Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazancourt

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 04:25 PM CEST

Περιγραφή

In Cenote Dos Ojos

Gobiomorus dormitor - Photo (c) Callie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Callie
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Gobiomorus dormitor, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazancourt

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 02:26 PM CEST
Gobiomorus dormitor - Photo (c) Callie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Callie
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Gobiomorus dormitor, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enri7

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 10:00 PM EST
Astyanax - Photo (c) Matteo Cassella, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matteo Cassella
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Γένος Astyanax, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisdpg

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 05:35 PM CDT
Astyanax - Photo (c) Matteo Cassella, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matteo Cassella
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Γένος Astyanax, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yolanfa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 03:03 PM UTC
Astyanax orstedii - Photo (c) Richard Joyce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Joyce
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Astyanax orstedii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justin1152

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 12:50 PM CST
Astyanax orstedii - Photo (c) Richard Joyce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Joyce
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Astyanax orstedii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelhernandezancheita

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 08:56 AM CDT
Astyanax finitimus - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Astyanax finitimus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandro641

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2021 10:19 AM CST
Astyanax - Photo (c) Matteo Cassella, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matteo Cassella
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Γένος Astyanax, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinofish99

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Belize (Google, OSM)

Περιγραφή

Sibun River tetras

Astyanax bacalarensis - Photo (c) Matteo Cassella, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matteo Cassella
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Astyanax bacalarensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2016 05:25 PM AEDT
Giuris - Photo (c) H.T.Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by H.T.Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Γένος Giuris, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruidasilvapinto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2020 11:57 AM KST

Περιγραφή

Freshwater fish found in Meokana river

Giuris - Photo (c) H.T.Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by H.T.Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Γένος Giuris, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2016 05:25 PM AEDT
Giuris - Photo (c) H.T.Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by H.T.Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Γένος Giuris, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rueangritp

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 10:45 AM +07
Giuris - Photo (c) H.T.Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by H.T.Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Γένος Giuris, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aiman_azmi

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 06:10 PM AWST

Περιγραφή

Camouflaging

Eleotridae - Photo (c) H.T.Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by H.T.Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Οικογένεια Eleotridae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 01:35 PM AEST

Περιγραφή

Very small with an unusual white body

Ετικέτες

Paragobiodon lacunicola - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Paragobiodon lacunicola, Ένα μέλος του Γωβηίνες (Υποοικογένεια Gobiinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coenobita

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2018 11:07 AM AEST

Περιγραφή

A female flanked by two males shortly before spawning began. Video of spawning is on youtube.

Giuris aporocephalus - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Giuris aporocephalus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmartincrossley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 06:30 PM AWST
Monacanthus chinensis - Photo (c) mattdowse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mattdowse
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Monacanthus chinensis, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmartincrossley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 06:37 PM AWST
Parequula melbournensis - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Parequula melbournensis, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmartincrossley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022
Hippocampus breviceps - Photo (c) Paul Sorensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Sorensen
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Hippocampus breviceps, Ένα μέλος του Ιππόκαμπος (Γένος Hippocampus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmartincrossley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 06:58 PM AWST
Histiogamphelus cristatus - Photo (c) Anita Futterer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anita Futterer
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Histiogamphelus cristatus, Ένα μέλος του Συγγναθίδες (Οικογένεια Syngnathidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmartincrossley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 07:25 PM AWST
Trygonorrhina dumerilii - Photo (c) Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Martin
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Trygonorrhina dumerilii, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spacelargo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 04:41 PM AEST
Drosera hookeri - Photo (c) Miguel de Salas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Miguel de Salas
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Drosera hookeri, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsfernn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 12:11 PM AEST
Pseuduvaria froggattii - Photo (c) David Tng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Tng
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Pseuduvaria froggattii, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2018 10:22 AM ACDT
Fumaria bastardii - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Bairstow
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Fumaria bastardii, Ένα μέλος του Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 08:55 AM ACST
Oxalis perennans - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Oxalis perennans, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamoz

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Περιγραφή

Marine Ranger attended and assisted.
Photo courtesy of Joe Martin who also played a role in helping the creature.

Lepidochelys olivacea - Photo (c) Bruce Freeman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce Freeman
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Lepidochelys olivacea, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyliesoanes_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 08:18 AM AEST

Τόπος

Torquay, VIC, AU (Google, OSM)
Gladiolus tristis - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Gladiolus tristis, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

nicken

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 06:02 PM AEST
Bauhinieae - Photo (c) Víctor Rámirez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Víctor Rámirez
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Φυλή Bauhinieae, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hughberry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 05:02 PM +11
Gladiolus carneus - Photo (c) Peter Robson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Robson
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Gladiolus carneus, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the-little-prickle-farmer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 01:46 PM +11
Gladiolus carneus - Photo (c) Peter Robson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Robson
Η ταυτότητα του χρήστη rfoster: Gladiolus carneus, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 43442