Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mia350

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 03:23 ΜΜ ADT

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Eryngium yuccifolium - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Metcalf
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Eryngium yuccifolium, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

mia350

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 02:46 ΜΜ EDT
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_hotz

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:15 ΜΜ EDT
Rosa multiflora - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Rosa multiflora, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

joshua_hotz

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:20 ΜΜ EDT
Ταράξακος - Photo (c) Masha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Masha
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Ταράξακος (Γένος Taraxacum)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

tkgierhart

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:21 ΜΜ EDT
Glechoma hederacea - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Glechoma hederacea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkgierhart

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 11:44 ΠΜ EDT
Malus - Photo (c) Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Γένος Malus, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχλαδιά (Γένος Pyrus)

Παρατηρητής

tkgierhart

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:35 ΜΜ EDT
Αχλαδιά - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

tkgierhart

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:35 ΜΜ EDT
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Amy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

tkgierhart

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:20 ΜΜ EDT
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

eives0920

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 12:35 ΜΜ EDT
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Amy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

eives0920

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 12:38 ΜΜ EDT
Κραμβοειδή - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

chloekovinchick

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 09:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Bird

Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloekovinchick

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 11:33 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Tree

Rosa multiflora - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Rosa multiflora, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

lilyrockwell

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 08:06 ΜΜ EDT
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilyrockwell

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 11:59 ΠΜ EDT
Rosa multiflora - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Rosa multiflora, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

kadams14

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 11:57 ΠΜ EDT
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Amy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

kadams14

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:19 ΜΜ EDT
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι (Γένος Trifolium)

Παρατηρητής

kadams14

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:21 ΜΜ EDT
Τριφύλλι - Photo (c) allysonv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by allysonv
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kadams14

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:13 ΜΜ EDT
Pyrus calleryana - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Pyrus calleryana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

kadams14

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:11 ΜΜ EDT
Ταράξακος - Photo (c) Masha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Masha
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Ταράξακος (Γένος Taraxacum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kadams14

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:00 ΜΜ EDT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarahutch716

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 11:43 ΠΜ EDT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarahutch716

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:05 ΜΜ EDT
Rosa multiflora - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Rosa multiflora, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανιά (Γένος Castanea)

Παρατηρητής

amarahutch716

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 03:30 ΜΜ EDT

Τόπος

371 Cline Avenue (Google, OSM)
Castanea mollissima - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Ken Kneidel
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Castanea mollissima, Ένα μέλος του Καστανιά (Γένος Castanea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος
Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

hd27

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:17 ΜΜ EDT
Θηλαστικό - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hd27

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:03 ΜΜ EDT
Asclepias - Photo (c) John Beatty, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Γένος Asclepias, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

hd27

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 11:43 ΠΜ EDT
Ροδοειδή - Photo (c) Beate & Heinz Beyerlein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beate & Heinz Beyerlein
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

hd27

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 11:29 ΠΜ EDT
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) unknownalloy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Βελτίωση
Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

hd27

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 11:29 ΠΜ EDT
Θηλαστικό - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmenden5

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:10 ΜΜ EDT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη psaunder: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 259