Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Παρατηρητής

martinedesmolles

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 02:28 ΜΜ CEST
Φιδαετός - Photo (c) Vijay Vanaparthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Vijay Vanaparthy
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Φιδαετός (Circaetus gallicus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγαιόγλαρος (Ichthyaetus audouinii)

Παρατηρητής

josemiguelsola

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 12:39 ΜΜ CET
Αιγαιόγλαρος - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Rufray
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Αιγαιόγλαρος (Ichthyaetus audouinii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

msvit

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 07:50 ΜΜ CEST
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοτσιροβάκος (Curruca curruca)

Παρατηρητής

novik_vyatka

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2024 08:35 ΠΜ MSK
Βουνοτσιροβάκος - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Βουνοτσιροβάκος (Curruca curruca)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασότρυγγας (Tringa ochropus)

Παρατηρητής

elena_shubenkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2024 07:39 ΠΜ MSK
Δασότρυγγας - Photo (c) Erik Eckstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Eckstein
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Δασότρυγγας (Tringa ochropus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασότρυγγας (Tringa ochropus)

Παρατηρητής

elena_shubenkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2024 07:36 ΠΜ MSK
Δασότρυγγας - Photo (c) Erik Eckstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Eckstein
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Δασότρυγγας (Tringa ochropus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσουλιέρης (Galerida cristata)

Παρατηρητής

elena_shubenkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2024 07:31 ΠΜ MSK
Κατσουλιέρης - Photo (c) Koshy Koshy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Κατσουλιέρης (Galerida cristata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτομυγοχάφτης (Muscicapa striata)

Παρατηρητής

paulwright23

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 10:36 ΠΜ CEST
Σταχτομυγοχάφτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Σταχτομυγοχάφτης (Muscicapa striata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)

Παρατηρητής

elena_shubenkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2024 07:42 ΠΜ MSK
Πρασινοσκέλης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 09:44 ΠΜ MSK
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοτσίχλονο (Emberiza cia)

Παρατηρητής

tombitsch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2009 10:28 ΠΜ CET

Τόπος

Cáceres, Espagne (Google, OSM)
Βουνοτσίχλονο - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Βουνοτσίχλονο (Emberiza cia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όρνιο (Gyps fulvus)

Παρατηρητής

tombitsch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2009 11:08 ΠΜ CET

Τόπος

Cáceres, Espagne (Google, OSM)
Όρνιο - Photo (c) Nuno Barreto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Όρνιο (Gyps fulvus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

lida_onishchenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 10:54 ΠΜ MSK
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) Wei Li Jiang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wei Li Jiang
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)

Παρατηρητής

leuli

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 11:42 ΠΜ CEST

Τόπος

Leuk, Switzerland (Google, OSM)
Κοινό Αηδόνι - Photo (c) ward123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

leuli

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 12:16 ΜΜ CEST

Τόπος

Leuk, Switzerland (Google, OSM)
Φλώρος - Photo (c) Martin Kunz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Φλώρος (Chloris chloris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

naturalist16668

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 10:12 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Photo (c) brian stahls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian stahls
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

lioneska

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 05:59 ΜΜ CEST

Τόπος

Milovice, Česko (Google, OSM)
Κοινή Γερακίνα - Photo (c) rociomar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)

Παρατηρητής

flyber

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 07:07 ΠΜ CEST

Τόπος

Aalbæk, Dänemark (Google, OSM)
Χρυσοτσίχλονο - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιφτάς (Emberiza calandra)

Παρατηρητής

redhat

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 08:50 ΜΜ CEST

Τόπος

55 Mainz, Germany (Google, OSM)
Τσιφτάς - Photo (c) Erik Eckstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Eckstein
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Τσιφτάς (Emberiza calandra)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόγλαρος (Hydrocoloeus minutus)

Παρατηρητής

tombitsch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2009 01:33 ΜΜ CET
Νανόγλαρος - Photo (c) vyatka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vyatka
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Νανόγλαρος (Hydrocoloeus minutus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαρθάκι (Serinus serinus)

Παρατηρητής

daniel_fornos_a

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2016 09:00 ΠΜ CEST

Τόπος

Barcelona, Espanya (Google, OSM)
Σκαρθάκι - Photo (c) brian fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian fisher
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Σκαρθάκι (Serinus serinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)

Παρατηρητής

philbertus

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 02:22 ΜΜ CEST
Αετίδες - Photo (c) kjohnston406, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kjohnston406
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοτσιροβάκος (Curruca curruca)

Παρατηρητής

clero

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 09:51 ΜΜ CEST

Τόπος

Sogndal, Norvège (Google, OSM)
Βουνοτσιροβάκος - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Βουνοτσιροβάκος (Curruca curruca)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

fogt1

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 05:34 ΜΜ +05
Τσίφτης - Photo (c) Josh Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josh Martin
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)

Παρατηρητής

patricklm35

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 08:45 ΠΜ CEST

Τόπος

Hirel, France (Google, OSM)

Περιγραφή

enclume à escargots de grive musicienne

snails anvil of a song thrush

Κοινή Τσίχλα - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

svyatoslav83139

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 01:55 ΜΜ MSK
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) Andreas Trepte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)

Παρατηρητής

beeseducer

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 10:24 ΠΜ EEST
Χαβαρόνι - Photo (c) Hasan Karagülmez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

terana

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2018 12:10 ΜΜ EEST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Frank Sengpiel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Frank Sengpiel
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

judithlee

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 12:21 ΜΜ BST

Τόπος

Titchwell PE31, UK (Google, OSM)
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατικός Ήταυρος (Botaurus stellaris)

Παρατηρητής

dmitriy_schanitsyn

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 06:39 ΜΜ MSK
Ευρασιατικός Ήταυρος - Photo (c) Tatyana Zarubo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tatyana Zarubo
Η ταυτότητα του χρήστη remifay: Ευρασιατικός Ήταυρος (Botaurus stellaris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5160