Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danicoe

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Anthrenus isabellinus dorsatus - Photo (c) Mehmet Akif Suna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mehmet Akif Suna
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus isabellinus var. dorsatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

rogerjerez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 02:31 PM CET
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

dolordebarriga

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 02:31 PM CET
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 12:34 PM CEST
Selandria serva - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Selandria serva, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αηδής (Γένος Aedes)

Παρατηρητής

marcdomenech

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 12:09 AM CEST
Αηδής - Photo (c) Tony Wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Wills
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

v_stefan

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2019 11:09 AM CEST

Τόπος

Granada, Spanje (Google, OSM)
Andrena orbitalis - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Andrena orbitalis, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcdomenech

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 09:16 PM CEST

Τόπος

Barcelona, España (Google, OSM)

Περιγραφή

dav

Barbitistes - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Γένος Barbitistes, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρινόλοφος (Γένος Rhinolophus)

Παρατηρητής

marcdomenech

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 05:08 PM CEST

Περιγραφή

In a cave

Ρινόλοφος - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Ρινόλοφος (Γένος Rhinolophus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2013 01:32 PM CEST

Περιγραφή

Parc Güell, Barcelona, Spain, 11 May 2013

Anthrenus isabellinus dorsatus - Photo (c) Mehmet Akif Suna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mehmet Akif Suna
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus isabellinus var. dorsatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lalaia

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2018 11:56 AM CEST

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)
Anthrenus verbasci - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus verbasci, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammal

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 10:31 AM CEST

Τόπος

Girona, España (Google, OSM)
Anthrenus isabellinus dorsatus - Photo (c) Mehmet Akif Suna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mehmet Akif Suna
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus isabellinus var. dorsatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noeliria

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 08:51 AM HST
Anthrenus isabellinus dorsatus - Photo (c) Mehmet Akif Suna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mehmet Akif Suna
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus isabellinus var. dorsatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noeliria

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2019
Anthrenus isabellinus - Photo (c) RUIZ Jean Marc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RUIZ Jean Marc
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus isabellinus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margheritabandini

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 11:44 AM SAST
Anthrenus verbasci - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus verbasci, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelabuenocarrasco

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 01:12 PM CET

Περιγραφή

Alguien sabe que es??

Anthrenus verbasci - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus verbasci, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jofree

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 05:46 PM SAST
Anthrenus verbasci - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus verbasci, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagopc

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 07:07 PM SAST
Anthrenus verbasci - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus verbasci, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordicasanovas

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 01:36 PM SAST
Anthrenus isabellinus dorsatus - Photo (c) Mehmet Akif Suna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mehmet Akif Suna
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus isabellinus var. dorsatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordicasanovas

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 03:36 PM SAST
Anthrenus verbasci - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus verbasci, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noeliria

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 10:00 AM SAST
Anthrenus verbasci - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus verbasci, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noeliria

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 10:00 AM SAST
Anthrenus verbasci - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus verbasci, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noeliria

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 10:00 AM SAST
Anthrenus isabellinus dorsatus - Photo (c) Mehmet Akif Suna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mehmet Akif Suna
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus isabellinus var. dorsatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordicasanovas

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 01:32 PM SAST
Anthrenus isabellinus dorsatus - Photo (c) Mehmet Akif Suna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mehmet Akif Suna
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus isabellinus var. dorsatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allavia

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 04:38 PM UTC

Τόπος

Tossa de Mar (Google, OSM)
Anthrenus verbasci - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus verbasci, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsoldevila

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 06:40 PM SAST
Anthrenus isabellinus dorsatus - Photo (c) Mehmet Akif Suna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mehmet Akif Suna
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus isabellinus var. dorsatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noeliria

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 08:21 PM SAST
Anthrenus isabellinus dorsatus - Photo (c) Mehmet Akif Suna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mehmet Akif Suna
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus isabellinus var. dorsatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristobaljj

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 10:26 AM CEST

Τόπος

Barcelona, España (Google, OSM)
Anthrenus verbasci - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus verbasci, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammal

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 01:24 PM CEST
Anthrenus isabellinus dorsatus - Photo (c) Mehmet Akif Suna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mehmet Akif Suna
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus isabellinus var. dorsatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roger2495

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 03:59 PM UTC
Anthrenus verbasci - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus verbasci, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramon19

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 12:54 PM SAST
Anthrenus verbasci - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη rafael_carbonell: Anthrenus verbasci, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2885