Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 11:52 AM AEST
Eleocharis philippinensis - Photo (c) Scott W. Gavins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott W. Gavins
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Eleocharis philippinensis, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 04:15 PM AEST
Gynochthodes umbellata - Photo (c) Ria Tan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Gynochthodes umbellata, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 02:35 PM AEDT
Gynochthodes umbellata - Photo (c) Ria Tan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Gynochthodes umbellata, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis615

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 10:44 AM AEST

Περιγραφή

Large ground fern to 2m in basalt spring beside creek subtropical rainforest

Reholttumia sogerensis - Photo (c) Reece Taverner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Reece Taverner
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Reholttumia sogerensis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

musmonad

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 07:35 AM AEST
Reholttumia sogerensis - Photo (c) Reece Taverner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Reece Taverner
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Reholttumia sogerensis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis615

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 04:20 PM AEST

Περιγραφή

Large fern in gravel bed beside stream subtropical rainforest

Reholttumia sogerensis - Photo (c) Reece Taverner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Reece Taverner
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Reholttumia sogerensis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 10:06 PM AEST
Parsonsia largiflorens - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Parsonsia largiflorens, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

happymagicvalley

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:13 AM AEST

Τόπος

Duroby (Google, OSM)
Alchornea ilicifolia - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Alchornea ilicifolia, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis615

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:45 PM AEST

Περιγραφή

Tree with dark green toothed leaves and reddish new growth with sparse hairs. Similar to D. tenuipes but mostly restricted to the Nightcap Range

Daphnandra - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Γένος Daphnandra, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis615

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:54 PM AEST

Περιγραφή

Shrub in subtropical rainforest leaves hairy side veins impressed above.

Lenwebbia prominens - Photo (c) Craig Robbins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Robbins
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Lenwebbia prominens, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis615

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:18 PM AEST

Περιγραφή

Treefern with rounded buds on trunk and red brown hairs in crown forming clonal clumps in subtropical rainforest near stream.

Dicksonia youngiae - Photo (c) Luis Webber, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Webber
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Dicksonia youngiae, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis615

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:18 PM AEST

Περιγραφή

Filmy fern abundant on treefern bases WTRF

Abrodictyum caudatum - Photo (c) Craig Robbins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Robbins
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Abrodictyum caudatum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis615

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 04:05 PM AEST

Περιγραφή

Large tree 12m tall 40cm diameter with pale green undulate leathery long bluntly pointed leaves without teeth. Fruit present large brown globose nuts.

Floydia praealta - Photo (c) Julian Radford-Smith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julian Radford-Smith
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Floydia praealta, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis615

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 02:10 PM AEST

Τόπος

Wanganui Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Shrub with large obovate leaves hairy below. Flower buds present.

Atractocarpus benthamianus - Photo (c) Julian Radford-Smith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julian Radford-Smith
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Atractocarpus benthamianus, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis615

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:58 PM AEST

Περιγραφή

Tree with ovate leaves that are velvet hairy below and have 9 or 10 secondary veins per side. In riverine subtropical rainforest.

Endiandra hayesii - Photo (c) Julian Radford-Smith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julian Radford-Smith
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Endiandra hayesii, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis615

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:58 PM AEST
Syzygium hodgkinsoniae - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Syzygium hodgkinsoniae, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis615

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:52 PM AEST

Περιγραφή

Small tree with pale leaf undersides.

Cryptocarya meisneriana - Photo (c) Nicholas Fisher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicholas John Fisher
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Cryptocarya meisneriana, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdodunc2020

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:32 PM AEST

Περιγραφή

Found frequently small plants recently established after washed downstream from Huonbrook area after recent floods march 2022

Sphagneticola trilobata - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Sphagneticola trilobata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdodunc2020

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:22 PM AEST

Περιγραφή

In previous burnt forest from 2019 fires

Pseudovanilla foliata - Photo (c) eliotmiller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eliotmiller
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Pseudovanilla foliata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdodunc2020

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:27 PM AEST

Περιγραφή

Reshoot from burnt stem in 2019 fires

Syzygium hodgkinsoniae - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Syzygium hodgkinsoniae, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdodunc2020

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:32 PM AEST
Hicksbeachia pinnatifolia - Photo (c) Nicholas John Fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas John Fisher
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Hicksbeachia pinnatifolia, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdodunc2020

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:32 PM AEST

Περιγραφή

Common here

Tinospora tinosporoides - Photo (c) Nicholas John Fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas John Fisher
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Tinospora tinosporoides, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lachhough

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Undescribed subspecies

Endiandra wongawallanensis - Photo (c) Reece Taverner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Reece Taverner
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Endiandra wongawallanensis, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lachhough

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 06:42 AM AEST
Muehlenbeckia gracillima - Photo (c) Luis Webber, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Webber
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Muehlenbeckia gracillima, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgvhf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 02:46 PM AEDT
Cheilanthes distans - Photo (c) Melissa Hutchison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Cheilanthes distans, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdodunc2020

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 04:09 PM AEST

Περιγραφή

Several plants in this area in shade, not familiar with this possibly weed species this far south

Cyperus albostriatus - Photo (c) Kate Braun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Braun
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Cyperus albostriatus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdodunc2020

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 03:37 PM AEST

Περιγραφή

Started flowering just recently here, saw leaves here 2 weeks ago

Pterostylis grandiflora - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Pterostylis grandiflora, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdodunc2020

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 12:49 PM AEST

Περιγραφή

Note time of year for flowering

Acianthus fornicatus - Photo (c) Marie Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marie Tarrant
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Acianthus fornicatus, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdodunc2020

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

Large clumps in understory

Calanthe triplicata - Photo (c) jodyhsieh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Calanthe triplicata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philzoe

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 04:20 PM AEST
Hibbertia dentata - Photo (c) Dion Maple, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dion Maple
Η ταυτότητα του χρήστη reecetaverner: Hibbertia dentata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2045