Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmenoviedo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 10:40 ΠΜ -03
Ascia monuste orseis - Photo (c) Augusto Rosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Augusto Rosa
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Ascia monuste ssp. orseis, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:52 ΠΜ -03
Pyralis farinalis - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Pyralis farinalis, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:53 ΠΜ -03
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 04:35 ΜΜ -03
Tegosa claudina - Photo (c) Sandro Salomon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandro Salomon
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Tegosa claudina, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmenoviedo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 02:21 ΜΜ -03

Περιγραφή

En passiflora edulis.

Eueides isabella dianasa - Photo (c) pantanal-sul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pantanal-sul
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Eueides isabella ssp. dianasa, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmenoviedo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 03:42 ΜΜ -03
Anartia jatrophae jatrophae - Photo (c) Gabriel Camilo Jaramillo Giraldo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gabriel Camilo Jaramillo Giraldo
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Anartia jatrophae ssp. jatrophae, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmenoviedo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 03:49 ΜΜ -03
Udea - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Γένος Udea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmenoviedo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 11:15 ΠΜ -03

Περιγραφή

Reserva Urbana Arroyo Itá

Anthanassa hermas - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Anthanassa hermas, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmenoviedo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 10:23 ΠΜ -03

Περιγραφή

Reserva Urbana Arroyo Itá

Anartia jatrophae jatrophae - Photo (c) Gabriel Camilo Jaramillo Giraldo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gabriel Camilo Jaramillo Giraldo
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Anartia jatrophae ssp. jatrophae, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardomoyano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 09:49 ΠΜ -03

Περιγραφή

♀ (hembra) recién emergida de su crisálida.

Heraclides hectorides - Photo (c) Marco Vicariotto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Marco Vicariotto
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Heraclides hectorides, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 04:58 ΜΜ -03
Neonerita dorsipuncta - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Neonerita dorsipuncta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 04:58 ΜΜ -03
Trichromia - Photo (c) Heiner Ziegler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heiner Ziegler
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Γένος Trichromia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gera03

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 10:22 ΜΜ -03
Eucereon vestalis - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Eucereon vestalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 04:22 ΜΜ -03
Lasiocampidae - Photo (c) joannerusso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by joannerusso
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Οικογένεια Lasiocampidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 04:43 ΜΜ -03
Zanola - Photo (c) A Lamberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by A Lamberts
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Γένος Zanola, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 03:09 ΜΜ -03
Diaethria eluina eluina - Photo (c) Maristela Zamoner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Maristela Zamoner
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Diaethria eluina ssp. eluina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 03:09 ΜΜ -03
Heliconius erato phyllis - Photo (c) Kristof & Yulia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kristof & Yulia
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Heliconius erato ssp. phyllis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 03:24 ΜΜ -03
Mechanitis lysimnia lysimnia - Photo (c) alessandradalia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by alessandradalia
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Mechanitis lysimnia ssp. lysimnia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 03:17 ΜΜ -03
Pantherodes pardalaria - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Pantherodes pardalaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 03:43 ΜΜ -03
Archaeoprepona demophon demophon - Photo (c) nancynorman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by nancynorman
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Archaeoprepona demophon ssp. demophon, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 03:49 ΜΜ -03
Diaethria eluina - Photo (c) Ana Paula Caron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ana Paula Caron
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Diaethria eluina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 03:51 ΜΜ -03
Taygetis tripunctata - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Taygetis tripunctata, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 05:46 ΜΜ -03
Cadiorapa praxina - Photo (c) Patricio A. Mantinian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patricio A. Mantinian
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Cadiorapa praxina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 05:46 ΜΜ -03
Eucereon vestalis - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Eucereon vestalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 05:48 ΜΜ -03
Tegosa claudina - Photo (c) Sandro Salomon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandro Salomon
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Tegosa claudina, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 05:48 ΜΜ -03
Ortilia orthia - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Ortilia orthia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 07:52 ΠΜ -03
Copaxa decrescens - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Copaxa decrescens, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 07:54 ΠΜ -03
Phaegoptera - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Γένος Phaegoptera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 07:54 ΠΜ -03
Clemira magnifica - Photo (c) Ricardo D. Moyano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo D. Moyano
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Clemira magnifica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariainesa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 11:30 ΠΜ -03
Cocytius antaeus - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη pmantinian1951: Cocytius antaeus, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 7286