Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseftha83

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:16 ΠΜ PDT
Procambarus clarkii - Photo (c) KingKingston1st, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Procambarus clarkii, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k4rol

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 02:37 ΜΜ MST
Rothschildia cinctus - Photo (c) Ricardo Arredondo T., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Arredondo T.
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Rothschildia cinctus, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k4rol

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 01:28 ΜΜ MST
Κοκκοειδή - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila_isabella

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 12:28 ΜΜ MST

Τόπος

Alamos, MX-SO, MX (Google, OSM)
Hymenochaetaceae - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Οικογένεια Hymenochaetaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila_isabella

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 12:08 ΜΜ MST

Τόπος

Alamos, MX-SO, MX (Google, OSM)
Kallstroemia grandiflora - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Kallstroemia grandiflora, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila_isabella

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 11:36 ΠΜ MST

Τόπος

Alamos, MX-SO, MX (Google, OSM)
Pachycereus pecten-aboriginum - Photo (c) niche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Pachycereus pecten-aboriginum, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2023
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

camila_isabella

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 12:06 ΜΜ MST

Τόπος

Alamos, MX-SO, MX (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila_isabella

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 12:28 ΜΜ MST

Τόπος

Alamos, MX-SO, MX (Google, OSM)
Pachycereus pecten-aboriginum - Photo (c) niche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Pachycereus pecten-aboriginum, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liloromero

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 12:32 ΜΜ MST

Περιγραφή

diente de león

Brickellia - Photo (c) Roxanne Moger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roxanne Moger
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Γένος Brickellia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

liloromero

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 01:17 ΜΜ MST
Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liloromero

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 10:48 ΠΜ MST
Physalis nicandroides - Photo (c) Heriberto Ávila-González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heriberto Ávila-González
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Physalis nicandroides, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liloromero

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 12:28 ΜΜ MST
Erythrina flabelliformis - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Erythrina flabelliformis, Ένα μέλος του Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liloromero

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 12:34 ΜΜ MST
Mammillaria grahamii - Photo (c) Mike and Zahra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Mammillaria grahamii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liloromero

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 01:00 ΜΜ MST
Sceloporus nelsoni - Photo (c) zanejohnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Sceloporus nelsoni, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila_isabella

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 11:40 ΠΜ MST

Τόπος

Alamos, MX-SO, MX (Google, OSM)
Randia echinocarpa - Photo (c) Adrian Bojorquez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adrian Bojorquez
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Randia echinocarpa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

camila_isabella

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 01:17 ΜΜ MST
Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila_isabella

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 02:14 ΜΜ MST
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila_isabella

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 11:08 ΠΜ MST

Τόπος

Alamos, MX-SO, MX (Google, OSM)
Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Βελτίωση
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

camila_isabella

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 11:10 ΠΜ MST

Τόπος

Alamos, MX-SO, MX (Google, OSM)
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Βελτίωση
Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

ilce_icela1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 12:32 ΜΜ MST

Τόπος

Alamos, MX-SO, MX (Google, OSM)
Θηλαστικό - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

ilce_icela1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 11:58 ΠΜ MST

Τόπος

Alamos, MX-SO, MX (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilce_icela1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 11:51 ΠΜ MST

Τόπος

Alamos, MX-SO, MX (Google, OSM)
Vachellia - Photo (c) Alan Horstmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Horstmann
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Γένος Vachellia, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilce_icela1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 11:50 ΠΜ MST

Τόπος

Alamos, MX-SO, MX (Google, OSM)
Pachycereus pecten-aboriginum - Photo (c) niche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Pachycereus pecten-aboriginum, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

eduardof02

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 02:13 ΜΜ MST
Κυαμοειδή - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardof02

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 11:14 ΠΜ EST
Ctenosaura similis - Photo (c) Sandra Eglīte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Eglīte
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Ctenosaura similis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυωτίδα (Γένος Myotis)

Παρατηρητής

eduardof02

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 09:59 ΠΜ MST
Μυωτίδα - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardof02

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 10:18 ΠΜ MST
Guaiacum coulteri - Photo (c) Juan Ramón Manjarrez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Ramón Manjarrez
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Guaiacum coulteri, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardof02

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 11:22 ΠΜ MST
Antigonon leptopus - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Antigonon leptopus, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

eduardof02

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 10:54 ΠΜ MST
Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό
Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

eduardof02

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 10:57 ΠΜ MST
Θηλαστικό - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη rafas-lara: Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3546