Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 04:30 PM PST
Evernia prunastri - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Evernia prunastri, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceabel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 01:15 PM PST
Lobarina scrobiculata - Photo (c) troy_mcmullin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by troy_mcmullin
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Lobarina scrobiculata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceabel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 01:23 PM PST
Evernia prunastri - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Evernia prunastri, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceabel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 01:22 PM PST
Hypogymnia tubulosa - Photo (c) Bob  Danley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Hypogymnia tubulosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynda183

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 10:53 AM PST
Nephroma resupinatum - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Nephroma resupinatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynda183

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 11:40 AM PST
Hypogymnia tubulosa - Photo (c) Bob  Danley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Hypogymnia tubulosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynda183

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 11:46 AM PST
Hypogymnia - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Γένος Hypogymnia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynda183

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 11:47 AM PST
Platismatia glauca - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Platismatia glauca, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dto

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 02:24 PM PDT
Potentilla newberryi - Photo (c) 2006 Keir Morse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Potentilla newberryi, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sphyrapicus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 04:13 PM PST
Cladonia portentosa pacifica - Photo (c) Coley Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Cladonia portentosa ssp. pacifica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blakeskelton2012

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 10:09 AM PST

Τόπος

Philomath (Google, OSM)
Alectoria imshaugii - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Alectoria imshaugii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blakeskelton2012

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 10:27 AM PST

Τόπος

Philomath (Google, OSM)
Sticta fuliginosa - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Sticta fuliginosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean579

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 03:21 PM PST
Xanthoparmelia - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Γένος Xanthoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean579

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 03:27 PM PST
Evernia prunastri - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Evernia prunastri, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean579

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 04:07 PM PST

Τόπος

Eugene, OR, USA (Google, OSM)
Hypogymnia physodes - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Hypogymnia physodes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prospecthummer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 07:31 PM PST
Coptis laciniata - Photo (c) Amy Dessert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy Dessert
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Coptis laciniata, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_ralston

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 01:35 PM PST
Parmelioideae - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Υποοικογένεια Parmelioideae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustjackson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 02:59 PM PST
Lobaria anomala - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Lobaria anomala, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceabel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 10:59 AM PST
Hypogymnia physodes - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Hypogymnia physodes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceabel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 10:22 AM PST
Nephroma - Photo (c) David Lyttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Lyttle
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Γένος Nephroma, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_ralston

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 02:24 PM PST
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_ralston

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 01:35 PM PST
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceabel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 10:22 AM PST
Nephroma helveticum - Photo (c) cjlewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cjlewis
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Nephroma helveticum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceabel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 10:59 AM PST
Hypogymnia - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Γένος Hypogymnia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

jamann2013

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 02:57 PM PST
Τριανταφυλλιά - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamann2013

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 02:53 PM PST
Τριανταφυλλιά - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceabel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 11:19 AM PST
Platismatia herrei - Photo (c) mossy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mossy
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Platismatia herrei, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustjackson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 04:12 PM PST
Tuckermanopsis chlorophylla - Photo (c) Bernd Bäumler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernd Bäumler
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Tuckermanopsis chlorophylla, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t1m1ll3r

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 03:08 PM PST

Περιγραφή

sorry for the common/non-target sp, I'm trying to bump up my species total :)

Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t1m1ll3r

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 03:08 PM PST

Περιγραφή

sorry for the common/non-target sp, I'm trying to bump up my species total :)

Evernia prunastri - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rerobertsjr: Evernia prunastri, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4191