Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmobs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020
Microseris walteri - Photo (c) Garry French, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Garry French
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Microseris walteri, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 08:33 ΠΜ ACDT
Acacia longifolia longifolia - Photo (c) Dion Maple, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dion Maple
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Acacia longifolia ssp. longifolia, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_dandie

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 09:07 ΠΜ ACDT
Acacia paradoxa - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Acacia paradoxa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 09:52 ΠΜ ACDT
Ixodia achillaeoides alata - Photo (c) Ralph Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ralph Foster
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Ixodia achillaeoides ssp. alata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_dandie

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 09:00 ΠΜ ACDT
Hardenbergia violacea - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Hardenbergia violacea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_dandie

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 09:05 ΠΜ ACDT
Microtis - Photo (c) Rolf Lawrenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rolf Lawrenz
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Γένος Microtis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 02:48 ΜΜ ACDT
Olearia tubuliflora - Photo (c) Ralph Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ralph Foster
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Olearia tubuliflora, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 02:51 ΜΜ ACDT
Burchardia umbellata - Photo (c) Brian Catto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian Catto
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Burchardia umbellata, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bclaassen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 12:57 ΠΜ ACDT
Lysiana exocarpi - Photo (c) Geoffrey Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Geoffrey Cox
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Lysiana exocarpi, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_dandie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 11:55 ΠΜ ACDT
Myoporum insulare - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Myoporum insulare, Ένα μέλος του Μυόπορο (Γένος Myoporum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insiderelic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 09:56 ΠΜ ACDT
Paraserianthes lophantha - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Paraserianthes lophantha, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insiderelic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 09:19 ΠΜ ACDT
Billardiera fusiformis - Photo (c) Tim Hammer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tim Hammer
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Billardiera fusiformis, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

organisergirl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 09:25 ΠΜ ACDT
Κονβόλβουλος - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darcywhittaker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 04:36 ΜΜ ACDT
Argentipallium blandowskianum - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Argentipallium blandowskianum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_dandie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 09:51 ΠΜ ACDT
Billardiera cymosa - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Billardiera cymosa, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 10:33 ΠΜ ACST

Περιγραφή

Undisturbed native scrub of low open forest of Grey Box and Sheoak.

Grevillea lavandulacea - Photo (c) Geoffrey Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Geoffrey Cox
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Grevillea lavandulacea, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020
Zantedeschia aethiopica - Photo (c) flipsockgrrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Zantedeschia aethiopica, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_dandie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 10:31 ΠΜ ACDT
Juncus acutus - Photo (c) Marcel Hospers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marcel Hospers
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Juncus acutus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_dandie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 12:56 ΜΜ ACDT
Acacia rupicola - Photo (c) Ralph Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ralph Foster
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Acacia rupicola, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 12:30 ΜΜ ACDT
Melaleuca decussata - Photo (c) Rolf Lawrenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rolf Lawrenz
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Melaleuca decussata, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 12:31 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Another example.

Melaleuca decussata - Photo (c) Rolf Lawrenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rolf Lawrenz
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Melaleuca decussata, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 12:39 ΜΜ ACDT
Acacia paradoxa - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Acacia paradoxa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_dandie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 10:40 ΠΜ ACDT
Neurachne alopecuroidea - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Neurachne alopecuroidea, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_dandie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 10:41 ΠΜ ACDT
Billardiera cymosa - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Billardiera cymosa, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 09:24 ΠΜ ACDT
Billardiera cymosa - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Billardiera cymosa, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jumpingjanglebones

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 02:37 ΜΜ ACDT
Melaleuca decussata - Photo (c) Rolf Lawrenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rolf Lawrenz
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Melaleuca decussata, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jumpingjanglebones

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 02:34 ΜΜ ACDT
Acacia rupicola - Photo (c) Ralph Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ralph Foster
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Acacia rupicola, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2020 10:58 ΠΜ ACDT
Kunzea pomifera - Photo (c) annieoz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Kunzea pomifera, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 06:59 ΠΜ ACST
Melaleuca decussata - Photo (c) Rolf Lawrenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rolf Lawrenz
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Melaleuca decussata, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fomdfriendsofmindadunes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 02:15 ΜΜ ACST
Dianella brevicaulis - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη quahli_bird: Dianella brevicaulis, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 45