Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

mwitsch

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 08:00 ΜΜ CEST
Απόκριτα - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccxlvii_ommatidia

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 05:38 ΜΜ CEST
Xeris spectrum - Photo (c) Roman Providukhin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roman Providukhin
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Σύνθετο Xeris spectrum, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennellyp

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 06:29 ΜΜ CDT
Tremex columba - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex columba, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpbeth

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 10:10 ΠΜ MDT

Περιγραφή

About an inch long, tail curved up in a defensive posture when I tried to move it outside. Transparent wings.

Sirex longicauda - Photo (c) odinbriem0, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Sirex longicauda, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcornelius

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 03:41 ΜΜ PDT
Xeris indecisus - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Xeris indecisus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonataly

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023

Περιγραφή

Collected by Volodymyr Gorobchyshyn from the Big Scythian hillfort area (Kaniv Natural Reserve).
Preserved in 70% ethanol.

Tremex magus - Photo (c) Roman Providukhin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roman Providukhin
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex magus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

legolas1

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 04:38 ΜΜ CEST
Tremex magus - Photo (c) Roman Providukhin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roman Providukhin
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex magus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinvas

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 04:27 ΜΜ CEST
Urocerus gigas - Photo (c) sregor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Urocerus gigas, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahaislip

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 05:50 ΜΜ PDT
Xeris indecisus - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Xeris indecisus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leg9

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2007 03:36 ΜΜ CDT
Tremex columba - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex columba, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnan

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 05:36 ΜΜ CEST
Xeris spectrum - Photo (c) Andrei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrei
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Xeris spectrum, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmlwwr

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023
Ibaliidae - Photo (c) Emma Wahlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Οικογένεια Ibaliidae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackgkelly10

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 09:09 ΠΜ EDT
Eriotremex formosanus - Photo (c) Jonathan (JC) Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Eriotremex formosanus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

mallory87

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 02:58 ΜΜ EDT

Τόπος

Ravenel (Google, OSM)
Ιχνευμονίδες - Photo (c) Matt Claghorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Claghorn
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

spencer62

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 04:39 ΜΜ PDT
Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fitz Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaikeekat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 01:32 ΜΜ EDT
Tremex columba - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex columba, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abookb

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 02:11 ΜΜ EDT
Urocerus taxodii - Photo (c) Sam Turner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam Turner
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Urocerus taxodii, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benhagan

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 05:35 ΜΜ CEST
Xeris spectrum - Photo (c) Roman Providukhin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roman Providukhin
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Σύνθετο Xeris spectrum, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragonfleye

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Urocerus albicornis - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joshua Lincoln
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Urocerus albicornis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

amy1387

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 06:22 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Was ist das für ein Tier?

Crabronidae - Photo (c) jrheinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrheinen
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Οικογένεια Crabronidae, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tennis69

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:53 ΜΜ CEST
Urocerus gigas - Photo (c) sregor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Urocerus gigas, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lkett1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 06:49 ΜΜ MDT
Tremex columba - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex columba, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antdunn

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 07:32 ΜΜ BST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Urocerus gigas - Photo (c) sregor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Urocerus gigas, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhangyiyan

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023
Tremex contractus - Photo (c) sanqi3333, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sanqi3333
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex contractus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanqi3333

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 02:43 ΜΜ CST

Τόπος

Hefei, CN-AH, CN (Google, OSM)
Tremex contractus - Photo (c) sanqi3333, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sanqi3333
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex contractus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

hilyshao

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2014 09:00 ΜΜ CST
Ιχνευμονίδες - Photo (c) Matt Claghorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Claghorn
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizzyg27

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 09:42 ΠΜ BST
Xiphydria - Photo (c) Eric Knopf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Knopf
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Γένος Xiphydria, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhangyiyan

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023
Tremex - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Γένος Tremex, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randai

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2008

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Tremex longicollis - Photo (c) 豆豆, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 豆豆
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex longicollis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanqi3333

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 02:43 ΜΜ CST

Τόπος

Hefei, CN-AH, CN (Google, OSM)
Tremex - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Γένος Tremex, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 16781