Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 04:14 ΜΜ PDT
Rhinichthys nevadensis robustus - Photo (c) Brian A., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian A.
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Rhinichthys nevadensis ssp. robustus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 04:14 ΜΜ PDT
Rhinichthys nevadensis robustus - Photo (c) Brian A., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian A.
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Rhinichthys nevadensis ssp. robustus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 04:14 ΜΜ PDT
Rhinichthys nevadensis robustus - Photo (c) Brian A., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian A.
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Rhinichthys nevadensis ssp. robustus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beccccs

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Siphateles bicolor - Photo (c) prickly_sculpin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by prickly_sculpin
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Siphateles bicolor, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoltshmack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 09:59 ΠΜ PDT
Rhinichthys klamathensis - Photo (c) prickly_sculpin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by prickly_sculpin
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Rhinichthys klamathensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoltshmack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 09:55 ΠΜ PDT
Hesperoleucus mitrulus - Photo (c) prickly_sculpin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by prickly_sculpin
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Hesperoleucus mitrulus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savyslbb5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 09:41 ΜΜ PDT
Clinocottus globiceps - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Clinocottus globiceps, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panarthropodism

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 01:18 ΜΜ PDT
Clinocottus recalvus - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Clinocottus recalvus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ndoughty

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 04:00 ΜΜ PDT

Τόπος

Morro Bay, CA, USA (Google, OSM)
Sebastes caurinus - Photo (c) Andrew Harmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrew Harmer
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Sebastes caurinus, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasmin_schuster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 09:55 ΜΜ PDT
Sebastes caurinus - Photo (c) Andrew Harmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrew Harmer
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Sebastes caurinus, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

socal_angling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 06:08 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Released

Sebastes caurinus - Photo (c) Andrew Harmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrew Harmer
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Sebastes caurinus, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aesculus_californica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 03:14 ΜΜ PDT
Clinocottus analis - Photo (c) j-stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by j-stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Clinocottus analis, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

rvabayscientist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 02:12 ΜΜ EDT
Etheostomatinae - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Υποοικογένεια Etheostomatinae, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brysonzheng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 05:33 ΜΜ PDT
Cottus asper - Photo (c) prickly_sculpin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by prickly_sculpin
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Cottus asper, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierradunn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 06:20 ΜΜ PDT
Synodus lucioceps - Photo (c) victorbach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by victorbach
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Synodus lucioceps, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:38 ΜΜ PDT

Τόπος

Felton, CA, USA (Google, OSM)
Catostomus occidentalis mnioltiltus - Photo (c) prickly_sculpin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by prickly_sculpin
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Catostomus occidentalis ssp. mnioltiltus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryfeliz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 05:08 ΜΜ PDT

Τόπος

Palm Beach, CA, US (Google, OSM)
Diodontidae - Photo (c) FishWise Professional, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Οικογένεια Diodontidae, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chimmie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 04:55 ΜΜ PDT
Leptocottus armatus - Photo (c) Sara Thiebaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Thiebaud
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Leptocottus armatus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wowokayyes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 09:05 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Catostomus macrocheilus - Photo (c) Paul Kim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Kim
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Catostomus macrocheilus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tystephenson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 12:45 ΜΜ PDT
Oligocottus maculosus - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Bairstow
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Oligocottus maculosus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puturplantson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 03:29 ΜΜ PDT
Micropterus dolomieu - Photo (c) alex_shure, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alex_shure
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Micropterus dolomieu, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικη Πέστροφα (Oncorhynchus mykiss)

Παρατηρητής

elizabethbettenhausen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 10:13 ΠΜ PDT
Αμερικάνικη Πέστροφα - Photo (c) Bruce Deagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bruce Deagle
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Αμερικάνικη Πέστροφα (Oncorhynchus mykiss)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:37 ΜΜ PDT

Τόπος

Felton, CA, USA (Google, OSM)
Hesperoleucus venustus - Photo (c) prickly_sculpin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by prickly_sculpin
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Hesperoleucus venustus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:38 ΜΜ PDT

Τόπος

Felton, CA, USA (Google, OSM)
Hesperoleucus venustus - Photo (c) prickly_sculpin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by prickly_sculpin
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Hesperoleucus venustus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:38 ΜΜ PDT

Τόπος

Felton, CA, USA (Google, OSM)
Hesperoleucus venustus - Photo (c) prickly_sculpin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by prickly_sculpin
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Hesperoleucus venustus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:38 ΜΜ PDT

Τόπος

Felton, CA, USA (Google, OSM)
Hesperoleucus venustus - Photo (c) prickly_sculpin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by prickly_sculpin
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Hesperoleucus venustus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:39 ΜΜ PDT

Τόπος

Felton, CA, USA (Google, OSM)
Hesperoleucus venustus - Photo (c) prickly_sculpin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by prickly_sculpin
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Hesperoleucus venustus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:39 ΜΜ PDT

Τόπος

Felton, CA, USA (Google, OSM)
Hesperoleucus venustus - Photo (c) prickly_sculpin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by prickly_sculpin
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Hesperoleucus venustus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:44 ΜΜ PDT

Τόπος

Felton, CA, USA (Google, OSM)
Hesperoleucus venustus - Photo (c) prickly_sculpin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by prickly_sculpin
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Hesperoleucus venustus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouffardp211

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 11:23 ΠΜ PDT
Aulorhynchus flavidus - Photo (c) sudweeks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη prickly_sculpin: Aulorhynchus flavidus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 7087