Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσουκνίδα (Γένος Urtica)

Παρατηρητής

nradle05

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 10:43 ΠΜ PDT

Τόπος

Aptos (Google, OSM)
Τσουκνίδα - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη pshields1015: Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krmartin

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 10:15 ΠΜ PDT
Stachys bullata - Photo (c) JKehoe_Photos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pshields1015: Stachys bullata, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikebutt

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 12:42 ΜΜ PDT
Ceanothus papillosus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη pshields1015: Ceanothus papillosus, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikebutt

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 01:09 ΜΜ PDT
Briza maxima - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη pshields1015: Briza maxima, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rereboomsf

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 02:32 ΜΜ PDT
Stachys bullata - Photo (c) JKehoe_Photos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pshields1015: Stachys bullata, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cfosdick

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 06:29 ΜΜ PDT
Calochortus albus - Photo (c) Dan and Raymond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pshields1015: Calochortus albus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trat

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 12:36 ΜΜ PDT

Τόπος

Santa Cruz, CA, US (Google, OSM)
Diplacus aurantiacus - Photo (c) emilyfinette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pshields1015: Diplacus aurantiacus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oropendola01

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 07:58 ΜΜ PDT
Erigeron glaucus - Photo (c) alinagoncharova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alinagoncharova
Η ταυτότητα του χρήστη pshields1015: Erigeron glaucus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agoranesha80

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Heterodon platirhinos - Photo (c) Nicholas Cowey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas Cowey
Η ταυτότητα του χρήστη pshields1015: Heterodon platirhinos, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 11:13 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Western Ribbon Snake
Berry Springs Park and Preserve

Thamnophis proximus - Photo (c) Eric Osmundson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pshields1015: Thamnophis proximus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-about-texas

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 09:24 ΜΜ CDT
Pantherophis obsoletus - Photo (c) dannysanders, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dannysanders
Η ταυτότητα του χρήστη pshields1015: Pantherophis obsoletus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyssa955

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 06:17 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Female

Thamnophis proximus - Photo (c) Eric Osmundson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pshields1015: Thamnophis proximus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jleblo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Storeria dekayi - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη pshields1015: Storeria dekayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jleblo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Storeria dekayi - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη pshields1015: Storeria dekayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_crump

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 08:52 ΜΜ CDT
Agkistrodon contortrix - Photo (c) shreyes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pshields1015: Agkistrodon contortrix, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_crump

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 10:32 ΜΜ CDT
Agkistrodon contortrix - Photo (c) shreyes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pshields1015: Agkistrodon contortrix, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 16