Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_oliveira

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 03:35 PM -05
Theridiidae - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Οικογένεια Theridiidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό
Miturgidae - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Οικογένεια Miturgidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioclicks_

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 09:30 AM -03

Τόπος

Taperoá (Google, OSM)
Frigga - Photo (c) João P. Burini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Γένος Frigga, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epictiger

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 05:42 PM -03
Alpaida - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Γένος Alpaida, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anasilva05

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 04:53 PM -03

Τόπος

Pato Branco (Google, OSM)
Hemidactylus mabouia - Photo (c) Will Flaxington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Hemidactylus mabouia, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardobergamini

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 11:23 AM -03
Erythrolamprus aesculapii - Photo (c) rondon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Erythrolamprus aesculapii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silviowolff-br-df

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2017 10:44 AM -02
Trichonephila clavipes - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipebrgomes

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 03:08 PM -03

Τόπος

Altamira, PA, BR (Google, OSM)
Phoneutria - Photo (c) Luis Felipe Carvalho de Lima, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Γένος Phoneutria, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro1203

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 11:08 AM -03
Caracara plancus - Photo (c) Edwin Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crax

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 07:23 AM HST
Trichonephila clavipes - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crax

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 07:22 AM HST
Trichonephila clavipes - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanlfm

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2012 06:36 PM -03
Sicarius tropicus - Photo (c) Ivan Magalhaes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Sicarius tropicus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilopachecocordeiro

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 01:30 PM -03
Gasteracantha cancriformis - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Gasteracantha cancriformis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cascorreia

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 08:58 AM -03

Περιγραφή

Aranha registrada em trilha da "Mata do Centro Olimpico" da UnB (APA do Lago Paranoá). A espécie foi registrada algumas vezes no mesmo local e talvez se trate do mesmo indivíduo.

Parawixia bistriata - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Parawixia bistriata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wagnermclemes

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 07:50 PM -03
Rupornis magnirostris - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Rupornis magnirostris, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulopj

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 09:09 AM -03
Trichonephila clavipes - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuliofv

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2015
Salvator merianae - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Salvator merianae, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rondoniano

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 07:56 PM ADT
Neoctenus - Photo (c) Isaac Oliveira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Γένος Neoctenus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

thiagomarcelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2018 01:36 PM -03
Αργιόπη - Photo (c) James W. Beck, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhs

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 12:02 PM -03
Nephilingis cruentata - Photo (c) Lucy Belinello, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Nephilingis cruentata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhs

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 12:13 PM -03
Gasteracantha cancriformis - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Gasteracantha cancriformis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caiogracoadventure

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 09:00 PM -03
Lasiodora - Photo (c) Alexandre S. Michelotto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Γένος Lasiodora, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandrovonmatter

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 02:43 PM -03
Oxyrhopus - Photo (c) Geoff Gallice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Γένος Oxyrhopus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2010 01:52 PM -03

Τόπος

Conde - PB, Brasil (Google, OSM)
Corinnidae - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Οικογένεια Corinnidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafischer

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 03:54 PM -03
Micrathena plana - Photo (c) Vinícius Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Micrathena plana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gui_augusto

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 02:49 PM -03
Miturgidae - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Οικογένεια Miturgidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gui_augusto

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 02:49 PM -03

Περιγραφή

Bem juvenil, do tamanho de uma unha

Argiope argentata - Photo (c) Eduardo Dios, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Argiope argentata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresoares

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2019 03:23 PM -03
Aplysia dactylomela - Photo (c) Arial Simpson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Aplysia dactylomela, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vsmithuk

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 10:18 AM BST
Ctenus - Photo (c) Prashantha Krishna M C, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Γένος Ctenus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelbernhard

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 07:35 AM ADT
Macraspis festiva - Photo (c) designonze, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gabriela Castro
Η ταυτότητα του χρήστη renatobrito: Macraspis festiva, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 112