Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 08:20 AM CAT
Maerua angolensis - Photo (c) Alex Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Maerua angolensis, Ένα μέλος του Καππαριδίδες (Οικογένεια Capparaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andykerrin

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 11:22 AM CAT

Τόπος

Kasane, Botswana (Google, OSM)
Combretum mossambicense - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Combretum mossambicense, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanparr

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 06:26 AM CAT

Τόπος

Tutume, Botswana (Google, OSM)
Adansonia digitata - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Robert Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Adansonia digitata, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanparr

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 07:11 AM CAT

Τόπος

Tutume, Botswana (Google, OSM)
Adansonia digitata - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Robert Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Adansonia digitata, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanparr

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 06:10 AM CAT

Τόπος

Tutume, Botswana (Google, OSM)
Colophospermum mopane - Photo (c) ASSEDE Eméline S.P., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ASSEDE Eméline S.P.
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Colophospermum mopane, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroline_gsch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 08:54 AM CAT

Τόπος

Tutume, Botsuana (Google, OSM)
Xenostegia tridentata angustifolia - Photo (c) Joseph Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joseph Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Xenostegia tridentata ssp. angustifolia, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroline_gsch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 03:55 PM CAT
Philenoptera nelsii - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joachim Louis
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Philenoptera nelsii, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroline_gsch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 09:06 AM CAT
Adansonia digitata - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Robert Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Adansonia digitata, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 01:30 PM CAT
Philenoptera violacea - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Philenoptera violacea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 03:37 PM CAT
Kigelia africana - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Kigelia africana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 04:30 PM CAT
Sansevieria hyacinthoides - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Sansevieria hyacinthoides, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 04:34 PM CAT
Sansevieria pearsonii - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Sansevieria pearsonii, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 04:50 PM CAT
Terminalia prunioides - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Terminalia prunioides, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 05:09 PM CAT
Vachellia erioloba - Photo (c) Alex Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Vachellia erioloba, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022

Τόπος

Serowe (Google, OSM)

Περιγραφή

one seen basalt rocky hillside

Drimia sanguinea - Photo (c) Andrew Hankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Andrew Hankey
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Drimia sanguinea, Ένα μέλος του Δριμία (Γένος Drimia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022

Τόπος

Serowe (Google, OSM)

Περιγραφή

releasing fruit

Kleinia longiflora - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Kleinia longiflora, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022

Τόπος

Serowe (Google, OSM)

Περιγραφή

First tree I have seen with leaves and flowers this season. Most trees in the area just have leaf buds.

Sclerocarya birrea - Photo (c) magdastlucia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by magdastlucia
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Sclerocarya birrea, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Οικογένεια Anacardiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022

Τόπος

Serowe (Google, OSM)

Περιγραφή

The first I have seen flowering this summer.

Grewia - Photo (c) Satish Nikam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Γένος Grewia, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 07:49 AM CAT
Kigelia africana - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Kigelia africana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 12:57 PM CAT
Kigelia africana africana - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Kigelia africana ssp. africana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 03:41 PM CAT
Barleria senensis - Photo (c) Barbara Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Barbara Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Barleria senensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerritgoosen

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 03:25 PM CAT

Περιγραφή

Beautiful when zoomed in looks like little lego cowboy

Justicia divaricata - Photo (c) Riana Fourie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riana Fourie
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Justicia divaricata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerritgoosen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 08:11 AM CAT
Gloriosa superba - Photo (c) flashberry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Gloriosa superba, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerritgoosen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 05:24 PM CAT
Catophractes alexandri - Photo (c) Alex Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Catophractes alexandri, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καππαριδίδες (Οικογένεια Capparaceae)

Παρατηρητής

gerritgoosen

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022

Περιγραφή

These are the flowers at night with UV light

Maerua angolensis - Photo (c) Alex Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Maerua angolensis, Ένα μέλος του Καππαριδίδες (Οικογένεια Capparaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerritgoosen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 08:19 AM CAT

Περιγραφή

Please confirm if the second picture is the seed.....fruit.....

Nymphaea nouchali - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Nymphaea nouchali, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerritgoosen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 08:55 AM CAT

Τόπος

Samedupi (Google, OSM)
Peliostomum leucorrhizum - Photo (c) Pieter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pieter
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Peliostomum leucorrhizum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Felicia clavipilosa - Photo (c) Marinda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marinda
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Felicia clavipilosa, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

flowering

very tall plant competeing with a vacheliia tortilis shrub. plant green, while most in the area have redder stems.

Kleinia longiflora - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Kleinia longiflora, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

With tree parasite

on very eroded area wih a lot of calcrete.

Senegalia mellifera - Photo (c) riana60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by riana60
Η ταυτότητα του χρήστη rianafourie: Senegalia mellifera, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 924