Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

refugerover

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 12:02 PM CDT
Melanerpes erythrocephalus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Melanerpes erythrocephalus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

refugerover

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 01:01 PM CDT
Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος (Pelecanus erythrorhynchos)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

refugerover

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 11:43 AM CDT
Καναδική Βίδρα - Photo (c) Jon Nelson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

refugerover

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 11:42 AM CDT
Καναδική Βίδρα - Photo (c) Jon Nelson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dleaon1

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 02:23 PM CDT
Sitta carolinensis - Photo (c) César Andrés Castillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by César Andrés Castillo
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Sitta carolinensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dleaon1

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 02:22 PM CDT
Dryobates pubescens - Photo (c) César Andrés Castillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by César Andrés Castillo
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)

Παρατηρητής

dleaon1

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 01:49 PM CDT

Περιγραφή

Lodge

Μοσχοποντικός - Photo (c) Stephen Garvey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stephen Garvey
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dleaon1

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 01:46 PM CDT

Περιγραφή

Lodge

Αμερικανικός Κάστορας - Photo (c) Réjean Lemay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Réjean Lemay
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Αμερικανικός Κάστορας (Castor canadensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

dleaon1

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 12:20 PM CDT
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Photo (c) Alexey Zyryanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey Zyryanov
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

dleaon1

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 12:13 PM CDT
Καναδική Χήνα - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Καναδική Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dleaon1

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 11:43 AM CDT
Agelaius phoeniceus - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Agelaius phoeniceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathy26

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2018

Περιγραφή

Sherburne NWR

Aythya collaris - Photo (c) Bill Blauvelt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Blauvelt
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Aythya collaris, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathy26

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018

Περιγραφή

Sherburne NWR

Αμερικάνικος Σταχτογερανός - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Αμερικάνικος Σταχτογερανός (Antigone canadensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathy26

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018

Περιγραφή

Sherburne NWR

Αμερικανικός Κάστορας - Photo (c) Réjean Lemay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Réjean Lemay
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Αμερικανικός Κάστορας (Castor canadensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathy26

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018

Περιγραφή

Sherburne NWR

Podilymbus podiceps - Photo (c) Len Blumin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Podilymbus podiceps, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finlander13

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018 07:32 PM HST

Περιγραφή

Sherburne National Wildlife Refuge

Aythya collaris - Photo (c) Bill Blauvelt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Blauvelt
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Aythya collaris, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

finlander13

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018 08:08 PM HST

Περιγραφή

Along a trail in the Sherburne National Wildlife Refuge.

Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

finlander13

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 08:28 PM HST
Καναδική Χήνα - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Καναδική Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finlander13

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2018 07:16 PM HST
Podilymbus podiceps - Photo (c) Len Blumin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Podilymbus podiceps, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finlander13

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 01:20 PM HST
Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος (Pelecanus erythrorhynchos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύκνος Τρομπέτα (Cygnus buccinator)

Παρατηρητής

finlander13

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 01:35 PM HST
Κύκνος Τρομπέτα - Photo (c) belyykit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by belyykit
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Κύκνος Τρομπέτα (Cygnus buccinator)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dleaon1

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 02:02 PM CDT

Περιγραφή

Monarchs grouped on Oak

Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangersara

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό
Dryobates pubescens - Photo (c) César Andrés Castillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by César Andrés Castillo
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύκνος Τρομπέτα (Cygnus buccinator)

Παρατηρητής

dleaon1

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 01:34 PM CDT

Περιγραφή

Swans on shoreline

Κύκνος Τρομπέτα - Photo (c) belyykit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by belyykit
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Κύκνος Τρομπέτα (Cygnus buccinator)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dleaon1

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 12:22 PM CDT
Monarda fistulosa - Photo (c) Joshua Wysor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Monarda fistulosa, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangersara

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2017 10:12 AM EDT
Equisetidae - Photo (c) Brett Jackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brett Jackson
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Υφομοταξία Equisetidae, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finlander13

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 04:18 PM HST
Limenitis archippus - Photo (c) Benny Mazur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Limenitis archippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finlander13

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 04:58 PM HST

Περιγραφή

Male monarch on common milkweed. Also, if you look closely, there is another butterfly on the upper left of the milkweed flower. I believe this other butterfly is a juniper hairstreak...?

Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dleaon1

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 12:22 PM CDT
Dalea purpurea - Photo (c) Paul Tavares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Tavares
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Dalea purpurea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

refugerover

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2018 11:42 AM CDT
Euchaetes egle - Photo (c) Seabrooke Leckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rangeralaina: Euchaetes egle, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 138