) Sokolov Yuriy Ivanovich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sokolov Yuriy Ivanovich
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Ganoderma applanatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salzgurke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 05:49 ΜΜ CEST
Trametes versicolor - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anton120

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 07:39 ΜΜ CEST
Tapinella atrotomentosa - Photo (c) Eric Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Tapinella atrotomentosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwekozina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 04:03 ΜΜ CEST
Calocera viscosa - Photo (c) Didier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Calocera viscosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwekozina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 02:15 ΜΜ CEST
Tapinella atrotomentosa - Photo (c) Eric Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Tapinella atrotomentosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zibim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 11:36 ΠΜ CEST
Calocera viscosa - Photo (c) Didier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Calocera viscosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jono_the_phant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023
Fomitopsis betulina - Photo (c) Ira Reinhart-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ira Reinhart-Smith
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Fomitopsis betulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 05:29 ΜΜ CEST
Fomitopsis pinicola - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kari Pihlaviita
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Fomitopsis pinicola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johanna15733

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 07:40 ΠΜ CEST
Laetiporus sulphureus - Photo (c) Stephen John Davies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen John Davies
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Laetiporus sulphureus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ma_sche

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 07:52 ΠΜ CEST
Laetiporus sulphureus - Photo (c) Stephen John Davies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen John Davies
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Laetiporus sulphureus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flisar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 10:46 ΠΜ CEST
Sparassis crispa - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Sparassis crispa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rauschenderwasserklang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 04:36 ΜΜ CEST

Τόπος

Wien (Google, OSM)
Fistulina hepatica - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Fistulina hepatica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 02:48 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Castanea sativa

Fistulina hepatica - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Fistulina hepatica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabricious

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 11:31 ΠΜ CEST
Laetiporus sulphureus - Photo (c) Stephen John Davies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen John Davies
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Laetiporus sulphureus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

majola

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 02:30 ΜΜ CEST
Xylaria longipes - Photo (c) Gitte Langgaard Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gitte Langgaard Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Xylaria longipes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

topfred

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 11:10 ΠΜ CEST
Laetiporus sulphureus - Photo (c) Stephen John Davies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen John Davies
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Laetiporus sulphureus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiangilli

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 05:48 ΜΜ CEST
Cerioporus squamosus - Photo (c) Sarah DeLong-Duhon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sarah DeLong-Duhon
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Cerioporus squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορχέλα (Γένος Morchella)

Παρατηρητής

andreas_berger

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

(Pseudo-)alpiner Felsrasen, zwischen Dryas octopetala, Cafex firma, Helianthemum alpinum und Primula clusiana.

Μορχέλα - Photo (c) chickenofthewoods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llamallover

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 08:24 ΜΜ CEST
Laetiporus sulphureus - Photo (c) Stephen John Davies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen John Davies
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Laetiporus sulphureus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gfriebes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 02:36 ΜΜ CET

Περιγραφή

On Carpinus.

Xylaria longipes - Photo (c) Gitte Langgaard Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gitte Langgaard Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Xylaria longipes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonelia_ophelia

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 10:07 ΠΜ CEST
Laetiporus sulphureus - Photo (c) Stephen John Davies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen John Davies
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Laetiporus sulphureus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 03:47 ΜΜ CEST
Amanita junquillea - Photo (c) Than Van Nispen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Than Van Nispen
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Amanita junquillea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_dr_heribert

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 11:51 ΠΜ CEST
Morchella esculenta - Photo (c) k_eper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rm_puddlefarmer: Morchella esculenta, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 159