Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmiudo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 07:31 PM -03

Περιγραφή

Observation during the last Global Socially Distant Bioblitz

Tmarus - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Tmarus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 04:10 PM -03
Synema - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Synema, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 09:36 PM HST

Περιγραφή

Epicadinus villosus, Thomisidae

Epicadinus villosus - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Epicadinus villosus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

griebner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 11:06 PM -03
Stephanopoides simoni - Photo (c) Isaac Oliveira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Stephanopoides simoni, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas-u-oliveira

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 10:19 AM -03
Titidius - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Titidius, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavoperry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 03:56 PM -03
Bucranium - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Bucranium, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ester_p

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 09:07 AM -03
Misumenoides - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Misumenoides, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joas_df

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 11:01 AM -02

Περιγραφή

Eu estava verificando a saúde jabuticabeira... nisso, observei algo se mexendo. Percebi que ser tratava de uma aranha, ao passar de um galho ao outro pela teia.

*** Observation location: In my garden

Aphantochilus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Aphantochilus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielecordeiro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 03:36 PM -03
Onocolus - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Onocolus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 03:58 PM -05
Onocolus - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Onocolus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raony

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 02:02 PM -03
Epicadus caudatus - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Epicadus caudatus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2017 01:53 PM -03
Tmarus - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Tmarus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2019 11:56 AM -02

Περιγραφή

Aranha caranguejo

Ετικέτες

Misumenops - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Misumenops, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019 11:07 AM -03

Ετικέτες

Misumenops - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Misumenops, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2019 10:52 AM -02

Ετικέτες

Misumenops - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Misumenops, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio236

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 11:57 AM -03
Tmarus - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Tmarus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrohmartins

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2015 10:41 AM -02
Strophius - Photo (c) xulhn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Strophius, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 10:14 AM -03

Ετικέτες

Tmarus - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Tmarus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melkzedek_lima_duarte

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 03:26 PM -03
Misumenops - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Misumenops, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 03:59 PM -03
Misumenops - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Misumenops, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adler_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 05:41 PM -03
Misumenops - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Misumenops, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendalavoieri

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2017 10:07 PM +03

Περιγραφή

Female Nephila clavipes.

En: golden silk spider.
Pt: aranha de teia dourada.

Brazil, Porto Alegre.

Trichonephila clavipes - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandrodm

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2017 05:31 PM -03
Alpaida veniliae - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Alpaida veniliae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendakend

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2019 08:15 PM UTC
Misumenops - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Misumenops, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

raktasimha

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020

Περιγραφή

Encontrada em casa

Αράχνη Λύκος - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regisrafael

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 12:38 PM HST
Tmarus - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Tmarus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viniciusbard

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 02:37 PM -03

Τόπος

Viamão (Google, OSM)
Tmarus - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη renatoaugustoteixeira: Γένος Tmarus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 27