Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wellmaintainedhedge

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 12:39 ΜΜ NZST
Colocasia fontanesii - Photo (c) juttep, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Colocasia fontanesii, Ένα μέλος του Κολοκασία (Γένος Colocasia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garywwilson

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 01:57 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Taro, Colocasia, Araceae, growing in a creekline at Parua Bay, Northland, New Zealand

Colocasia fontanesii - Photo (c) juttep, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Colocasia fontanesii, Ένα μέλος του Κολοκασία (Γένος Colocasia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ria999

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 11:01 ΠΜ NZDT
Alocasia - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Γένος Alocasia, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thembones

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 04:11 ΜΜ NZST
Aloe polyphylla - Photo (c) beverleysarah, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Aloe polyphylla, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlishaertel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 10:22 ΠΜ +13
Puya mirabilis - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Puya mirabilis, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsteel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2020 03:31 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Planted and spreading on roadside bank

Aloe maculata - Photo (c) zaca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by zaca
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Aloe maculata, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michielnelljonker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2020 07:01 ΠΜ +13
Agave attenuata - Photo (c) 
H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Agave attenuata, Ένα μέλος του Αγαύη (Γένος Agave)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγαύη (Γένος Agave)

Παρατηρητής

wadia

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2020 10:52 ΠΜ NZST
Agave attenuata - Photo (c) 
H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Agave attenuata, Ένα μέλος του Αγαύη (Γένος Agave)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)

Παρατηρητής

greenpencils500

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 11:48 ΠΜ NZST
Arthropodium cirratum - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Arthropodium cirratum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmscll

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 01:35 ΜΜ NZST
Agave attenuata - Photo (c) 
H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Agave attenuata, Ένα μέλος του Αγαύη (Γένος Agave)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moby27

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 10:42 ΠΜ NZST
Beschorneria yuccoides - Photo (c) Leonora Enking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Beschorneria yuccoides, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγαύη (Γένος Agave)

Παρατηρητής

charbailie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 05:10 ΜΜ +13
Agave attenuata - Photo (c) 
H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Agave attenuata, Ένα μέλος του Αγαύη (Γένος Agave)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hedley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 09:56 ΠΜ NZDT
Furcraea - Photo (c) Drew Avery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Γένος Furcraea, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor_loong

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 01:22 ΜΜ +13
Agave attenuata - Photo (c) 
H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Agave attenuata, Ένα μέλος του Αγαύη (Γένος Agave)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kam104

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 03:17 ΜΜ NZST
Agave attenuata - Photo (c) 
H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Agave attenuata, Ένα μέλος του Αγαύη (Γένος Agave)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγαύη (Γένος Agave)

Παρατηρητής

lincolnandi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 06:52 ΜΜ +13

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Αγαύη - Photo (c) La Rata Mutante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by La Rata Mutante
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Αγαύη (Γένος Agave)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiomologni

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 10:04 ΜΜ NZDT
Agave attenuata - Photo (c) 
H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Agave attenuata, Ένα μέλος του Αγαύη (Γένος Agave)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αθάνατος (Agave americana)

Παρατηρητής

fabiomologni

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 10:12 ΜΜ NZDT
Αθάνατος - Photo (c) khajek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by khajek
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Αθάνατος (Agave americana)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αθάνατος (Agave americana)

Παρατηρητής

fabiomologni

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 10:20 ΜΜ NZDT
Αθάνατος - Photo (c) khajek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by khajek
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Αθάνατος (Agave americana)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αθάνατος (Agave americana)

Παρατηρητής

taylajane

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 11:52 ΠΜ NZDT

Τόπος

Kurow, New Zealand (Google, OSM)
Αθάνατος - Photo (c) khajek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by khajek
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Αθάνατος (Agave americana)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andybellnz

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 10:37 ΠΜ +13
Furcraea - Photo (c) Drew Avery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Γένος Furcraea, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αθάνατος (Agave americana)

Παρατηρητής

linda_g

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 09:47 ΠΜ NZST
Αθάνατος - Photo (c) khajek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by khajek
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Αθάνατος (Agave americana)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)

Παρατηρητής

epicdawn

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:07 ΠΜ NZST
Aristaloe aristata - Photo (c) Pomasqui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Aristaloe aristata, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wobblylizard

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:31 ΠΜ NZST
Aloe vera chinensis - Photo (c) Manuel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Aloe vera var. chinensis, Ένα μέλος του Αλόη Η Γνήσια (Aloe vera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_taylor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 10:06 ΠΜ UTC
Aloe maculata - Photo (c) zaca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by zaca
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Aloe maculata, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αθάνατος (Agave americana)

Παρατηρητής

lindaandrob

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 04:15 ΜΜ NZST
Αθάνατος - Photo (c) khajek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by khajek
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Αθάνατος (Agave americana)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλόη (Γένος Aloe)

Παρατηρητής

cherokee3

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 04:06 ΜΜ NZDT
Αλόη - Photo (c) _3foxes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by _3foxes
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλόη (Γένος Aloe)

Παρατηρητής

reneejay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 05:00 ΜΜ NZDT
Αλόη - Photo (c) _3foxes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by _3foxes
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasntk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 10:48 ΠΜ NZDT
Atriplex prostrata - Photo (c) Bas Kers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Atriplex prostrata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasntk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 10:48 ΠΜ NZDT
Rumex sagittatus - Photo (c) papillon79, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raewyna: Rumex sagittatus, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2022
Αντισυμβατική

Στατιστικά

  • 32