Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianperrin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 09:19 AM AEST
Rhyothemis graphiptera - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Rhyothemis graphiptera, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianperrin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 08:30 AM AEST
Austrolestes leda - Photo (c) Richard Yank, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Yank
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Austrolestes leda, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 08:25 PM AEST
Hippotion scrofa - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Hippotion scrofa, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grisper1

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:28 AM AEST
Dacrymyces spathularia - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Dacrymyces spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

braden1

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 11:29 AM AEST
Dacrymyces spathularia - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Dacrymyces spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevviej

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Dacrymyces spathularia - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Dacrymyces spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 04:27 PM AEST
Dacrymyces spathularia - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Dacrymyces spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leithallb

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 08:27 AM AEST

Περιγραφή

4722

Dacrymyces spathularia - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Dacrymyces spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 12:47 PM AEDT
Dacrymyces spathularia - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Dacrymyces spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 01:53 PM AEST

Τόπος

Deagon Wetlands (Google, OSM)
Agrionoptera insignis allogenes - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Agrionoptera insignis ssp. allogenes, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 01:39 PM AEST
Ictinogomphus australis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Ictinogomphus australis, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 04:06 PM AEST

Τόπος

Dowse Lagoon (Google, OSM)
Hydrobasileus brevistylus - Photo (c) rick_franks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rick_franks
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Hydrobasileus brevistylus, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 03:59 PM AEST

Τόπος

Dowse Lagoon (Google, OSM)
Zyxomma elgneri - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Zyxomma elgneri, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 04:10 PM AEST

Τόπος

Dowse Lagoon (Google, OSM)
Hydrobasileus brevistylus - Photo (c) rick_franks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rick_franks
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Hydrobasileus brevistylus, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 04:18 PM AEST

Τόπος

Dowse Lagoon (Google, OSM)
Tholymis tillarga - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Tholymis tillarga, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjmurray55

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 11:09 AM AEST
Tramea loewii - Photo (c) Bill Higham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Tramea loewii, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 12:43 PM AEST

Τόπος

Thunderbird Park (Google, OSM)
Diphlebia coerulescens - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Diphlebia coerulescens, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

remi_bigonneau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 05:08 PM AEST
Coracina lineata - Photo (c) Steve Dew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Dew
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Coracina lineata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iristheflower

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Grammodes justa - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMillan
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Grammodes justa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolynstewart

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 07:18 PM AEST
Tipanaea patulella - Photo (c) Greg Holland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Holland
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Tipanaea patulella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjmurray55

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 10:12 AM AEST
Trigonodes hyppasia - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Trigonodes hyppasia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gedtranter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 07:50 PM AEST
Wingia rectiorella - Photo (c) Nicholas John Fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas John Fisher
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Wingia rectiorella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gedtranter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 07:51 PM AEST
Stericta concisella - Photo (c) Victor Fazio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Stericta concisella, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gedtranter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 08:31 PM AEST
Scioglyptis canescaria - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMillan
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Scioglyptis canescaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjmurray55

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 12:33 PM AEST
Leucauge dromedaria - Photo (c) epitree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Leucauge dromedaria, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin487

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 06:34 PM AEST
Talanga tolumnialis - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Talanga tolumnialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silkyoak

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 09:19 AM AEST
Isopeda queenslandensis - Photo (c) Shane Gehlert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shane Gehlert
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Isopeda queenslandensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francytee

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 01:58 PM AEST
Arasia mollicoma - Photo (c) Gordon Claridge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Claridge
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Arasia mollicoma, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gedtranter

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 02:27 PM AEST
Conogethes haemactalis - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Conogethes haemactalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjmurray55

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 09:09 PM AEST
Namea - Photo (c) Lily Kumpe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lily Kumpe
Η ταυτότητα του χρήστη rick_franks: Γένος Namea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 751