Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eunicepandales_c3

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 06:28 ΜΜ EST
Argiope submaronica - Photo (c) Laurens R Halsey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laurens R Halsey
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Argiope submaronica, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

danishkac2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 03:23 ΜΜ EST
Asclepias - Photo (c) Heriberto Ávila-González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heriberto Ávila-González
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Γένος Asclepias, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

danishkac2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 03:23 ΜΜ EST
Λαντάνα Η Ορθόκλαδη - Photo (c) Francisco Gil Ramírez Lajara, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Gil Ramírez Lajara
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria1890

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 03:32 ΜΜ EST
Salticinae - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Υποοικογένεια Salticinae, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefany_gonzalez_11c2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 03:33 ΜΜ EST
Leucauge - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Γένος Leucauge, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καισαλπινία (Γένος Caesalpinia)

Παρατηρητής

wendyortega11c4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 12:12 ΜΜ EST
Καισαλπινία - Photo (c) Nancy Izquierdo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nancy Izquierdo
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Καισαλπινία (Γένος Caesalpinia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estevan11c5lorenzo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 09:19 ΠΜ EST
Centrosema - Photo (c) jtuttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jtuttle
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Γένος Centrosema, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcodubon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 08:06 ΠΜ CST
Campephilus guatemalensis - Photo (c) Matt Wyczalkowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Campephilus guatemalensis, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandronieto11c3

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 09:25 ΠΜ EST
Tithonia diversifolia - Photo (c) abelardomendesjr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by abelardomendesjr
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Tithonia diversifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eidis4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 09:45 ΠΜ EST
Morinda citrifolia - Photo (c) Robert Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Morinda citrifolia, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikaela92

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 09:46 ΠΜ EST
Anartia jatrophae - Photo (c) John Rosford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Rosford
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Anartia jatrophae, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 05:43 ΜΜ CST
Hermeuptychia hermes - Photo (c) delmer jonathan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by delmer jonathan
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Hermeuptychia hermes, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 05:35 ΜΜ CST
Orthemis discolor - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Orthemis discolor, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yonhcarlosroblesc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 09:32 ΜΜ EST
Rhinella horribilis - Photo (c) Sam W. Heads, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sam W. Heads
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Rhinella horribilis, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riquelmer16

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 09:35 ΜΜ EST
Desmia bajulalis - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Desmia bajulalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennedyhanson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Panama (Google, OSM)
Euphonia - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Γένος Euphonia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferndamrls_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 04:35 ΜΜ EST

Τόπος

El Valle de Antón (Google, OSM)
Siproeta stelenes - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Siproeta stelenes, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evangelo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 06:33 ΜΜ EST
Αγκούτι Της Κεντρικής Αμερικής - Photo (c) Peter Nijenhuis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Αγκούτι Της Κεντρικής Αμερικής (Dasyprocta punctata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milagros98554

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 06:21 ΜΜ EST
Zinnia elegans - Photo (c) Erick Noe Tapia Banda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erick Noe Tapia Banda
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Zinnia elegans, Ένα μέλος του Ζίννια (Γένος Zinnia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferndamrls_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 10:30 ΠΜ EST

Τόπος

El Valle de Antón (Google, OSM)
Brugmansia - Photo (c) Rancho Las Guacamayas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rancho Las Guacamayas
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Γένος Brugmansia, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milagros98554

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 06:21 ΜΜ EST
Zinnia elegans - Photo (c) Erick Noe Tapia Banda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erick Noe Tapia Banda
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Zinnia elegans, Ένα μέλος του Ζίννια (Γένος Zinnia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waymel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 07:16 ΜΜ CST
Phrygionis platinata - Photo (c) Carlos Arturo Marín Medina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Arturo Marín Medina
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Phrygionis platinata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria1890

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 05:48 ΜΜ EST
Trachemys - Photo (c) Loran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Γένος Trachemys, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johan_alfosno-c5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 05:36 ΜΜ EST
Momordica - Photo (c) Riana Fourie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riana Fourie
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Γένος Momordica, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yumiizu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 01:07 ΜΜ CST
Ορχιδέα - Photo (c) Victor De la Cruz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Victor De la Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aylinatencio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 06:04 ΜΜ EST
Ιβίσκος - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cornelio_chable

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 11:24 ΠΜ CST

Τόπος

Tikal, Guatemala (Google, OSM)
Trogon collaris - Photo (c) Enrique Giron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Enrique Giron
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Trogon collaris, Ένα μέλος του Τρωγωνίδες (Οικογένεια Trogonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rocio09

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 11:08 ΠΜ EST
Anartia fatima - Photo (c) Don Marsille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Marsille
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Anartia fatima, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rocio09

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 11:07 ΠΜ EST
Zinnia elegans - Photo (c) Erick Noe Tapia Banda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erick Noe Tapia Banda
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Zinnia elegans, Ένα μέλος του Ζίννια (Γένος Zinnia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amircuevas11c1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 12:34 ΜΜ EST
Alpinia purpurata - Photo (c) birdgazer66, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ricardelremate: Alpinia purpurata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 4805