Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbond

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 12:13 ΜΜ EDT
Thryothorus ludovicianus - Photo (c) Andrew Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Murray
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Thryothorus ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pendola

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Hyla cinerea - Photo (c) Saunders Drukker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Hyla cinerea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

marytschopp

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 11:52 ΠΜ EDT
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

matthew1504

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 02:11 ΜΜ UTC
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

maxwell72

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 11:01 ΠΜ EST
Αγριοράδικο - Photo (c) A. Flinn (and M. Finn), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by A. Flinn (and M. Finn)
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kshatriya18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Terrapene carolina - Photo (c) Tony Gerard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tony Gerard
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Terrapene carolina, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahandrews

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 01:17 ΜΜ EDT
Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) nasua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nasua
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

travelerntime

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 05:44 ΜΜ EDT
Limenitis arthemis astyanax - Photo (c) myiarchus22, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Limenitis arthemis ssp. astyanax, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snrice1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 08:52 ΠΜ EST
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 1, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvia62

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 12:40 ΜΜ EDT
Sagittaria lancifolia - Photo (c) Steve Carbol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Carbol
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Sagittaria lancifolia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 6, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουλούδι Του Πάθους (Passiflora incarnata)

Παρατηρητής

rcarroll

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 02:19 ΜΜ EDT
Λουλούδι Του Πάθους - Photo (c) Bobbi Diday, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bobbi Diday
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Λουλούδι Του Πάθους (Passiflora incarnata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 2, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher163

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 04:04 ΜΜ EDT
Lobelia cardinalis - Photo (c) Mike Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Jones
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Lobelia cardinalis, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 2, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjthomson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 02:51 ΜΜ EDT

Τόπος

Durham, NC, US (Google, OSM)

Περιγραφή

To left of Few’s Ford

Ipomoea coccinea - Photo (c) tigerman50, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Ipomoea coccinea, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 2, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afraleigh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 04:11 ΜΜ EDT
Diospyros virginiana - Photo (c) Bala, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bala
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Diospyros virginiana, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 2, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliotcornett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 05:16 ΜΜ UTC
Phytolacca americana - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Phytolacca americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 2, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raerae10

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 03:14 ΜΜ EDT
Diospyros virginiana - Photo (c) Bala, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bala
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Diospyros virginiana, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 2, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggregerholt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 10:38 ΠΜ EDT
Ipomoea coccinea - Photo (c) tigerman50, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Ipomoea coccinea, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 1, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

emlynmu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 10:31 ΠΜ EDT
Πράσινη Ανόλη - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 1, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 09:11 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Hey BackyardBio kids! Here is one I often see (and more often hear) perched around the ponds here in Georgia. When it isn't flying around and making its loud rattling call, it is diving head-first into the water to grab fish. Kind of reminds me of an American version of Australia's Kookaburra! The "seen nearby" hint on suggestions should help your ID out quite a bit.

Μεγακήρυλος - Photo (c) Alan R. Biggs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan R. Biggs
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 1, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπιπεριά (Persicaria maculosa)

Παρατηρητής

mcsmitfl

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 04:45 ΜΜ EDT
Αγριοπιπεριά - Photo (c) Degtyarev Nikolai Ivanovich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Degtyarev Nikolai Ivanovich
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Αγριοπιπεριά (Persicaria maculosa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

mathewdotson

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 09:24 ΠΜ EDT
Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) nasua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nasua
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelunderwood123

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 09:19 ΠΜ EDT
Phytolacca americana - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Phytolacca americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπιπεριά (Persicaria maculosa)

Παρατηρητής

mcsmitfl

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 04:45 ΜΜ EDT
Persicaria longiseta - Photo (c) Brad Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brad Walker
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Persicaria longiseta, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvia62

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 11:14 ΠΜ EDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvia62

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Limenitis arthemis - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Limenitis arthemis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 7, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvia62

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2019 12:49 ΜΜ EST
Mycteria americana - Photo (c) j-stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by j-stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Mycteria americana, Ένα μέλος του Πελαργός (Οικογένεια Ciconiidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvia62

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2018 09:01 ΠΜ EDT
Tramea - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη randytoad: Γένος Tramea, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 3, 2018
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 27