Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chahatyadav

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Rajasthan, IN (Google, OSM)
Anhinga melanogaster - Photo (c) Kumaresan Chandrabose, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kumaresan Chandrabose
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Anhinga melanogaster, Ένα μέλος του Σουλόμορφα (Τάξη Suliformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chahatyadav

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Rajasthan, IN (Google, OSM)
Anhinga melanogaster - Photo (c) Kumaresan Chandrabose, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kumaresan Chandrabose
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Anhinga melanogaster, Ένα μέλος του Σουλόμορφα (Τάξη Suliformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chahatyadav

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2020 03:33 ΜΜ IST
Copsychus saularis - Photo (c) Перевозов Александр, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Перевозов Александр
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Copsychus saularis, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea)

Παρατηρητής

chahatyadav

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2020 12:48 ΜΜ IST
Πορφυροτσικνιάς - Photo (c) Steve Garvie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea)

Παρατηρητής

chahatyadav

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2020 04:04 ΜΜ IST
Πορφυροτσικνιάς - Photo (c) Steve Garvie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chahatyadav

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Rajasthan, IN (Google, OSM)
Mycteria leucocephala - Photo (c) Uday Agashe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Uday Agashe
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Mycteria leucocephala, Ένα μέλος του Πελαργός (Οικογένεια Ciconiidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chahatyadav

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2020 05:05 ΜΜ IST
Amaurornis phoenicurus - Photo (c) bscrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bscrl
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Amaurornis phoenicurus, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chahatyadav

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2020 04:09 ΜΜ IST
Amaurornis phoenicurus - Photo (c) bscrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bscrl
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Amaurornis phoenicurus, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chahatyadav

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2020 12:36 ΜΜ IST
Vanellus indicus - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Vanellus indicus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chahatyadav

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2020 12:36 ΜΜ IST
Vanellus indicus - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Vanellus indicus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri)

Παρατηρητής

chahatyadav

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2020 12:41 ΜΜ IST
Πράσινος Παπαγάλος - Photo (c) Mousam Ray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mousam Ray
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chahatyadav

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2020 04:01 ΜΜ IST
Dendrocitta vagabunda - Photo (c) Sharma BC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sharma BC
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Dendrocitta vagabunda, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adilkalathilnbr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 11:05 ΠΜ IST
Dendrocitta vagabunda - Photo (c) Sharma BC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sharma BC
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Dendrocitta vagabunda, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajeeshraghav

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 07:34 ΠΜ IST

Τόπος

Kerala, India (Google, OSM)
Indrella ampulla - Photo (c) Tarique Sani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Indrella ampulla, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renjithjacobmathews

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 08:50 ΠΜ IST
Ficedula nigrorufa - Photo (c) Antony Grossy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Ficedula nigrorufa, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vijayvanaparthy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2018 12:52 ΜΜ IST

Περιγραφή

Female

Eumyias albicaudatus - Photo (c) antonygrossy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by antonygrossy
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Eumyias albicaudatus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bhavi

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 10:34 ΠΜ UTC
Eumyias albicaudatus - Photo (c) antonygrossy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by antonygrossy
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Eumyias albicaudatus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suyashsawant

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 08:50 ΠΜ IST

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)
Eumyias - Photo (c) Lip Kee Yap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Γένος Eumyias, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suyashsawant

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 08:50 ΠΜ IST

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)
Eumyias thalassinus - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Eumyias thalassinus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chartuso

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2017 11:54 ΜΜ MST
Eumyias albicaudatus - Photo (c) antonygrossy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by antonygrossy
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Eumyias albicaudatus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chartuso

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2017 11:55 ΜΜ MST
Eumyias albicaudatus - Photo (c) antonygrossy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by antonygrossy
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Eumyias albicaudatus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeevith

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2016 10:03 ΠΜ IST

Περιγραφή

Endemic resident in the Western Ghats...

Ετικέτες

Eumyias - Photo (c) Lip Kee Yap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Γένος Eumyias, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2013 08:27 ΠΜ SAST
Eumyias albicaudatus - Photo (c) antonygrossy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by antonygrossy
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Eumyias albicaudatus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielgeorge

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2016 03:27 ΜΜ IST

Τόπος

India (Google, OSM)
Eumyias albicaudatus - Photo (c) antonygrossy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by antonygrossy
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Eumyias albicaudatus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielgeorge

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2016 11:52 ΠΜ IST

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)
Eumyias albicaudatus - Photo (c) antonygrossy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by antonygrossy
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Eumyias albicaudatus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkumar

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2016 08:19 ΠΜ IST

Τόπος

Eravikulam (Google, OSM)

Περιγραφή

Nilgiri Flycatcher

Eumyias albicaudatus - Photo (c) antonygrossy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by antonygrossy
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Eumyias albicaudatus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonygrossy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2014

Τόπος

Forestdale (Google, OSM)

Περιγραφή

A Now Threatened Species.....

The male of the species is always more colourful, inquisitive and aggressive..... The looks tell it all........

It is an Old World flycatcher with a very restricted range in the hills of southern India. It was formerly referred to as the Nilgiri Verditer Flycatcher because of its similarity to the Verditer Flycatcher, a winter migrant to the Nilgiris, which however has distinct dark lores and a lighter shade of blue. There are two small white patches at the base of the tail. It is found mainly in the higher altitude shola forests of the Western Ghats and the Nilgiris.

Eumyias albicaudatus - Photo (c) antonygrossy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by antonygrossy
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Eumyias albicaudatus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

om_kurpaskar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 03:22 ΜΜ IST

Τόπος

Corlim, Goa, India (Google, OSM)
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seemamerchant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:27 ΜΜ IST
Eupterote - Photo (c) yakovlev.alexey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Γένος Eupterote, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 09:40 ΜΜ IST
Eupterote - Photo (c) yakovlev.alexey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Γένος Eupterote, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 2843