Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herve112

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 03:13 PM GMT

Τόπος

Association TIN BA (Google, OSM)
Leucaena leucocephala - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη rbt-gic-wap: Leucaena leucocephala, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asherwarkentin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2018 10:03 AM MST
Adansonia digitata - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Robert Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη rbt-gic-wap: Adansonia digitata, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oebenin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Tapoa, BF-ES, BF (Google, OSM)

Περιγραφή

Wildcamera

Loxodonta - Photo (c) GRID Arendal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rbt-gic-wap: Γένος Loxodonta, Ένα μέλος του Ελεφαντίδες (Οικογένεια Elephantidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oumarouhamadou

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 12:40 PM CEST

Τόπος

Kollo, Niger (Google, OSM)
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη rbt-gic-wap: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

asso_girafe_niger

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 01:56 PM CEST

Τόπος

Kollo, NE-TL, NE (Google, OSM)
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη rbt-gic-wap: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

parfito

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 11:53 AM UTC
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη rbt-gic-wap: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

parfito

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 09:26 AM WAT

Τόπος

Natitingou, Bénin (Google, OSM)
Μυριάποδα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rbt-gic-wap: Μυριάποδα (Υποσυνομοταξία Myriapoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

parfito

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 01:21 PM WAT

Τόπος

Natitingou, Bénin (Google, OSM)
Μυριάποδα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rbt-gic-wap: Μυριάποδα (Υποσυνομοταξία Myriapoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

parfito

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 01:57 PM UTC

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη rbt-gic-wap: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

parfito

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 08:59 AM UTC

Τόπος

Natitingou, Bénin (Google, OSM)
Αράχνες - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη rbt-gic-wap: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parfito

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 11:05 AM UTC

Τόπος

Natitingou, Bénin (Google, OSM)
Papilio polyxenes - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη rbt-gic-wap: Papilio polyxenes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Αντισυμβατική
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

parfito

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 10:34 AM UTC

Τόπος

Natitingou, Bénin (Google, OSM)
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη rbt-gic-wap: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

parfito

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 10:33 AM UTC

Τόπος

Natitingou, Bénin (Google, OSM)
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη rbt-gic-wap: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

parfito

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 11:03 AM UTC

Τόπος

Natitingou, Bénin (Google, OSM)
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη rbt-gic-wap: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

parfito

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:10 AM UTC
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη rbt-gic-wap: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)

Παρατηρητής

parfito

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 05:27 PM UTC
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη rbt-gic-wap: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ogaoue

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Atakora, BJ (Google, OSM)
Vitellaria paradoxa - Photo (c) Orou Gaoue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Orou Gaoue
Η ταυτότητα του χρήστη rbt-gic-wap: Vitellaria paradoxa, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 17