Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:19 PM IST
Lethe verma - Photo (c) Rejoice Gassah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Lethe verma, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:30 PM IST
Aglais caschmirensis - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Aglais caschmirensis, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:54 PM IST
Parantica sita - Photo (c) kristian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Parantica sita, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:14 AM IST
Parantica sita - Photo (c) kristian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Parantica sita, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:28 AM IST
Pieris canidia - Photo (c) Frank Model, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Pieris canidia, Ένα μέλος του Πιερίδα (Γένος Pieris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:45 AM IST
Pieris canidia - Photo (c) Frank Model, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Pieris canidia, Ένα μέλος του Πιερίδα (Γένος Pieris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:59 AM IST
Neptis sappho - Photo (c) 茶棚, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Neptis sappho, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:22 AM IST
Callerebia annada - Photo (c) Rachit Pratap Singh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Callerebia annada, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_pawan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:41 PM IST
Lethe isana - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Lethe isana, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_pawan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 01:27 PM IST
Lethe verma - Photo (c) Rejoice Gassah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Lethe verma, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:05 AM IST
Arctornis - Photo (c) jan_ohlson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Γένος Arctornis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 10:08 AM IST
Auzakia danava - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Auzakia danava, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 10:48 AM IST
Lethe isana - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Lethe isana, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 10:18 AM IST
Neptis - Photo (c) David Bygott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Γένος Neptis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 09:11 AM IST
Callidula attenuata - Photo (c) Kristof & Yulia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kristof Zyskowski
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Callidula attenuata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 03:31 PM IST
Parantica sita - Photo (c) kristian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Parantica sita, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 01:55 PM IST
Pseudozizeeria maha - Photo (c) Timothy Bonebrake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Papilionoidea
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Pseudozizeeria maha, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 02:44 PM IST
Polytremis eltola - Photo (c) Jatishwor Irungbam, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Polytremis eltola, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 01:10 PM IST
Callerebia scanda - Photo (c) Muddam Vijay Dixit Reddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Callerebia scanda, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 03:14 PM IST
Ypthima sakra - Photo (c) Bird Explorers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Ypthima sakra, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 03:11 PM IST
Pseudozizeeria maha - Photo (c) Timothy Bonebrake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Papilionoidea
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Pseudozizeeria maha, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 01:59 PM IST
Pseudergolis wedah - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Pseudergolis wedah, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 12:02 PM IST
Celatoxia marginata - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Celatoxia marginata, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:41 AM IST
Lethe isana - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Lethe isana, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:31 AM IST
Athyma opalina - Photo (c) jennyhsu47, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Athyma opalina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 12:57 PM IST
Acraea issoria - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Acraea issoria, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 01:23 PM IST
Vanessa indica - Photo (c) 112602805110920073392, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Alok Mahendroo
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Vanessa indica, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 01:35 PM IST
Pseudozizeeria maha - Photo (c) Timothy Bonebrake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Papilionoidea
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Pseudozizeeria maha, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 01:49 PM IST
Junonia iphita - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Junonia iphita, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 03:12 PM IST
Hestina nama - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη purnendu: Hestina nama, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3151