Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lundbergj

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 12:55 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Handsome? Epiproct tip curved upward. Eyes bluish. Broken T3 stripe.

Gomphurus crassus - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Gomphurus crassus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvonneh

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:34 ΠΜ CDT
Δίπτερα - Photo (c) Cecile Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cecile Roux
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benniesaylor

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 12:50 ΜΜ EDT
Tramea carolina - Photo (c) Vicki DeLoach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Tramea carolina, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 01:31 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Cicindela limbalis - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Cicindela limbalis, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmillerua

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 02:41 ΜΜ EDT
Argia tibialis - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Argia tibialis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lundbergj

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 10:57 ΠΜ EDT
Gomphurus vastus - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Gomphurus vastus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lundbergj

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 11:46 ΠΜ EDT
Gomphurus vastus - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Gomphurus vastus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lundbergj

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 12:13 ΜΜ EDT
Enallagma exsulans - Photo (c) Lisa Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Enallagma exsulans, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmcshaffrey

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 02:39 ΜΜ EDT
Phanogomphus quadricolor - Photo (c) Owen Ridgen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Owen Ridgen
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Phanogomphus quadricolor, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmcshaffrey

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 02:47 ΜΜ EDT
Gomphurus - Photo (c) Jimmy Dee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jimmy Dee
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Γένος Gomphurus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athorin

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 07:14 ΜΜ CDT

Τόπος

North English (Google, OSM)
Plathemis lydia - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Plathemis lydia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beckytrimble

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 02:55 ΜΜ CDT
Chlosyne nycteis - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Chlosyne nycteis, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beckytrimble

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 02:58 ΜΜ CDT
Asterocampa celtis - Photo (c) William Mat Brown, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Mat Brown
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Asterocampa celtis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonpapierdreams

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 09:54 ΠΜ CDT
Oenothera macrocarpa - Photo (c) amy_buthod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Oenothera macrocarpa, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielskatz

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 01:36 ΜΜ CDT
Myiarchus crinitus - Photo (c) Collin Stempien, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Collin Stempien
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Myiarchus crinitus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boverser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2014 02:30 ΜΜ CDT
Strymon melinus - Photo (c) Cat Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cat Chang
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Strymon melinus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asides96

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)
Manduca rustica - Photo (c) Lee Hoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Lee Hoy
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Manduca rustica, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beckytrimble

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 03:04 ΜΜ CDT
Thorybes pylades - Photo (c) Ken Butler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Butler
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Thorybes pylades, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghostweel

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 08:42 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Wings were grayish-red.

Piranga rubra - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Piranga rubra, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 04:37 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Libellula cyanea - Photo (c) John B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Libellula cyanea, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 04:10 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Megisto cymela - Photo (c) smwhite, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smwhite
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Megisto cymela, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 04:11 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Plathemis lydia - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Plathemis lydia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 04:14 ΜΜ CDT

Περιγραφή

visiting Monarda bradburiana

Ετικέτες

Argynnis cybele - Photo (c) larryusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by larryusa
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Argynnis cybele, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 01:31 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Cicindela splendida - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Cicindela splendida, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanmayflower

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:27 ΜΜ CDT
Asterocampa celtis - Photo (c) William Mat Brown, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Mat Brown
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Asterocampa celtis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melindajune

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 04:07 ΜΜ CDT
Liriodendron tulipifera - Photo (c) Kew on Flickr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Liriodendron tulipifera, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

gweech

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 03:24 ΜΜ CDT
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conhawn

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 01:16 ΜΜ CDT
Chlosyne nycteis - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Chlosyne nycteis, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave1682

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 11:57 ΠΜ CDT
Αμερικανικός Φοινίκουρος - Photo (c) Scott Buckel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Buckel
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Αμερικανικός Φοινίκουρος (Setophaga ruticilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave1682

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 12:36 ΜΜ CDT
Vireo olivaceus - Photo (c) Kyle Blaney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyle Blaney
Η ταυτότητα του χρήστη reg01: Vireo olivaceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8965