Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunandav

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 08:23 PM IST
Ketupa nipalensis - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ben
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Ketupa nipalensis, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

udayagashe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)

Ετικέτες

Montecincla fairbanki - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Montecincla fairbanki, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

udayagashe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)
Montecincla fairbanki - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Montecincla fairbanki, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

udayagashe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)
Montecincla fairbanki - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Montecincla fairbanki, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunandav

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)
Sholicola major - Photo (c) Daniel George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel George
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Sholicola major, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amatyasharma

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 12:30 PM IST
Geokichla citrina cyanota - Photo (c) Uday Agashe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Uday Agashe
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Geokichla citrina ssp. cyanota, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nilmani_goswami

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 02:47 PM IST

Τόπος

Junbedia (Google, OSM)
Gracupica contra - Photo (c) Vijay Vanaparthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Vijay Vanaparthy
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Gracupica contra, Ένα μέλος του Στουρνίδες (Οικογένεια Sturnidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nilmani_goswami

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 11:47 AM IST

Τόπος

Junbedia (Google, OSM)
Gracupica contra - Photo (c) Vijay Vanaparthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Vijay Vanaparthy
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Gracupica contra, Ένα μέλος του Στουρνίδες (Οικογένεια Sturnidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023

Τόπος

Bangalore (Google, OSM)
Terpsiphone paradisi - Photo (c) Rohith Srinivasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rohith Srinivasan
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Terpsiphone paradisi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biswanath2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

India (Google, OSM)
Harpactes wardi - Photo (c) Udaya Kumar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Udaya Kumar
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Harpactes wardi, Ένα μέλος του Τρωγωνίδες (Οικογένεια Trogonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safwan0825

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 03:05 PM IST
Argya affinis - Photo (c) Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Argya affinis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έλανος (Elanus caeruleus)

Παρατηρητής

parthkansara

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Kachchh, IN-GJ, IN (Google, OSM)
Έλανος - Photo (c) Daniel Liepack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Liepack
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Έλανος (Elanus caeruleus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sriramranganathan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 11:47 PM IST

Τόπος

Kallar Vattiyar (Google, OSM)
Eumyias albicaudatus - Photo (c) antonygrossy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by antonygrossy
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Eumyias albicaudatus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sriramranganathan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 11:53 PM IST

Τόπος

Kallar Vattiyar (Google, OSM)
Eumyias albicaudatus - Photo (c) antonygrossy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by antonygrossy
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Eumyias albicaudatus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meghana_rose

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)
Montecincla fairbanki - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Montecincla fairbanki, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonygrossy

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

The Highly Endangered Nilgiri Sholakili, Male

 • Try Viewing it Zooming in
  @ Coonoor, Nilgiris Dist
  Tamil Nadu, India
  10 Sep 2022

Helped and Guided by - Yeswanth Kumar www.facebook.com/profile.php?id=100009289786386
Description Credit – Birds of the World (The Cornnel Lab), Oiseaux-birds & Wiki

The Nilgiri Sholakili is a dumpy little slaty-blue with a tan belly chat-like bird. It is long-legged and appears chunky with its short tail and wing. It is also called the Nilgiri Blue Robin (Sholicola major), also known as Nilgiri Shortwing or Rufous-Bellied Shortwing. The Nilgiri Sholakili has black lores and the upperside, the throat, breast are dark slaty blue but the lower plumage is rufous. The centre of the belly is buffy white. The brow is not as well-marked as in the other species and is diffuse bluish.

Its a Highly Endangered Bird with a very small population since its found highly restricted and has a scattered range in the Nilgiri Hills, where it is found at 900-2100 meters of elevation in sholas (patches of stunted montane forest separated by open grassy areas). Shy and retiring, foraging primarily on the ground and in dense undergrowth. Song is surprisingly long-winded for such a small bird and is composed of high warbling notes and buzzy whistles.

With a very restricted range in the hills of Nilgiris, it is found mainly in found to occur only above 1200 m altitude in the higher hill ranges and the higher altitude Shola Forests of the Western Ghats and the Nilgiris which provide ideal oscillating climate and unique floral structure in the montane ecosystems provide special microclimatic conditions and habitat for the species, and such montane ecosystems are known as ‘sky islands’. These forest patches are highly restricted in size and the species is thus threatened by habitat loss. Climate change induced by human activities, restricted range and increased environmental degradation has put this beautiful bird at risk and is making it more and more vulnerable.

Two greyish green and brown-marked eggs are laid during the breeding season that varies from April to June, after the rains. The nest is placed in a tree hole or placed on a bank and is made of moss and fibrous roots and placed low over the ground.

