Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prettypickens

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 07:06 PM EDT
Crambidae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Οικογένεια Crambidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturepaul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:42 AM EDT

Περιγραφή

The two moths are on flowers of Boerhavia diffusa

Megalorhipida leucodactylus - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Megalorhipida leucodactylus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gburleigh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 05:07 AM EDT
Stenoptilodes - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Γένος Stenoptilodes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossycastaneda1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:34 AM CDT
Hellinsia - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Γένος Hellinsia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuartmarcus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 08:30 PM UTC
Hellinsia - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Γένος Hellinsia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuartmarcus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 07:20 PM UTC
Hellinsia - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Γένος Hellinsia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuartmarcus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 07:08 PM UTC
Stenoptilodes - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Γένος Stenoptilodes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuartmarcus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 04:51 AM UTC

Περιγραφή

I think

Sphenarches anisodactylus - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Sphenarches anisodactylus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuartmarcus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 05:00 AM UTC

Περιγραφή

I think

Stenoptilodes - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Γένος Stenoptilodes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuartmarcus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 04:49 AM UTC

Περιγραφή

I think.

Hellinsia balanotes - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Hellinsia balanotes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btsalyuk

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 11:22 PM PDT
Meskea - Photo (c) Jim Vargo at Moth Photographers Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Γένος Meskea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btsalyuk

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 11:22 PM PDT
Thyrididae - Photo (c) 江仲民, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Οικογένεια Thyrididae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corvuscorvus

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 03:36 PM EDT
Pselnophorus belfragei - Photo (c) Trinity River NWR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Pselnophorus belfragei, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

oakridgereptiles

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Plutella xylostella - Photo (c) Young Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Plutella xylostella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 08:22 PM CDT
Pselnophorus belfragei - Photo (c) Trinity River NWR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Pselnophorus belfragei, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noblenativegarden

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 12:49 PM EDT
Megalorhipida leucodactylus - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Megalorhipida leucodactylus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurasea

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 04:04 PM EDT
Stenoptilodes - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Γένος Stenoptilodes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passiflorida82

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 08:48 AM EDT
Pselnophorus belfragei - Photo (c) Trinity River NWR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Pselnophorus belfragei, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

somewizards

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 07:04 PM EDT
Megalorhipida leucodactylus - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Megalorhipida leucodactylus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coolkat

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 04:38 PM EDT
Pselnophorus belfragei - Photo (c) Trinity River NWR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Pselnophorus belfragei, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurasea

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 06:34 PM EDT

Τόπος

Yulee, FL, USA (Google, OSM)
Stenoptilodes - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Γένος Stenoptilodes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gburleigh

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 05:30 AM EDT
Lioptilodes albistriolatus - Photo (c) Bob Patterson at Moth Photographers Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Lioptilodes albistriolatus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becky158

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 10:50 AM EDT
Stenoptilodes - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Γένος Stenoptilodes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron567

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 09:17 PM EDT
Sphenarches anisodactylus - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Sphenarches anisodactylus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngerlach

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Pselnophorus belfragei - Photo (c) Trinity River NWR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Pselnophorus belfragei, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durieudm

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 11:00 PM EDT

Περιγραφή

Blacklighting

Exelastis pumilio - Photo (c) Ian  McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Exelastis pumilio, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 05:57 PM CDT
Lioptilodes albistriolatus - Photo (c) Bob Patterson at Moth Photographers Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Lioptilodes albistriolatus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuartmarcus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 05:13 AM UTC
Pselnophorus belfragei - Photo (c) Trinity River NWR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Pselnophorus belfragei, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royaltyler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 06:35 AM CDT
Stenoptilodes - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Γένος Stenoptilodes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brantleesr

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 08:49 PM EDT
Pselnophorus belfragei - Photo (c) Trinity River NWR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη plumemothdotcom: Pselnophorus belfragei, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 288