Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonolomosime

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 06:28 ΜΜ CAT
Cyperus margaritaceus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Cyperus margaritaceus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonolomosime

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 06:58 ΜΜ CAT
Tylosema esculentum - Photo (c) Christine Sydes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Sydes
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Tylosema esculentum, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dune_ninja

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 11:42 ΠΜ CAT
Commelina africana - Photo (c) Erick Munro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Erick Munro
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Commelina africana, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dune_ninja

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 11:31 ΠΜ CAT
Cyperus margaritaceus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Cyperus margaritaceus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dune_ninja

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 11:26 ΠΜ CAT
Gisekia africana - Photo (c) Warren McCleland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Warren McCleland
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Gisekia africana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dune_ninja

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 11:35 ΠΜ CAT
Oxygonum alatum - Photo (c) Riana Fourie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riana Fourie
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Oxygonum alatum, Ένα μέλος του Πολυγονοειδή (Υποοικογένεια Polygonoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dune_ninja

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 11:21 ΠΜ CAT
Evolvulus alsinoides - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Evolvulus alsinoides, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

weed in garden. Shallow soil on rocky basalt hillside.

Coccinia rehmannii - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Coccinia rehmannii, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomfu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 08:54 ΠΜ UTC
Dicerocaryum - Photo (c) Mark Hyde, Bart Wursten and Petra Ballings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Γένος Dicerocaryum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Basalt hillside. Lichens on trunk

Senegalia nigrescens - Photo (c) Marc Henrion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marc Henrion
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Senegalia nigrescens, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021

Τόπος

Mmopane Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

fruit

Dicerocaryum zanguebarium - Photo (c) Shaun Swanepoel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Shaun Swanepoel
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Dicerocaryum zanguebarium, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 08:08 ΠΜ CAT
Cyaneolytta - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Γένος Cyaneolytta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathy565

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 06:48 ΠΜ CAT
Scadoxus multiflorus - Photo (c) Niladri Bose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Niladri Bose
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Scadoxus multiflorus, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babzrobinson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:19 ΠΜ CAT
Colophospermum mopane - Photo (c) Miguel A. Casado, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miguel A. Casado
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Colophospermum mopane, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claremateke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 04:04 ΜΜ CAT
Senegalia nigrescens - Photo (c) Marc Henrion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marc Henrion
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Senegalia nigrescens, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claremateke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:36 ΠΜ CAT
Bauhinia petersiana - Photo (c) Livingnaturehd Le Roux, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Livingnaturehd Le Roux
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Bauhinia petersiana, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

normanbarrett

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 12:54 ΜΜ CAT

Τόπος

Chongwe, Zambia (Google, OSM)

Περιγραφή

IMG_1911

Scadoxus multiflorus - Photo (c) Niladri Bose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Niladri Bose
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Scadoxus multiflorus, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claremateke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 04:02 ΜΜ CAT
Kigelia africana - Photo (c) forestbathing, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Kigelia africana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claremateke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:17 ΜΜ CAT
Hyphaene petersiana - Photo (c) Stephen John Davies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen John Davies
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Hyphaene petersiana, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

basalt hillside. With ant on leaf glands

Ipomoea adenioides - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joachim Louis
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Ipomoea adenioides, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

just_ester

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 12:37 ΜΜ CAT
Argemone ochroleuca - Photo (c) Alfonso Gutiérrez Aldana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alfonso Gutiérrez Aldana
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Argemone ochroleuca, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπάραγος (Γένος Asparagus)

Παρατηρητής

artheans

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:49 ΜΜ CAT
Ασπάραγος - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Ασπάραγος (Γένος Asparagus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildkidsacademy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 11:38 ΠΜ CAT
Cycnium tubulosum - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joachim Louis
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Cycnium tubulosum, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildkidsacademy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 06:44 ΜΜ CAT
Orthanthera jasminiflora - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joachim Louis
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Orthanthera jasminiflora, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nitram1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 11:21 ΠΜ CAT

Τόπος

CKGR, Botswana (Google, OSM)
Turdoides jardineii - Photo (c) Torsten Sonne Petersen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Torsten Sonne Petersen
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Turdoides jardineii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)
Ficus burkei - Photo (c) Nigel Barker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nigel Barker
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Ficus burkei, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilymeqondjo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 05:51 ΜΜ CAT
Senegalia mellifera - Photo (c) David Hoare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Hoare
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Senegalia mellifera, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvi-n

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 04:21 ΜΜ CAT
Gomphocarpus - Photo (c) thorstenkahlert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by thorstenkahlert
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Γένος Gomphocarpus, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebasthatt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 07:58 ΠΜ CAT
Dichrostachys cinerea - Photo (c) Ricky Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricky Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Dichrostachys cinerea, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebasthatt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:00 ΠΜ CAT
Baphia massaiensis - Photo (c) Mark Hyde, Bart Wursten and Petra Ballings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Baphia massaiensis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1662