Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

lesdav19

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 09:56 AM CDT
Lantana urticoides - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Lantana urticoides, Ένα μέλος του Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blanchegarde

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 10:48 AM CDT
Lantana urticoides - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Lantana urticoides, Ένα μέλος του Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

lesdav19

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 09:56 AM CDT
Cinco Negritos Tejano - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Lantana × urticoides [inactive], Ένα μέλος του Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos_ramirez27

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 06:16 PM UTC
Solanum elaeagnifolium - Photo (c) Bill Dodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Solanum elaeagnifolium, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindychrisler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 11:04 AM CDT
Euphorbia marginata - Photo (c) Doug Grinbergs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Doug Grinbergs
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Euphorbia marginata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicole1549

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 06:27 PM CDT
Symphyotrichum ericoides - Photo (c) Caleb Scholtens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Caleb Scholtens
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Symphyotrichum ericoides, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_nicole

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 06:23 PM UTC
Conoclinium dissectum - Photo (c) Josh*m, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Conoclinium dissectum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bret7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 06:31 PM HST
Liatris punctata - Photo (c) palr76, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Liatris punctata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

essenceblessings

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 06:34 PM UTC
Solidago altissima - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Solidago altissima, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foresterbabberney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 01:15 PM CDT
Symphyotrichum patens - Photo (c) chris buelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by chris buelow
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Symphyotrichum patens, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydapse

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2017 09:14 AM MDT

Περιγραφή

Lance-leaf Frog-fruit (Phyla lanceolata)

Phyla lanceolata - Photo (c) Anna T., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anna T.
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Phyla lanceolata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paprika11

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 05:14 PM CDT
Conoclinium coelestinum - Photo (c) Carey Newton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carey Newton
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Conoclinium coelestinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paprika11

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 05:50 PM CDT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paprika11

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 06:01 PM CDT
Conoclinium coelestinum - Photo (c) Carey Newton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carey Newton
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Conoclinium coelestinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

paprika11

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 05:45 PM CDT
Λαντάνα Η Ορθόκλαδη - Photo (c) Francisco Gil Ramírez Lajara, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Gil Ramírez Lajara
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paprika11

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 05:38 PM CDT
Λαντάνα Η Ορθόκλαδη - Photo (c) Francisco Gil Ramírez Lajara, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Gil Ramírez Lajara
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)

Παρατηρητής

paprika11

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 05:38 PM CDT
Λαντάνα Η Ορθόκλαδη - Photo (c) Francisco Gil Ramírez Lajara, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Gil Ramírez Lajara
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gideonlt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 06:51 PM UTC

Τόπος

Burleson, TX, USA (Google, OSM)
Lycoris radiata - Photo (c) Y.K.Tarabagani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Lycoris radiata, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khillranch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 07:04 PM UTC
Hamelia patens - Photo (c) Tigridiopalma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Hamelia patens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντάδα (Pentas lanceolata)

Παρατηρητής

hhuckabee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 05:16 PM CDT
Πεντάδα - Photo (c) pumyaowalak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Πεντάδα (Pentas lanceolata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren4i

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 07:18 PM UTC
Opuntia lindheimeri - Photo (c) andrewalmonte, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Opuntia lindheimeri, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπομέα (Γένος Ipomoea)

Παρατηρητής

avigail12

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 05:00 PM CDT

Τόπος

Waco, TX, US (Google, OSM)
Ιπομέα - Photo (c) karyncook79, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by karyncook79
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhuckabee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 12:02 PM CDT
Ruellia simplex - Photo (c) Te Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Te Chang
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Ruellia simplex, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)

Παρατηρητής

lovelace_s

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 04:09 PM UTC
Ρετσινολαδιά - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruth Ripley
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cintylee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 01:05 PM CDT
Solidago altissima - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Solidago altissima, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsandifer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 09:51 AM CDT
Conoclinium coelestinum - Photo (c) Carey Newton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carey Newton
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Conoclinium coelestinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zastperez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 07:13 PM CST
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindychrisler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 11:50 AM CDT
Yucca rupicola - Photo (c) galen1845, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Galen Stewart
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Yucca rupicola, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindychrisler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 11:54 AM CDT
Liatris spicata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Dale Knox
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Liatris spicata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l-quill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 09:02 PM UTC
Gaillardia pulchella - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel839: Gaillardia pulchella, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 91