Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 08:42 AM -03
Tabebuia rosea - Photo (c) Jan Meerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Meerman
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Tabebuia rosea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 08:45 AM -03
Tanaecium dichotomum - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Tanaecium dichotomum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidemartin

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 05:49 AM -04
Handroanthus capitatus - Photo (c) Guillaume Delaitre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Guillaume Delaitre
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Handroanthus capitatus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrtnlowr

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 11:26 AM -03

Ετικέτες

Handroanthus selachidentatus - Photo (c) Martin Lowry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Lowry
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Handroanthus selachidentatus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcio_santos_ferreira

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 12:21 PM -03

Ετικέτες

Euphorbia ingens - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Euphorbia ingens, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcio_santos_ferreira

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 12:01 PM -03

Ετικέτες

Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidtng

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 03:02 PM HST

Περιγραφή

At the bird feeders just outside the office

Chrysuronia versicolor - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Chrysuronia versicolor, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 04:38 PM -03

Περιγραφή

Tecoma?

Tecoma stans - Photo (c) sergioniebla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by sergioniebla
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Tecoma stans, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joel_deas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 06:57 PM AEDT
Tecoma stans - Photo (c) sergioniebla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by sergioniebla
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Tecoma stans, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanderleiadonascimentosilvasalvador

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Tecoma stans - Photo (c) sergioniebla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by sergioniebla
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Tecoma stans, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αροειδή (Οικογένεια Araceae)

Παρατηρητής

vanderleiadonascimentosilvasalvador

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Αροειδή - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αροειδή (Οικογένεια Araceae)

Παρατηρητής

vanderleiadonascimentosilvasalvador

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farias_ata

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 09:11 AM -03
Tanaecium selloi - Photo (c) Ricardo da Silva Ribeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo da Silva Ribeiro
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Tanaecium selloi, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farias_ata

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 09:11 AM -03
Tanaecium dichotomum - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Tanaecium dichotomum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanderleiadonascimentosilvasalvador

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 08:24 PM UTC
Κάκτος - Photo (c) reginasalinas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanderleiadonascimentosilvasalvador

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 08:24 PM UTC
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιβίσκος Ο Σινικός (Hibiscus rosa-sinensis)

Παρατηρητής

tanieli_de_souza_corbulin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 01:27 PM UTC
Ιβίσκος Ο Σινικός - Photo (c) sylb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sylb
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Ιβίσκος Ο Σινικός (Hibiscus rosa-sinensis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουκαμβίλια Η Λεία (Bougainvillea glabra)

Παρατηρητής

eloisa18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:03 PM HST
Βουκαμβίλια Η Λεία - Photo (c) user:Lumbar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Βουκαμβίλια Η Λεία (Bougainvillea glabra)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reicielly

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Helosis cayennensis - Photo (c) Diego Amaya, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Diego Amaya
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Helosis cayennensis, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mequiel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 02:23 PM UTC
Tabebuia rosea - Photo (c) Jan Meerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Meerman
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Tabebuia rosea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoferreira

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 05:00 PM HST
Miconia tomentosa - Photo (c) Marcos Silveira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcos Silveira
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Miconia tomentosa, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoferreira

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 12:40 PM HST
Fridericia schumanniana - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Fridericia schumanniana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoferreira

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 01:59 PM HST
Tanaecium pyramidatum - Photo (c) Manuel de Jesús Hernández Ancheita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Manuel de Jesús Hernández Ancheita
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Tanaecium pyramidatum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμώδη (Τάξη Fabales)

Παρατηρητής

diegoferreira

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 11:31 AM HST

Τόπος

Alta Floresta (Google, OSM)
Κυαμώδη - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flsantos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 09:57 AM -04
Piriqueta cistoides - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Judd Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Piriqueta cistoides, Ένα μέλος του Παθανθή (Οικογένεια Passifloraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoferreira

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Cynanchum montevidense - Photo (c) Marcos Silveira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcos Silveira
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Cynanchum montevidense, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liriaribeiro

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 08:48 PM UTC
Malpighiaceae - Photo (c) Reinaldo Aguilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Οικογένεια Malpighiaceae, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deividt

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 12:50 PM -03

Περιγραφή

Beija-flor-cinza avistado no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA)

Eupetomena cirrochloris - Photo (c) Sandro Von Matter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sandro Von Matter
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Eupetomena cirrochloris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriellybenaducci

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019
Eupetomena cirrochloris - Photo (c) Sandro Von Matter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sandro Von Matter
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Eupetomena cirrochloris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidtng

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 03:00 PM HST

Περιγραφή

At the bird feeders just outside the office

Eupetomena cirrochloris - Photo (c) Sandro Von Matter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sandro Von Matter
Η ταυτότητα του χρήστη rickribeiro1: Eupetomena cirrochloris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 1917