Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurastrachan

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 06:45 PM EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

newts2boot

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Plethodon dunni - Photo (c) Seánín Óg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Plethodon dunni, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

newts2boot

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Taricha granulosa - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Taricha granulosa, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaela-wilbur

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 12:08 PM EDT
Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Anaxyrus americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devjohnstone

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 08:04 AM ADT
Lithobates sylvaticus - Photo (c) ricmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Lithobates sylvaticus, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 05:25 PM EDT
Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Anaxyrus americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

newts2boot

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Taricha granulosa - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Taricha granulosa, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwland_lee

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 05:03 PM EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2015 11:34 AM EDT
Plethodon cinereus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Plethodon cinereus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ali_interprets

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 10:54 AM UTC
Notophthalmus viridescens - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Notophthalmus viridescens, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brock

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 05:57 PM EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcvi

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2016 04:12 PM CDT
Eurycea bislineata - Photo (c) Justin Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Eurycea bislineata, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyg

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 06:21 PM CDT
Lampropeltis nigra - Photo (c) Tristan Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Lampropeltis nigra, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelthiet

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 12:00 PM EDT

Τόπος

New London, NH, US (Google, OSM)
Notophthalmus viridescens - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Notophthalmus viridescens, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emheinz

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Agkistrodon contortrix - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Agkistrodon contortrix, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamonccorbett

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 02:06 PM EDT
Plethodon cinereus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Plethodon cinereus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hitmewithyourmesomphix

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbymegna

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 04:04 PM MDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saperry

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 03:02 PM EDT

Τόπος

Elmore, VT, USA (Google, OSM)
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marytschopp

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 05:25 PM EDT
Anaxyrus fowleri - Photo (c) Seánín Óg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Anaxyrus fowleri, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ross_ny

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Plethodon cinereus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Plethodon cinereus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

senchupunyamurthula

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 08:23 AM CDT
Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας - Photo (c) Keegan Smith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας (Chelydra serpentina)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eastcoastcolton

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 03:19 PM EDT
Plethodon cinereus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Plethodon cinereus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eastcoastcolton

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 02:33 PM EDT
Notophthalmus viridescens - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Notophthalmus viridescens, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

packardr90

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 1995 08:37 PM HST

Τόπος

Otis, MA, USA (Google, OSM)
Ambystoma maculatum - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Ambystoma maculatum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgwamsley

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 01:20 PM EDT
Notophthalmus viridescens - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Notophthalmus viridescens, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

packardr90

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 1995 07:00 PM HST

Τόπος

Otis, MA, USA (Google, OSM)
Lithobates palustris - Photo (c) J.D. Willson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Lithobates palustris, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenadams1

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 04:21 PM EDT
Notophthalmus viridescens - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Notophthalmus viridescens, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkmertz

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 09:47 AM EDT

Τόπος

Charlemont, MA, US (Google, OSM)
Notophthalmus viridescens - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Notophthalmus viridescens, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akozak4

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Chrysemys picta - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redeyedfrogger: Chrysemys picta, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1323