Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerida

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

DCIM\100GOPRO\GOPR0730.JPG

Phyllopteryx taeniolatus - Photo (c) Klaus Stiefel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Phyllopteryx taeniolatus, Ένα μέλος του Συγγναθίδες (Οικογένεια Syngnathidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 1978

Περιγραφή

Captured by FRV Kapala demersal trawl: station K78-14-01; depth 110-115 m.

Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Ratabulus diversidens, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 1978

Περιγραφή

Captured by FRV Kapala demersal trawl: station K78-15-01; depth 60-65 m.

Dicotylichthys punctulatus - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Dicotylichthys punctulatus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 1978

Περιγραφή

Collected from FRV Kapala demersal trawl: station K78-15-02; depth 50-55 m. (AMS specimen I.25423-002).

Meuschenia freycineti - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Meuschenia freycineti, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 1978

Περιγραφή

Collected from FRV Kapala demersal trawl: station K78-15-02; depth 50-55 m. (AMS specimen I.25423-003).

Meuschenia trachylepis - Photo (c) Harry Rosenthal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Meuschenia trachylepis, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 1978

Περιγραφή

Captured by FRV Kapala demersal trawl: station K78-15-03; depth 60-65 m.

Pseudorhombus arsius - Photo (c) Sascha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Pseudorhombus arsius, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 1978

Περιγραφή

Collected from FRV Kapala demersal trawl: station K78-15-03; depth 60-65 m. (AMS specimen I.25423-001).

Eubalichthys mosaicus - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Eubalichthys mosaicus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 1978

Περιγραφή

Captured by FRV Kapala demersal trawl: station K78-15-05; depth 55-75 m.

Kathetostoma laeve - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Kathetostoma laeve, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 1978

Περιγραφή

Collected from FRV Kapala demersal trawl: station K78-16-02; depth 150-155 m. (AMS specimen I.30409-001).

Hyporthodus ergastularius - Photo (c) Georgia Poyner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Hyporthodus ergastularius, Ένα μέλος του Επινεφελίνες (Υποοικογένεια Epinephelinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 1978

Περιγραφή

Collected from FRV Kapala demersal trawl: station K78-16-02; depth 150-155 m. (AMS specimen I.30409-003).

Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Callionymus moretonensis, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brieze

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021
Hippocampus abdominalis - Photo (c) acanthaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Hippocampus abdominalis, Ένα μέλος του Ιππόκαμπος (Γένος Hippocampus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafi1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2015
Phycodurus eques - Photo (c) eschlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Phycodurus eques, Ένα μέλος του Συγγναθίδες (Οικογένεια Syngnathidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafi1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2015
Phycodurus eques - Photo (c) eschlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Phycodurus eques, Ένα μέλος του Συγγναθίδες (Οικογένεια Syngnathidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 1978

Περιγραφή

Captured by FRV Kapala demersal trawl: station K78-10-PJ; depth 10-25 m.

Antennarius striatus - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Antennarius striatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gscumming

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 12:32 PM AEST
Acanthurus xanthopterus - Photo (c) Zabdiel Peralta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Acanthurus xanthopterus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Ιούνιος 1978

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Captured by FRV Kapala demersal trawl: station K78-11-05; depth 135-140 m.

Dentiraja australis - Photo (c) Ken Graham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Dentiraja australis, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 1978

Περιγραφή

Captured by FRV Kapala demersal trawl: station K78-12-05; depth 95-100 m.

Branchiostegus wardi - Photo (c) Ken Graham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Branchiostegus wardi, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 1978

Περιγραφή

Captured by FRV Kapala demersal trawl: station K78-12-07; depth 100-115 m.

Latridopsis forsteri - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Latridopsis forsteri, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 1978

Περιγραφή

Captured by FRV Kapala demersal trawl: station K78-12-07; depth 100-115 m.

Dentex spariformis - Photo (c) Ken Graham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Dentex spariformis, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 1978

Περιγραφή

Captured by FRV Kapala demersal trawl: station K78-13-JB; depth 15-25 m.

Squatina australis - Photo (c) James Peake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Squatina australis, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 1978

Περιγραφή

Captured by FRV Kapala demersal trawl: station K78-13-JB; depth 15-25 m.

Aptychotrema rostrata - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Aptychotrema rostrata, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 1978

Περιγραφή

Captured by FRV Kapala demersal trawl: station K78-13-JB; depth 15-25 m.

Trygonoptera testacea - Photo (c) John Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Trygonoptera testacea, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 1978

Περιγραφή

Captured by FRV Kapala demersal trawl: station K78-13-JB; depth 15-25 m.

Gymnapistes marmoratus - Photo (c) Saspotato, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Gymnapistes marmoratus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbursey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Hippocampus abdominalis - Photo (c) acanthaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Hippocampus abdominalis, Ένα μέλος του Ιππόκαμπος (Γένος Hippocampus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιππόκαμπος (Γένος Hippocampus)

Παρατηρητής

dbursey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 09:58 PM AEDT
Ιππόκαμπος - Photo (c) David Harasti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Ιππόκαμπος (Γένος Hippocampus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbursey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Hippocampus abdominalis - Photo (c) acanthaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Hippocampus abdominalis, Ένα μέλος του Ιππόκαμπος (Γένος Hippocampus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 1978

Περιγραφή

Captured by FRV Kapala demersal trawl: station K78-09-02; depth 410-420 m.

Chascanopsetta lugubris - Photo (c) Ken Graham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Chascanopsetta lugubris, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imogen3184

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Hippocampus abdominalis - Photo (c) acanthaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Hippocampus abdominalis, Ένα μέλος του Ιππόκαμπος (Γένος Hippocampus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrycarrick

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 08:05 PM AWST

Περιγραφή

Pictured at night in 8m of water over limestone reef with sandy gullies.

Thysanophrys cirronasa - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Thysanophrys cirronasa, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrycarrick

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Περιγραφή

Pictured at night in 8m of water over limestone reef with sandy gullies.

Phyllopteryx taeniolatus - Photo (c) Klaus Stiefel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redfishblue: Phyllopteryx taeniolatus, Ένα μέλος του Συγγναθίδες (Οικογένεια Syngnathidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 704