Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinameow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 03:40 ΜΜ AWST
Bipolaris - Photo (c) sck26, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Γένος Bipolaris, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wallacechen

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 11:33 ΠΜ CST

Τόπος

三崁店 (Google, OSM)
Mycena chlorophos - Photo (c) Craig Robbins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Robbins
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Mycena chlorophos, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aerobird

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 01:16 ΜΜ CST

Περιγραφή

褐稻蝨

Nilaparvata lugens - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Nilaparvata lugens, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laoshanjinde

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 02:52 ΜΜ CST
Nilaparvata lugens - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Nilaparvata lugens, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

yin_tse_huang

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 09:35 ΠΜ CST

Τόπος

大崗山 (Google, OSM)
Βασιδιομύκητες - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος (Γένος Marasmius)

Παρατηρητής

yin_tse_huang

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 07:30 ΠΜ CST

Τόπος

大崗山 (Google, OSM)
Μαράσμιος - Photo (c) Teodoro Chivatá Bedoya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teodoro Chivatá Bedoya
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Μαράσμιος (Γένος Marasmius)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 08:45 ΠΜ NZST
Alternaria - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Γένος Alternaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wallacechen

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2016 11:10 ΠΜ CDT

Τόπος

農富坪 (Google, OSM)
Agroathelia rolfsii - Photo (c) 大肚魚, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 大肚魚
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Agroathelia rolfsii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 8, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leenancy

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 09:19 ΠΜ CST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)
Hydrocotyle verticillata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Hydrocotyle verticillata, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

yin_tse_huang

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 03:20 ΜΜ CST
Βασιδιομύκητες - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 3, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liu_rain

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 01:25 ΜΜ CST

Τόπος

古坑鄉, TW (Google, OSM)
Hydrocotyle verticillata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Hydrocotyle verticillata, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist69821

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:01 ΠΜ CST
Hydrocotyle verticillata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Hydrocotyle verticillata, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist2953

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 03:26 ΜΜ CST
Hydrocotyle verticillata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Hydrocotyle verticillata, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuenlintsai

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 09:43 ΠΜ CST
Hydrocotyle verticillata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Hydrocotyle verticillata, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 04:07 ΜΜ CST
Hydrocotyle verticillata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Hydrocotyle verticillata, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yohsiang

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 09:03 ΠΜ CST

Τόπος

台灣雲林縣 (Google, OSM)
Hydrocotyle verticillata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Hydrocotyle verticillata, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 11:38 ΠΜ CST
Hydrocotyle verticillata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Hydrocotyle verticillata, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turtle_fish

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 01:15 ΜΜ CST

Τόπος

台灣嘉義縣 (Google, OSM)
Hydrocotyle verticillata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Hydrocotyle verticillata, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shin-ming_ku

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 03:26 ΜΜ CST

Τόπος

台灣桃園市 (Google, OSM)
Hydrocotyle verticillata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Hydrocotyle verticillata, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liu_rain

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 10:27 ΠΜ CST
Odontotermes formosanus - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Odontotermes formosanus, Ένα μέλος του Τερμιτίδες (Οικογένεια Termitidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 08:45 ΜΜ PST

Περιγραφή

RAK151 - Filamentous fungi, some mold growing under a log.

Verticimonosporium - Photo (c) Jack Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jack Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Γένος Verticimonosporium, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yin_tse_huang

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 07:12 ΠΜ CST
Gymnopilus - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Γένος Gymnopilus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polk

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 12:03 ΜΜ CST
Βασιδιομύκητες - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vac1

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 11:50 ΠΜ CST
Βασιδιομύκητες - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 06:28 ΜΜ CST
Odontotermes formosanus - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Odontotermes formosanus, Ένα μέλος του Τερμιτίδες (Οικογένεια Termitidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff941

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 08:46 ΜΜ CST

Περιγραφή

下大雨,非常多白蟻在飛

Odontotermes formosanus - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Odontotermes formosanus, Ένα μέλος του Τερμιτίδες (Οικογένεια Termitidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

modrawnu1984

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 07:05 ΜΜ CST
Odontotermes formosanus - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Odontotermes formosanus, Ένα μέλος του Τερμιτίδες (Οικογένεια Termitidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deerjacksonhu

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 07:14 ΜΜ CST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)

Περιγραφή

In the thunder storm, termite alates begun to appear.

Odontotermes formosanus - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Odontotermes formosanus, Ένα μέλος του Τερμιτίδες (Οικογένεια Termitidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 09:01 ΠΜ CST
Odontotermes formosanus - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Odontotermes formosanus, Ένα μέλος του Τερμιτίδες (Οικογένεια Termitidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adachao

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 10:38 ΠΜ CST

Τόπος

台灣苗栗縣 (Google, OSM)
Odontotermes formosanus - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη raingel: Odontotermes formosanus, Ένα μέλος του Τερμιτίδες (Οικογένεια Termitidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 473