Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus)

Παρατηρητής

purm

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 06:36 ΜΜ BST
Θαμνοφυλλοσκόπος - Photo (c) Valia Pavlou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valia Pavlou
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heather1877

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022

Τόπος

RSPB St Aidan's (Google, OSM)
Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι (Mareca penelope)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 12:28 ΜΜ GMT

Τόπος

West Yorkshire, UK (Google, OSM)
Χρυσοβασιλίσκος - Photo (c) Cliff Watkinson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

williambecker

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 08:52 ΠΜ BST
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codhead

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 10:47 ΠΜ BST

Τόπος

Great Preston (Google, OSM)
Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια - Photo (c) adri13114, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by adri13114
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια (Spatula clypeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαρτσάρα (Turdus viscivorus)

Παρατηρητής

ibuffal

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 07:39 ΜΜ BST
Τσαρτσάρα - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Τσαρτσάρα (Turdus viscivorus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)

Παρατηρητής

philpem

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 11:00 ΠΜ BST
Χρυσοτσίχλονο - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

andythompson1701

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:07 ΜΜ BST

Τόπος

West Yorkshire, UK (Google, OSM)
Δεντροφυλλοσκόπος - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελανόγλαρος (Larus fuscus)

Παρατηρητής

islaym

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 11:32 ΠΜ BST

Τόπος

West Yorkshire, UK (Google, OSM)
Μελανόγλαρος - Photo (c) Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Μελανόγλαρος (Larus fuscus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

osianshirley

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 07:52 ΠΜ BST
Ψαλιδιάρης - Photo (c) OlegRozhko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by OlegRozhko
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)

Παρατηρητής

dawn_hinnighan

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023

Τόπος

Dewsbury WF12, UK (Google, OSM)
Κοινό Φανέτο - Photo (c) Chris Grindle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Grindle
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαρτσάρα (Turdus viscivorus)

Παρατηρητής

craig320

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 01:51 ΜΜ BST
Τσαρτσάρα - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Τσαρτσάρα (Turdus viscivorus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

sarah3338

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 03:32 ΜΜ BST

Τόπος

RSPB Fairburn Ings (Google, OSM)
Θαμνοφυλλοσκόπος - Photo (c) Valia Pavlou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valia Pavlou
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Θαμνοψάλτης (Prunella modularis)

Παρατηρητής

sav1410

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 07:33 ΜΜ BST

Τόπος

Leeds LS14 6FS, UK (Google, OSM)
Κοινός Θαμνοψάλτης - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Κοινός Θαμνοψάλτης (Prunella modularis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

nikhilrr

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 12:21 ΜΜ BST

Τόπος

Scotland Wood (Google, OSM)
Δεντροφυλλοσκόπος - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

nikhilrr

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 01:05 ΜΜ BST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Kevin Milazzo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)

Παρατηρητής

iharry

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 07:30 ΜΜ BST
Κοινή Τσίχλα - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Θαμνοψάλτης (Prunella modularis)

Παρατηρητής

sav1410

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 07:35 ΜΜ BST

Τόπος

Leeds LS14 6FS, UK (Google, OSM)
Κοινός Θαμνοψάλτης - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Κοινός Θαμνοψάλτης (Prunella modularis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Παρατηρητής

williambecker

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 08:44 ΠΜ BST
Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

sofiegracek2023

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 01:02 ΜΜ BST
Δεντροφυλλοσκόπος - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)

Παρατηρητής

carolineibbs

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 03:56 ΜΜ BST
Μυίδες - Photo (c) whinaem, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Μυίδες (Οικογένεια Muridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωραφοσκαπτοποντικός (Microtus agrestis)

Παρατηρητής

mikebwd

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 08:20 ΠΜ BST

Τόπος

Tadcaster (Google, OSM)
Χωραφοσκαπτοποντικός - Photo (c) Dave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Χωραφοσκαπτοποντικός (Microtus agrestis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 06:54 ΠΜ BST

Τόπος

West Yorkshire, UK (Google, OSM)
Δεντροφυλλοσκόπος - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williambecker

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 08:59 ΠΜ BST

Τόπος

Leeds LS7, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

At the end of recording

Turdus philomelos clarkei - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Turdus philomelos ssp. clarkei, Ένα μέλος του Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκουρούνα (Corvus corone)

Παρατηρητής

ozcar

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 12:04 ΜΜ BST
Μαυροκουρούνα - Photo (c) Giuss95, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Μαυροκουρούνα (Corvus corone)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασοποντικός (Apodemus sylvaticus)

Παρατηρητής

mikebwd

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 05:15 ΜΜ BST

Τόπος

Wetherby (Google, OSM)

Περιγραφή

Caught inside using Pyrex dish

Δασοποντικός - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Δασοποντικός (Apodemus sylvaticus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

rogerrustom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023
Κοινός Φασιανός - Photo (c) Frank Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frank Lin
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Κοινός Φασιανός (Phasianus colchicus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguinness

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 08:45 ΠΜ EAT
Crithagra striolata - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Crithagra striolata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguinness

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 03:12 ΜΜ EAT
Passer swainsonii - Photo (c) Asrat Ayalew, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Asrat Ayalew
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Passer swainsonii, Ένα μέλος του Σπουργίτης (Γένος Passer)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aie_ling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 01:44 ΜΜ EAT
Bostrychia carunculata - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rjq: Bostrychia carunculata, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 45629