Sholicola major - Photo (c) Daniel George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel George
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Sholicola major, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chitrashanker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)
Sholicola major - Photo (c) Daniel George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel George
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Sholicola major, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramzk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)
Montecincla cachinnans - Photo (c) antonygrossy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by antonygrossy
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Montecincla cachinnans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abcdefgewing

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2012

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)
Montecincla cachinnans - Photo (c) antonygrossy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by antonygrossy
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Montecincla cachinnans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abcdefgewing

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2012

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)
Montecincla cachinnans - Photo (c) antonygrossy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by antonygrossy
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Montecincla cachinnans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonygrossy

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

The Endangered Nilgiri Laughing Thrush (Male)

 • Try Viewing it in Full Screen
  @ Coonoor, Nilgiris Dist
  Tamil Nadu, India
  26 Aug 2022

Description Credit – Birds of the World (The Cornnel Lab) & Wiki

The Nilgiri Laughing Thrush is a small bird with a very pronounced white eye-stripe, and a conspicuous white supercilium or eyebrow. The upper parts are olive-brown, while breast and belly are bright rufous. The chin is black, which is where it gets its second name “black-chinned laughingthrush”. The male and the female look similar as there is no difference in plumage. This Laughing Thrush is a species of laughingthrush endemic to and found in dense forest patches on the Nilgiri and Wayanad ranges above 1,200 mtrs and adjoining hill ranges in Peninsular India.

The bird has mostly rufous underparts, olive brown upperparts, a prominent white eyebrow and a black throat make it unmistakable. It is easily detected by its loud series of nasal call notes and can be hard to spot when it is hidden away inside a patch of dense vegetation. It forages along the forest edge singly or in small groups low in the trees and sometimes on the ground. They are active in the early morning and late afternoon and are extremely vocal. They feed on invertebrates and nectar, mostly within 3 metres off the ground in dense forests. It is a sedentary resident, inhabiting dense undergrowth and moist, shady lower story vegetation of evergreen and semi-evergreen forests, especially densely wooded ravines and forest edges, generally higher than 1,900 mtrs. Occasionally, it may occur in thick gardens, patches of natural scrub, but is absent or uncommon in Eucalyptus, tea and Acacia plantations as it mostly prefers natural forests.

The Nilgiri Laughing Thrush is a bird confined to shola forests that are a characteristic feature of the southern Western Ghats. During the last 200 years, the shola forests have seen various threats such as clear felling to convert them in to tea gardens or plantations. Invasive plant species and overgrazing are other major threats. The distribution of the species is restricted to a small area which is prone to habitat destruction and ongoing threats, IUCN has listed it as Endangered in the Red List.

Montecincla cachinnans - Photo (c) antonygrossy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by antonygrossy
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Montecincla cachinnans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abcdefgewing

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2012

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

Western Ghats endemic species, localized, endangered, and skulking.
AKA White-bellied Blue Robin or Shortwing, AKA Brachypteryx albiventris

Sholicola albiventris - Photo (c) Daniel George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel George
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Sholicola albiventris, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sudheesh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)
Sholicola major - Photo (c) Daniel George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel George
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Sholicola major, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varmax

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 04:23 PM IST
Porphyrio poliocephalus - Photo (c) il_photo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Porphyrio poliocephalus, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

herman8

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 11:47 AM IST
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parthkansara

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Kachchh, IN-GJ, IN (Google, OSM)
Ardeotis nigriceps - Photo (c) Kesavamurthy N, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Ardeotis nigriceps, Ένα μέλος του Ωτιδίδες (Οικογένεια Otididae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parthkansara

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Kachchh, IN-GJ, IN (Google, OSM)
Sturnia pagodarum - Photo (c) Lip Kee Yap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Sturnia pagodarum, Ένα μέλος του Στουρνίδες (Οικογένεια Sturnidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαΐνι Σίκρα (Accipiter badius)

Παρατηρητής

parthkansara

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Kachchh, IN-GJ, IN (Google, OSM)
Σαΐνι Σίκρα - Photo (c) Muzaffar Bukhari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Σαΐνι Σίκρα (Accipiter badius)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sreyarth

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 11:32 PM IST
Dendrocitta vagabunda - Photo (c) Sharma BC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sharma BC
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Dendrocitta vagabunda, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chitrashanker

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2019 06:16 AM IST
Pseudibis papillosa - Photo (c) Joby Joseph, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rishika_wild: Pseudibis papillosa, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

 • 2705