Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyphillips

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 09:16 PM EDT
Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delang

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 04:15 PM EDT
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csjo223

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 04:03 PM EDT
Thamnophis - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Γένος Thamnophis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchaffins

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 02:18 PM PDT
Pantherophis spiloides - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Pantherophis spiloides, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flanarypatterson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 01:04 PM EDT

Τόπος

Versailles, KY, US (Google, OSM)
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birchgrove

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 02:17 PM EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beejayky

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 02:39 PM EDT
Pseudotriton ruber ruber - Photo (c) Amber Hart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Pseudotriton ruber ssp. ruber, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameswhitfield

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 05:43 PM EDT
Ambystoma barbouri - Photo (c) John Clare, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Ambystoma barbouri, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 11:51 AM EDT

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)
Eurycea cirrigera - Photo (c) Zach Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Eurycea cirrigera, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 11:45 AM EDT

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)
Eurycea cirrigera - Photo (c) Zach Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Eurycea cirrigera, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 10:26 AM EDT

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)
Eurycea cirrigera - Photo (c) Zach Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Eurycea cirrigera, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 10:34 AM EDT

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)
Eurycea cirrigera - Photo (c) Zach Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Eurycea cirrigera, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonatakb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 01:23 PM UTC
Chinavia hilaris - Photo (c) Lisa Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Chinavia hilaris, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arcticarthropod

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 11:42 AM EDT
Thamnophis - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Γένος Thamnophis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beejayky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 02:30 PM EDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

beejayky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 08:12 AM EDT
Κογιότ - Photo (c) Don McCullough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Κογιότ (Canis latrans)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beejayky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)
Terrapene carolina carolina - Photo (c) Richard Coldiron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Terrapene carolina ssp. carolina, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchellsrush

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 12:16 PM EDT
Pseudotriton ruber - Photo (c) Saunders Drukker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Pseudotriton ruber, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchellsrush

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 11:56 AM EDT
Eurycea cirrigera - Photo (c) Zach Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Eurycea cirrigera, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelleguidugli

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 11:16 AM EDT

Περιγραφή

Observed under recycling bin in driveway. A permanent pond is located less than 100m from this location.

Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviagoessling

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 02:11 PM EDT
Ambystoma barbouri - Photo (c) John Clare, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Ambystoma barbouri, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

leighpowers

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 02:20 PM EDT
Ρακούν - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jklmiller

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 07:14 AM EDT
Hyla chrysoscelis - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Hyla chrysoscelis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delang

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 02:45 PM EDT
Thamnophis sirtalis - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Thamnophis sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtwyandell

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Observed in flooded area along Meathum Rd. Fulton Co.

Nerodia fasciata confluens - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Nerodia fasciata ssp. confluens, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtwyandell

Ημερομηνία

Μάιος 2013

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Reelfoot NWR, Long Point, Fulton Co.

Nerodia fasciata confluens - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Nerodia fasciata ssp. confluens, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delang

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 10:12 AM EDT

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)
Tenodera sinensis - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Tenodera sinensis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mewells

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)
Terrapene carolina carolina - Photo (c) Richard Coldiron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Terrapene carolina ssp. carolina, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

landonpuckett22

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 10:33 AM EDT
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vellios2341

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 08:35 AM EDT
Lampropeltis triangulum - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη richard864: Lampropeltis triangulum, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 116