Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 12:02 PM PDT

Περιγραφή

Found dead.

Bombus crotchii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus crotchii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Bombus crotchii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus crotchii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Bombus crotchii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus crotchii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madily

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 06:57 PM PDT
Bombus crotchii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus crotchii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siwanicki

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Bombus crotchii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus crotchii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbatzdorff

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 10:13 AM PDT
Bombus crotchii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus crotchii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewmark

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 06:56 PM PDT
Bombus crotchii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus crotchii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domingozungri

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 08:02 AM PDT
Bombus vandykei - Photo (c) laurelby, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus vandykei, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spifferella

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Bombus crotchii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus crotchii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 05:26 PM PDT

Περιγραφή

worker. Hundreds of Bombus foraging on Melilotus in this area. Most appear to be male B. vosnesenskii. 1 or 2 % are workers.

Bombus californicus - Photo (c) Brian Starzomski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brian Starzomski
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus californicus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 05:30 PM PDT

Περιγραφή

Worker. Hundreds of Bombus foraging on Melilotus in this area. Most are males.

Bombus vosnesenskii - Photo (c) Eric Running, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Running
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus vosnesenskii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 05:31 PM PDT

Περιγραφή

Male.

Bombus vosnesenskii - Photo (c) Eric Running, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Running
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus vosnesenskii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 05:16 PM PDT
Bombus crotchii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus crotchii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 05:34 PM PDT
Brachymelecta californica - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Brachymelecta californica, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ojaiensis

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 10:08 AM PDT
Bombus crotchii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus crotchii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylapodiformes

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 10:33 AM PDT
Lupinus luteolus - Photo (c) wanderingnome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Lupinus luteolus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylapodiformes

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 11:40 AM PDT

Τόπος

Lower Lake, CA, US (Google, OSM)
Holocarpha virgata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by sgene
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Holocarpha virgata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccalderon00

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 04:00 PM PDT
Bombus crotchii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus crotchii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppurple

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 11:14 AM PDT
Melanoplus devastator - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Melanoplus devastator, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deadheads

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 01:31 PM PDT

Περιγραφή

Thanks domingozungri for the ID help!

Bombus crotchii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus crotchii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

bruce7

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 10:24 AM PDT
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricia111

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 11:05 AM PDT

Τόπος

Napa, CA, US (Google, OSM)
Grindelia camporum - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Grindelia camporum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bexicle777

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 09:49 PM PDT

Τόπος

Lower Lake, CA, US (Google, OSM)
Tenebrionidae - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Woo
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Οικογένεια Tenebrionidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 07:49 PM PDT

Περιγραφή

males

Bombus vosnesenskii - Photo (c) Eric Running, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Running
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus vosnesenskii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 07:58 PM PDT

Περιγραφή

male

Bombus vosnesenskii - Photo (c) Eric Running, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Running
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus vosnesenskii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 08:04 PM PDT

Περιγραφή

males

Bombus crotchii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus crotchii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylviefinn95

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 03:26 PM PDT

Τόπος

Lower Lake, CA, US (Google, OSM)
Centaurea solstitialis - Photo (c) longviewca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Centaurea solstitialis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rnewkirk91

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 11:51 AM PDT
Bombus crotchii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Bombus crotchii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppurple

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 11:17 AM PDT
Tetraopes basalis - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Tetraopes basalis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 05:34 PM PDT
Brachymelecta - Photo (c) Bonnie Nickel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Bonnie Nickel
Η ταυτότητα του χρήστη ranelson: Γένος Brachymelecta, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 443