Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathyp

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2018 02:31 PM CEST
Polyommatus icarus - Photo (c) Dean Morley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Polyommatus icarus, Ένα μέλος του Πολυόμματος (Γένος Polyommatus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenlapwing

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2018 05:06 PM CDT
Βουνοτσίχλονο - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Βουνοτσίχλονο (Emberiza cia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2018
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenlapwing

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 04:05 PM CDT
Ελατοπαπαδίτσα - Photo (c) nature_with_krista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Ελατοπαπαδίτσα (Periparus ater)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2018
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenlapwing

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2018 05:04 PM CDT
Βουνοτσίχλονο - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Βουνοτσίχλονο (Emberiza cia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2018
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrydelange

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018 12:28 PM SAST
Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2018
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pahill

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2013 02:01 PM PDT

Τόπος

Oahu (Google, OSM)
Paroaria coronata - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Paroaria coronata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετομάχος (Lanius collurio)

Παρατηρητής

ariehohd

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 11:00 AM IDT

Τόπος

Golan, IL (Google, OSM)
Αετομάχος - Photo (c) Mi Strike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Αετομάχος (Lanius collurio)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri)

Παρατηρητής

anil_kumar_verma

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2018 12:14 PM IST

Περιγραφή

Wild birds enjoying guava on apartment window

Πράσινος Παπαγάλος - Photo (c) mousamr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mousam Ray
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

haniechemanal

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Algeria (Google, OSM)
Φλώρος - Photo (c) Martin Kunz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Φλώρος (Chloris chloris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

haniechemanal

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Mila, DZ (Google, OSM)
Κιτρινοσουσουράδα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

haniechemanal

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Algeria (Google, OSM)
Κιτρινοσουσουράδα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)

Παρατηρητής

martisun

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018

Περιγραφή

Bigger than a duck, smaller than a goose. Suspected bird of prey.

Ευρωπαϊκή Καλημάνα - Photo (c) 조흥상, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

haniechemanal

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Mila, DZ (Google, OSM)
Κιτρινοσουσουράδα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haniechemanal

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Mila, DZ (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης - Photo (c) Blake Matheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης (Saxicola rubicola)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haniechemanal

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Algeria (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης - Photo (c) Blake Matheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης (Saxicola rubicola)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωραφοσπουργίτης (Passer hispaniolensis)

Παρατηρητής

haniechemanal

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Mila, DZ (Google, OSM)
Χωραφοσπουργίτης - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by creaturesnapper
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Χωραφοσπουργίτης (Passer hispaniolensis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαρθάκι (Serinus serinus)

Παρατηρητής

haniechemanal

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Algeria (Google, OSM)
Σκαρθάκι - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Σκαρθάκι (Serinus serinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαρθάκι (Serinus serinus)

Παρατηρητής

haniechemanal

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Algeria (Google, OSM)
Σκαρθάκι - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Σκαρθάκι (Serinus serinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

mathieu44

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2017 06:55 AM CEST

Ετικέτες

Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) rorygardner79, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

radik_kutushev

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 05:32 AM MSK
Κιτρινοσουσουράδα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Περιγραφή

Sighting and photos (c) superspotter111.
Habitat - Near a natural water source
Nest present - No
Behavior - Resting
How many? - 1

Ardea alba modesta - Photo (c) andrewpavlov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Ardea alba ssp. modesta, Ένα μέλος του Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanephilizot

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2018 04:32 PM EAT
Ploceus cucullatus - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Ploceus cucullatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

hankuen

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2018 05:30 PM AWST
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)

Παρατηρητής

pierregarnier

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2018 02:42 PM SAST
Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

dariodelv

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2018 03:59 PM CEST
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Alexey Zyryanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadas_gruzinskas

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2018
Pycnonotus barbatus - Photo (c) Lip Kee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη raoufguechi: Pycnonotus barbatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 27