Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fobhm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 12:38 PM ACDT
Egretta novaehollandiae - Photo (c) I Am birdsaspoetry.com , μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Egretta novaehollandiae, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fobhm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 12:36 PM ACDT
Leptospermum lanigerum - Photo (c) Nuytsia@Tas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Leptospermum lanigerum, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φελλόχορτο (Lysimachia arvensis)

Παρατηρητής

fobhm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 12:22 PM ACDT
Φελλόχορτο - Photo (c) chausinho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Φελλόχορτο (Lysimachia arvensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fobhm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 12:17 PM ACDT
Pteridium esculentum - Photo (c) vulpes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Pteridium esculentum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fobhm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 12:16 PM ACDT
Senecio hypoleucus - Photo (c) Andrew Thornhill, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Senecio hypoleucus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fobhm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 10:48 AM ACDT
Persicaria decipiens - Photo (c) Terra Occ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Persicaria decipiens, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάλσαμο (Hypericum perforatum)

Παρατηρητής

fobhm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 10:44 AM ACDT
Βάλσαμο - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Βάλσαμο (Hypericum perforatum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fobhm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 10:12 AM ACDT
Lobelia anceps - Photo (c) P+B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Lobelia anceps, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fobhm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 10:11 AM ACDT
Lycopus australis - Photo (c) robertpergl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Lycopus australis, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοβρώμη (Avena fatua)

Παρατηρητής

fobhm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 11:37 AM ACDT
Αγριοβρώμη - Photo (c) Leslie Flint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Αγριοβρώμη (Avena fatua)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbrice

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 11:32 AM ACDT
Bromus madritensis - Photo (c) charlie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Charlie Hohn
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Bromus madritensis, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbrice

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 11:32 AM ACDT
Bromus rubens - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Bromus rubens, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

karenweaving62

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 07:28 PM ACDT

Περιγραφή

Lichens growing on Gambel Oak, 2 observations in 1, Gambel Oak plus Lichen, Alive, Wild,

near Morialta Cottage area , Old Colonial Dr, Morialta Conservation Park, SA

Βελανιδιά - Photo (c) Sherpas 428, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbrooks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 04:50 PM ACDT
Moraea bellendenii - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Moraea bellendenii, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbrooks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 04:50 PM ACDT
Brunonia australis - Photo (c) Tindo2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Brunonia australis, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 02:03 PM ACDT
Scaevola albida - Photo (c) Lorraine Phelan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Scaevola albida, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 06:03 PM ACDT
Microseris lanceolata - Photo (c) mtncatt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Microseris lanceolata, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Caladenia carnea - Photo (c) Matt Campbell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Caladenia carnea, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:45 PM ACDT
Pultenaea acerosa - Photo (c) andrew_mckinlay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Pultenaea acerosa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:39 PM ACDT
Goodenia blackiana - Photo (c) Kym Nicolson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Goodenia blackiana, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 04:17 PM ACDT
Pultenaea pedunculata - Photo (c) Ralph Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Pultenaea pedunculata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 04:25 PM ACDT
Acacia myrtifolia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Acacia myrtifolia, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:58 PM ACDT
Scaevola albida - Photo (c) Lorraine Phelan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Scaevola albida, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:58 PM ACDT
Scaevola albida - Photo (c) Lorraine Phelan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Scaevola albida, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:58 PM ACDT
Pultenaea acerosa - Photo (c) andrew_mckinlay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Pultenaea acerosa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:58 PM ACDT
Pultenaea acerosa - Photo (c) andrew_mckinlay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Pultenaea acerosa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:59 PM ACDT
Pultenaea acerosa - Photo (c) andrew_mckinlay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Pultenaea acerosa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:37 PM ACDT
Goodenia blackiana - Photo (c) Kym Nicolson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Goodenia blackiana, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:35 PM ACDT
Goodenia blackiana - Photo (c) Kym Nicolson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Goodenia blackiana, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:07 PM ACDT
Microtis - Photo (c) Rolf Lawrenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη presidentfobhm: Γένος Microtis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1525