Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

batili419

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 10:49 ΠΜ EAT

Τόπος

Utawala (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Zanna turrita, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulakahumbu

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 01:22 ΜΜ EAT

Περιγραφή

Quite large - 1 inch

Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Zanna turrita, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennstockil

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 09:00 ΜΜ CAT

Περιγραφή

Photo by Steve Barrie

Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Zanna clavaticeps, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug138

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 08:23 ΠΜ +03
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Zanna pustulosa, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbulman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 03:03 ΜΜ EAT

Τόπος

Kamwenge, Uganda (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Eddara sonora, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekioko

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 11:06 ΠΜ +03

Τόπος

Voi, KE-TT, KE (Google, OSM)
Zanna - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Γένος Zanna, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nandatruter

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 12:10 ΜΜ SAST
Zanna - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Γένος Zanna, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew-rains

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 06:04 ΠΜ UTC
Zanna - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Γένος Zanna, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυλλοειδή (Υπεροικογένεια Psylloidea)

Παρατηρητής

moira_fitzpatrick

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 06:40 ΜΜ CAT
Ψυλλοειδή - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Ψυλλοειδή (Υπεροικογένεια Psylloidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timmvondermehden

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 06:56 ΜΜ CST
Enchophora - Photo (c) wolf moeller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wolf moeller
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Γένος Enchophora, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dieterschulten

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 09:13 ΜΜ -05

Περιγραφή

2022_Peru_0963

Hypaepa - Photo (c) jmmaes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by jmmaes
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Γένος Hypaepa, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 08:06 ΜΜ AEST
Spondyliaspidinae - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Υποοικογένεια Spondyliaspidinae, Ένα μέλος του Ψυλλοειδή (Υπεροικογένεια Psylloidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitross

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 11:44 ΠΜ MST
Cyrpoptus - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Γένος Cyrpoptus, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodriguezviky

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

El Salvador (Google, OSM)
Phrictus quinquepartitus - Photo (c) Geoff Gallice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Phrictus quinquepartitus, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barkbiopark

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Part of my private collection

Pyrops candelaria - Photo (c) Alan Kwok (King Lun), Ada Tai (Ah Heung), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Kwok (King Lun), Ada Tai (Ah Heung)
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Pyrops candelaria, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barkbiopark

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Part of my private collection

Penthicodes farinosus - Photo (c) Bart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bart
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Penthicodes farinosus, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jason_moran97

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 11:19 ΠΜ -05
Menenia crocea - Photo (c) Rich Hoyer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Menenia crocea, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josearmandoaguilera

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 11:35 ΠΜ CST
Triozidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Οικογένεια Triozidae, Ένα μέλος του Ψυλλοειδή (Υπεροικογένεια Psylloidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelangelchavezavendao

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 08:27 ΜΜ -05
Phrictus - Photo (c) Geoff Gallice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Γένος Phrictus, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgrinter

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2006 06:28 ΜΜ PDT

Τόπος

Quijos, Ecuador (Google, OSM)
Phrictus - Photo (c) Geoff Gallice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Γένος Phrictus, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 10:25 ΠΜ -03
Acmonia spilota - Photo (c) Carlos Otávio Gussoni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Otávio Gussoni
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Acmonia spilota, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 12:08 ΜΜ -03
Acmonia spilota - Photo (c) Carlos Otávio Gussoni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Otávio Gussoni
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Acmonia spilota, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azambolli

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2016 01:08 ΠΜ -02
Acmonia spilota - Photo (c) Carlos Otávio Gussoni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Otávio Gussoni
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Acmonia spilota, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rupornis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2019 09:11 ΠΜ -02

Περιγραφή

Espécie registrada em uma altura de 1 metro do chão, distante 7 metros da torre da Reserva Pedra D'Antas. Foto sem foco na espécie, por sempre se movimentar quando eu tentava fazer a foto macro.

Acmonia spilota - Photo (c) Carlos Otávio Gussoni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Otávio Gussoni
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Acmonia spilota, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2019 09:08 ΠΜ -02

Τόπος

RPPN Pedra D'Anta (Google, OSM)
Acmonia spilota - Photo (c) Carlos Otávio Gussoni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Otávio Gussoni
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Acmonia spilota, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafischer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 11:12 ΜΜ -03
Acmonia ficta - Photo (c) Guilherme A. Fischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guilherme A. Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Acmonia ficta, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettikz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 03:56 ΜΜ -03
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Γένος Aliphera, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dotun55

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2014

Τόπος

Lagos, Nigeria (Google, OSM)

Περιγραφή

Red bug with black and white wings. Looks like a cicada.

Ετικέτες

Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Γένος Holodictya, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Βελτίωση
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

localbugenthusiast

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

I honestly have no idea who this is im going with inat’s suggestion

Ψυλλοειδή - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Ψυλλοειδή (Υπεροικογένεια Psylloidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talibzuo

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Maynas, PE-LO, PE (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη psyllidhipster: Γένος Stalubra, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 37860