Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόγυπας (Aegypius monachus)

Παρατηρητής

mats5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Περιγραφή

Nid référencé et surveillé par le Parc

Μαυρόγυπας - Photo (c) Valerie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Μαυρόγυπας (Aegypius monachus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόγυπας (Aegypius monachus)

Παρατηρητής

adrien_tly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021
Μαυρόγυπας - Photo (c) Valerie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Μαυρόγυπας (Aegypius monachus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόγυπας (Aegypius monachus)

Παρατηρητής

benoitnabholz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018
Μαυρόγυπας - Photo (c) Valerie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Μαυρόγυπας (Aegypius monachus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόγυπας (Aegypius monachus)

Παρατηρητής

anasacuta

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021
Μαυρόγυπας - Photo (c) Valerie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Μαυρόγυπας (Aegypius monachus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόγυπας (Aegypius monachus)

Παρατηρητής

rolandgodon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021
Μαυρόγυπας - Photo (c) Valerie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Μαυρόγυπας (Aegypius monachus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noemie40

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 06:18 PM CEST
Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια (Athene noctua)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virginie233

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 08:16 PM CEST
Lacerta bilineata - Photo (c) Paolo Refolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paolo Refolo
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Lacerta bilineata, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Τρυγόνι (Streptopelia turtur)

Παρατηρητής

henri44290

Ημερομηνία

Μάιος 2022
Ευρωπαϊκό Τρυγόνι - Photo (c) mourad-harzallah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mourad-harzallah
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Ευρωπαϊκό Τρυγόνι (Streptopelia turtur)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinkjuice

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 01:23 PM CEST

Περιγραφή

Tadpoles?

Tétards?

Gambusia - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Tobler
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Γένος Gambusia, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)

Παρατηρητής

bernardjulien06000

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022
Αμμοσφυριχτής - Photo (c) Jose Ivan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jose Ivan
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

pocpocbird

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 04:19 PM CEST

Ετικέτες

Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by etisergieva
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

mia_nicholls

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 06:41 PM CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by etisergieva
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουστακογλάρονο (Chlidonias hybrida)

Παρατηρητής

nature_et_permaculture

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 08:03 AM CEST
Μουστακογλάρονο - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Μουστακογλάρονο (Chlidonias hybrida)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

antho-tuttle

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 12:30 PM CEST

Τόπος

Haubourdin (Google, OSM)
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by etisergieva
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arcar

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 10:54 AM CEST

Περιγραφή

Loriot

Ευρωπαϊκός Συκοφάγος - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Ευρωπαϊκός Συκοφάγος (Oriolus oriolus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

callaghan_bundaberg

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 03:24 PM CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by etisergieva
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean_silouane_rebours

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 03:55 PM CEST
Ευρωπαϊκός Συκοφάγος - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Ευρωπαϊκός Συκοφάγος (Oriolus oriolus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)

Παρατηρητής

alan_parish

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 05:15 PM CEST
Κοινό Αηδόνι - Photo (c) ward123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

Παρατηρητής

lebreton_jean-do

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 02:35 PM CEST

Περιγραφή

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Κοκκινοκαλιακούδα - Photo (c) Paul Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florian15

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 08:59 AM CEST
Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης - Photo (c) vyatka, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by vyatka
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης (Pernis apivorus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)

Παρατηρητής

sven_eisenbiegler

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 08:44 PM CEST
Κοινό Αηδόνι - Photo (c) ward123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοσκαλίδρα (Calidris canutus)

Παρατηρητής

axelab

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 07:18 PM CEST
Κοκκινοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Κοκκινοσκαλίδρα (Calidris canutus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκουρούνα (Corvus corone)

Παρατηρητής

geo_trouvetou

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 11:05 AM CEST

Τόπος

Paris (Google, OSM)
Μαυροκουρούνα - Photo (c) Giuss95, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Μαυροκουρούνα (Corvus corone)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coline27

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022
Salamandra salamandra terrestris - Photo (c) Alexandre Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Salamandra salamandra ssp. terrestris, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαρτσάρα (Turdus viscivorus)

Παρατηρητής

frederic183

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:58 PM CEST
Τσαρτσάρα - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Τσαρτσάρα (Turdus viscivorus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

colibris94

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 06:11 PM CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by etisergieva
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

thierry99

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 01:59 PM CEST
Κοκκινολαίμης - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

fredericnantes

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 03:53 AM CEST
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Θαμνοψάλτης (Prunella modularis)

Παρατηρητής

tomnaturalist49

Ημερομηνία

Μάιος 2022
Κοινός Θαμνοψάλτης - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Κοινός Θαμνοψάλτης (Prunella modularis)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

roland82

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 01:49 PM CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by etisergieva
Η ταυτότητα του χρήστη quentin_fort: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2174