Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωρακωτή Σκαλίδρα Calidris melanotos

Παρατηρητής

darcywhittaker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 04:51 PM ACST

Περιγραφή

In a flock of Sharp-tailed Sandpipers. Sharpish breast-line and long pale base to bill indicates potential Pectoral Sandpiper

Θωρακωτή Σκαλίδρα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Θωρακωτή Σκαλίδρα (Calidris melanotos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamoz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:47 AM ACST
Genypterus tigerinus - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Genypterus tigerinus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamoz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 03:05 PM ACST
Allomycterus pilatus - Photo (c) Toby Dickson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Allomycterus pilatus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021

Περιγραφή

Declared Weed
Needs to be removed
I'm negotiating with the land owner who's resisting because it's
"So pretty"
https://www.pir.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/240065/white_weeping_brooms_fsheet.pdf

Retama monosperma - Photo (c) .Bambo., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Retama monosperma, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pananther

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:09 PM ACST
Chamaecytisus prolifer - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Chamaecytisus prolifer, Ένα μέλος του Χαμαικύτισος (Γένος Chamaecytisus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pananther

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:30 PM ACST
Fraxinus angustifolia - Photo (c) lucapassalacqua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Fraxinus angustifolia, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac356

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:00 AM ACST
Erica baccans - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Erica baccans, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drdinosaur

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 10:46 AM ACST
Erica baccans - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Erica baccans, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

george_seagull

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 11:26 AM AEDT

Περιγραφή

Port Elliot.

Hippotion celerio - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Hippotion celerio, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarinozi

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 04:06 PM ACST

Περιγραφή

my guess, Chestnut Rumped but it's breast seems streaked

Acanthiza iredalei - Photo (c) Ron Knight, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Acanthiza iredalei, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 07:46 AM ACDT
Ardea alba modesta - Photo (c) andrewpavlov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Ardea alba ssp. modesta, Ένα μέλος του Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 11:01 AM ACDT
Ardea alba modesta - Photo (c) andrewpavlov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Ardea alba ssp. modesta, Ένα μέλος του Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olistr

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 02:34 PM EDT
Ardea alba modesta - Photo (c) andrewpavlov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Ardea alba ssp. modesta, Ένα μέλος του Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayabird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 12:59 PM ACST
Himantopus leucocephalus - Photo (c) Charles (Chuck) Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Himantopus leucocephalus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayabird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 01:37 PM ACST
Charadrius ruficapillus - Photo (c) Leo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Charadrius ruficapillus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayabird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 12:53 PM ACST
Pogona barbata - Photo (c) tobyyy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Pogona barbata, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annenautilus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2018 04:26 PM PST
Coleus argentatus - Photo (c) Anne MS, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Coleus argentatus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annenautilus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2018 07:35 AM PST
Coleus argentatus - Photo (c) Anne MS, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Coleus argentatus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2017 10:20 AM AEST
Amphiprion biaculeatus - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Amphiprion biaculeatus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2017 10:24 AM AEST

Τόπος

Kavieng, PG-NI, PG (Google, OSM)
Amphiprion biaculeatus - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Amphiprion biaculeatus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2017 11:30 AM AEST

Τόπος

Kavieng, PG-NI, PG (Google, OSM)
Amphiprion biaculeatus - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Amphiprion biaculeatus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 04:01 PM AEST

Περιγραφή

double-header

Tylopilus balloui - Photo (c) Francis Ferrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Tylopilus balloui, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethanbeaver

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 03:58 PM ACDT
Acacia rupicola - Photo (c) Ralph Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Acacia rupicola, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamoz

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 12:30 PM ACST

Περιγραφή

A pristine specimen.
(After posting, I noticed another creature of some sort on its lower jaw)

Vincentia badia - Photo (c) David Muirhead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Vincentia badia, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

happy_wanderer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 10:35 AM AEDT
Goodenia paradoxa - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Goodenia paradoxa, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_dandie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 12:03 PM ACST
Goodenia paradoxa - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Goodenia paradoxa, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertpergl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2017 04:52 PM AEDT

Περιγραφή

In the Goodeniaceae family

Goodenia paradoxa - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Goodenia paradoxa, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Περιγραφή

Sighting and photos (c) chanruss.
Field Notes - Unsure of id.

Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sworboys

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 01:48 PM AEST

Περιγραφή

Growing beneath the bridge to Barron Gorge Power Station. An unusual point of view for this common tropical rainforest species.

Heptapleurum actinophyllum - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Heptapleurum actinophyllum, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2019 04:44 PM AEST
Heptapleurum actinophyllum - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Heptapleurum actinophyllum, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 40130