Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2014 07:57 PM AEDT
Eudonia protorthra - Photo (c) David Akers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Eudonia protorthra, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2014 10:36 PM AEDT
Eudonia protorthra - Photo (c) David Akers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Eudonia protorthra, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2014 04:19 AM AEDT
Eudonia protorthra - Photo (c) David Akers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Eudonia protorthra, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2012 09:49 PM AEDT
Eudonia protorthra - Photo (c) David Akers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Eudonia protorthra, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eremophila

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 08:15 PM AWST
Scoparia susanae - Photo (c) Bevan Buirchell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia susanae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2014 07:57 PM AEDT
Scoparia protorthra - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia protorthra [inactive], Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2014 10:36 PM AEDT
Scoparia protorthra - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia protorthra [inactive], Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2014 08:28 PM AEDT

Περιγραφή

Scoparia sp.KH05

Scoparia charopoea - Photo (c) Nicholas John Fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia charopoea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2014 04:19 AM AEDT
Scoparia protorthra - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia protorthra [inactive], Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2012 09:49 PM AEDT
Scoparia protorthra - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia protorthra [inactive], Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2014 08:41 PM AEST

Περιγραφή

Lepidoptera sp.KH360

Scoparia chiasta - Photo (c) johneichler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia chiasta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 12:12 AM AEDT
Eudonia aphrodes - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Eudonia aphrodes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddles

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 11:21 PM AEDT
Scoparia exhibitalis - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia exhibitalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tas56

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2016 06:40 AM AEDT
Scoparia cleodoralis - Photo (c) Michael Keogh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia cleodoralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2013 11:04 PM AEDT
Scoparia crocospila - Photo (c) David Akers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia crocospila, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tas56

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2016 09:13 PM AEDT
Scoparia cleodoralis - Photo (c) Michael Keogh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia cleodoralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hdavid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2014 03:39 AM AEDT
Eudonia aphrodes - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Eudonia aphrodes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravencon

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021
Eudonia aphrodes - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Eudonia aphrodes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tas56

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2016 06:16 AM AEDT
Eudonia cleodoralis - Photo (c) Matt Campbell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Eudonia cleodoralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2013 10:55 PM AEDT
Eudonia protorthra - Photo (c) David Akers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Eudonia protorthra, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2014 08:15 PM AEDT
Pyraloidea - Photo (c) batfish, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Υπεροικογένεια Pyraloidea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2012 09:30 PM AEDT
Scoparia axiolecta - Photo (c) David Akers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia axiolecta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 11:57 PM HST
Scoparia chiasta - Photo (c) johneichler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia chiasta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iryna25

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 04:09 AM +11
Scoparia cleodoralis - Photo (c) Michael Keogh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia cleodoralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:39 PM AEST
Scoparia ochrophara - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia ochrophara, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:49 PM AEST
Scoparia chiasta - Photo (c) johneichler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia chiasta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:53 PM AEST
Scoparia oxygona - Photo (c) James Duggan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia oxygona, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:26 PM AEST
Scoparia ochrophara - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia ochrophara, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aedmonds

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:55 PM AEST

Ετικέτες

Scoparia oxygona - Photo (c) James Duggan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia oxygona, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dj_maple

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 08:00 AM AEST
Scoparia chiasta - Photo (c) johneichler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη platypuggle: Scoparia chiasta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 329