Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megan48146

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 10:57 ΜΜ EDT
Tremex columba - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex columba, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanly

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 12:44 ΜΜ EST
Eriotremex formosanus - Photo (c) Jonathan (JC) Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Eriotremex formosanus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suheic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 05:06 ΜΜ MDT
Urocerus flavicornis - Photo (c) andyps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by andyps
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Urocerus flavicornis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rzssedinburgh

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 04:38 ΜΜ BST
Urocerus gigas - Photo (c) sregor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Urocerus gigas, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladislav_marusic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023
Tremex fuscicornis - Photo (c) Алла Левченкова, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Алла Левченкова
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex fuscicornis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2009 04:06 ΜΜ CEST
Urocerus gigas - Photo (c) sregor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Urocerus gigas, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mushymushylove

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Eriotremex formosanus - Photo (c) Jonathan (JC) Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Eriotremex formosanus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mvm05

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 03:58 ΜΜ CST
Tremex columba - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex columba, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinyob

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 04:56 ΜΜ CEST
Tremex magus - Photo (c) legolas1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex magus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manderella

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 01:20 ΜΜ EDT

Τόπος

Croghan, NY (Google, OSM)
Tremex columba - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex columba, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielebertolino

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019
Urocerus gigas - Photo (c) sregor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Urocerus gigas, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 09:28 ΠΜ EDT
Tremex columba - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex columba, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaiova

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 02:00 ΜΜ CEST
Sirex juvencus - Photo (c) Fabio Stergulc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Sirex juvencus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordangrimard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 03:43 ΜΜ MDT
Sirex californicus - Photo (c) Courtney Christie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Courtney Christie
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Sirex californicus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Shaded area beneath Calocedrus & Quercus, on stone above creek. Near Ibalia: https://www.inaturalist.org/observations/190916229

Sirex areolatus - Photo (c) phoenixarises, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Sirex areolatus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiang1985

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 10:31 ΠΜ CST

Τόπος

台灣台中市 (Google, OSM)
Urocerus niitakanus - Photo (c) 曾祥霖, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 曾祥霖
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Urocerus niitakanus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgraetz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 03:54 ΜΜ MDT
Tremex columba - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex columba, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheila191

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 12:22 ΜΜ MDT
Tremex columba - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex columba, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skobe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 05:04 ΜΜ MDT
Sirex areolatus - Photo (c) phoenixarises, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Sirex areolatus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian_hart

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:07 ΜΜ CDT
Tremex columba - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex columba, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cewolfe

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 02:36 ΜΜ AKDT
Urocerus flavicornis - Photo (c) andyps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by andyps
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Urocerus flavicornis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonmarie

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 07:05 ΠΜ PDT
Urocerus californicus - Photo (c) Judith Ellen Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Urocerus californicus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milesah

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 09:45 ΠΜ CDT

Τόπος

Pewaukee, WI, USA (Google, OSM)
Tremex columba - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex columba, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickelliot

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 11:40 ΠΜ PDT
Xeris indecisus - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Xeris indecisus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

capsule_zinc

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 09:14 ΠΜ -04
Tremex fuscicornis - Photo (c) Алла Левченкова, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Алла Левченкова
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Tremex fuscicornis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wnoo

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 10:16 ΜΜ PDT
Xeris indecisus - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Xeris indecisus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swmpgrl99

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 04:43 ΜΜ PDT
Xeris indecisus - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Xeris indecisus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidiwarecarlisle

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 03:47 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Wiggly white antennae

Xiphydria - Photo (c) Eric Knopf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Knopf
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Γένος Xiphydria, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrthie

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 11:11 ΠΜ CEST
Urocerus gigas - Photo (c) sregor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Urocerus gigas, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henriette9990

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 04:01 ΜΜ CEST
Urocerus gigas - Photo (c) sregor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pmagerma: Urocerus gigas, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 19510