Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlawswall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2018 10:04 AM AEST
Κοκκινοπόδαρη Σούλα - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Κοκκινοπόδαρη Σούλα (Sula sula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

nick_goldwater

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018 01:33 PM NZDT

Τόπος

Fiji, , Fiji, FJ (Google, OSM)

Περιγραφή

Mana Island, Fiji.

Αγγελικούλα - Photo (c) Pía Urruzuno, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pía Urruzuno
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Αγγελικούλα (Pittosporum tobira)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_goldwater

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018 01:31 PM NZDT

Τόπος

Fiji, , Fiji, FJ (Google, OSM)

Περιγραφή

Some kind of blight growing on noni leaf. Mana Island, Fiji.

Morinda citrifolia - Photo (c) Robert Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Morinda citrifolia, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dezarcmi

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Western, FJ (Google, OSM)
Brachylophus vitiensis - Photo (c) 黄秦, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 黄秦
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Brachylophus vitiensis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlawswall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2018 05:45 PM AEST

Τόπος

Fiji, , , FJ (Google, OSM)

Περιγραφή

Sleeping on the beach at resort.

Ardenna pacifica - Photo (c) colinmorita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by colinmorita
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Ardenna pacifica, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlawswall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2018 02:44 PM AEST

Περιγραφή

Hanging around the resort eating food...

Pycnonotus cafer - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Pycnonotus cafer, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlawswall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2018 02:44 PM AEST

Περιγραφή

Hanging around the resort eating food...

Pycnonotus cafer - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Pycnonotus cafer, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dezarcmi

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 08:34 PM EDT

Τόπος

Malolo, , Fiji, FJ (Google, OSM)
Λειριοειδή - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2018
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dezarcmi

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 08:34 PM EDT

Τόπος

Malolo, , Fiji, FJ (Google, OSM)
Λειριοειδή - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2018
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navuni

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2018 03:39 PM NZST

Τόπος

Footpath, Fiji (Google, OSM)
Vavaea amicorum - Photo (c) Sia Rasalato, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sia Rasalato
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Vavaea amicorum, Ένα μέλος του Μελιίδες (Οικογένεια Meliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dezarcmi

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2018 06:37 PM NZST

Τόπος

Malolo, , Fiji, FJ (Google, OSM)
Rhinella marina - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Rhinella marina, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

talei

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 06:35 AM NZST

Τόπος

Footpath, Fiji (Google, OSM)
Κυαμοειδή - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca209

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 09:50 AM NZST
Euploea lewinii - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Euploea lewinii, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnwright

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 10:40 AM NZST

Τόπος

Malolo, , Fiji, FJ (Google, OSM)
Pandanus - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Γένος Pandanus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjorn123

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2018 09:28 AM NZST

Τόπος

Fiji, , Fiji, FJ (Google, OSM)

Περιγραφή

At Likuliku

Barringtonia asiatica - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Barringtonia asiatica, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnwright

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 11:26 AM NZST
Emoia cyanura - Photo (c) Shaun Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Shaun Lee
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Emoia cyanura, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnwright

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 11:26 AM NZST
Emoia cyanura - Photo (c) Shaun Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Shaun Lee
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Emoia cyanura, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdanna

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2018 07:07 PM PST
Ocypodidae - Photo (c) Vishal Bhave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Οικογένεια Ocypodidae, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdanna

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2018 07:07 PM PST
Grapsidae - Photo (c) Ria Tan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Οικογένεια Grapsidae, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2018
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca209

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 09:50 AM NZST

Τόπος

Malolo, , Fiji, FJ (Google, OSM)
Stachytarpheta urticifolia - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Stachytarpheta urticifolia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca209

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 02:48 PM NZST

Τόπος

Malolo, , Fiji, FJ (Google, OSM)
Ipomoea pes-caprae - Photo (c) Tony Wood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Wood
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Ipomoea pes-caprae, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca209

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 09:50 AM NZST
Euploea tulliolus - Photo (c) Jesse Zhang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Euploea tulliolus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2018
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca209

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 02:25 PM NZST

Τόπος

Fiji, , Fiji, FJ (Google, OSM)
Hibiscus schizopetalus - Photo (c) Ángel Fernández Cancio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ángel Fernández Cancio
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Hibiscus schizopetalus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca209

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 02:48 PM NZST

Τόπος

Malolo, , Fiji, FJ (Google, OSM)
Ipomoea asarifolia - Photo (c) ASSEDE Eméline S.P., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ASSEDE Eméline S.P.
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Ipomoea asarifolia, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2018
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca209

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 06:46 PM NZST

Τόπος

Malolo, , , (Google, OSM)
Gehyra oceanica - Photo (c) Kai Squires, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kai Squires
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Gehyra oceanica, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnwright

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018 11:38 AM NZST

Τόπος

Malolo, , Fiji, FJ (Google, OSM)
Egretta sacra - Photo (c) belvedere04, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by belvedere04
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Egretta sacra, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυστραλιανό Πεύκο (Casuarina equisetifolia)

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2015
Αυστραλιανό Πεύκο - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Αυστραλιανό Πεύκο (Casuarina equisetifolia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυστραλιανό Πεύκο (Casuarina equisetifolia)

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2015
Αυστραλιανό Πεύκο - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Αυστραλιανό Πεύκο (Casuarina equisetifolia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2015
Leucaena leucocephala - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη rasalato: Leucaena leucocephala, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2018
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 29