Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khushib

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 10:04 AM IST
Junonia orithya - Photo (c) mike999, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Junonia orithya, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kishorenath

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 09:32 AM IST
Lethe europa - Photo (c) 

Jeevan Jose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Lethe europa, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mingma_tamang1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 08:07 AM IST
Orinoma damaris - Photo (c) Janukit Lepcha, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Janukit Lepcha
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Orinoma damaris, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ananding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 09:32 AM +0545
Pieris canidia - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Pieris canidia, Ένα μέλος του Πιερίδα (Γένος Pieris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ananding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 01:49 PM +0545
Pieris canidia - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Pieris canidia, Ένα μέλος του Πιερίδα (Γένος Pieris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ananding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 09:19 AM +0545
Parantica aglea - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WK Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Parantica aglea, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmycarterpolimati

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 09:23 AM IST

Τόπος

Gudisa (Google, OSM)
Cyrestis thyodamas - Photo (c) Alan Kwok / Ada Tai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Kwok / Ada Tai
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Cyrestis thyodamas, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmycarterpolimati

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 09:35 AM IST
Oriens goloides - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Oriens goloides, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmycarterpolimati

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 10:04 AM IST
Delias hyparete - Photo (c) ichi_tw_jp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Delias hyparete, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmycarterpolimati

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 11:02 AM IST

Τόπος

Jonnada (Google, OSM)
Parnara bada - Photo (c) sandeep75, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sandeep75
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Parnara bada, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmycarterpolimati

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2014 01:31 PM IST
Euploea mulciber - Photo (c) Jerry Hsu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Euploea mulciber, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmycarterpolimati

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 12:13 PM IST
Euploea mulciber - Photo (c) Jerry Hsu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Euploea mulciber, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kishorenath

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 09:28 AM IST
Ypthima huebneri - Photo (c) MeenaV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MeenaV
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Ypthima huebneri, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kishorenath

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 09:27 AM IST
Ypthima huebneri - Photo (c) MeenaV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MeenaV
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Ypthima huebneri, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ananding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 04:23 PM +0545
Jamides alecto - Photo (c) sk2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sk2
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Jamides alecto, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ananding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 11:53 AM +0545
Lethe - Photo (c) Jatishwor Irungbam, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jatishwor Irungbam
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Γένος Lethe, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ananding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 09:23 AM +0545
Eurema blanda - Photo (c) Jkadavoor (Jee), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Eurema blanda, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ananding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 09:26 AM +0545
Athyma cama - Photo (c) CSS, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Athyma cama, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beenkumarkharka

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 07:17 AM IST
Lethe verma - Photo (c) Rejoice Gassah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rejoice Gassah
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Lethe verma, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adityazoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 08:27 AM IST
Hypolimnas bolina - Photo (c) Soh Kam Yung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Soh Kam Yung
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Hypolimnas bolina, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adityazoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:01 AM IST
Cirrochroa aoris - Photo (c) naturemates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturemates
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Cirrochroa aoris, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adityazoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 09:03 AM IST
Byasa polyeuctes - Photo (c) 尹若宇, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 尹若宇
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Byasa polyeuctes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kishorenath

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 02:44 PM IST

Περιγραφή

Apical and lower eyespot on UNH equal in size with pupils.

Lethe drypetis - Photo (c) Vinayaraj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Lethe drypetis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ohhinature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 04:01 PM +07
Cigaritis syama - Photo (c) Troup Dresser, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Cigaritis syama, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mingma_tamang1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 09:33 AM IST
Pseudergolis wedah - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Pseudergolis wedah, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mingma_tamang1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 09:20 AM IST
Symbrenthia niphanda - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Symbrenthia niphanda, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mingma_tamang1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 09:22 AM IST
Heliophorus - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Γένος Heliophorus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mingma_tamang1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 10:03 AM IST
Lethe verma - Photo (c) Rejoice Gassah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rejoice Gassah
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Lethe verma, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mingma_tamang1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 03:39 PM IST
Actias selene - Photo (c) Dean Morley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Actias selene, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mingma_tamang1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 02:32 PM IST
Baorini - Photo (c) Zeynel Cebeci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Φυλή Baorini, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5057